Abraham ( 25 )

Toen Jakob met de beide zussen getrouwd was, namen ze ook hun voedsters met zich mee. Jakob was tegen wil en dank in het bezit van een harem gekomen. Hoewel Jakob er niets aan kon doen zorgde de vruchtbaarheid van Lea voor een groot verdriet in het hart van Rachel. Ze moest aanzien hoe haar zeven jaar lang gekoesterde droom uitéénspatte. Er was geen sprake van een gelukkig en intiem samenzijn met haar bruidegom, integendeel. Jakob die ontzettend veel van zijn vrouw hield kon er feitelijk niets aan doen dat zijn schoonvader hem zo bedrogen had. Dat had hij niet verdiend na al die jaren hard zwoegen voor zijn geliefde. Ook voor hem liep alles totaal anders dan hij zeven jaar lang gedacht had. 

De hele situatie moet veel van zijn zenuwen gevergd hebben. Ondanks de fouten die hij maakte was hij een oprecht kind van God. Hij geloofde in de beloften van Jahweh. Het was dan ook begrijpelijk dat hij de vervulling van zijn eerstgeboortezegen zocht bij de vrouw van wie hij hield. 

De verdrietige en boze vragen van Rachel kon hij niet beantwoorden. “  Ik ben Jahweh toch niet? Hij heeft ervoor gezorgd dat je geen kinderen krijgt. “ zei hij enigszins hulpeloos. 

Rachel die alles over de beloften wist zocht vervolgens antwoord in haar eigen kracht en wijsheid. Ze stelde Jakob voor om nageslacht bij haar slavin te verwekken. Een vreemde maar voor die tijd geaccepteerde gewoonte. En zo gebeurde het. Bilha werd zwanger en baarde Jakob twee kinderen. Dan en Naftali. Rachel gaf de jongetjes hun namen. Toen ze de kinderen in haar armen nam zei ze : “ God heeft naar mij geluisterd en mij gelijk gegeven”  en: “  Mijn zus en ik hebben hard gevochten om liefde en ik heb gewonnen. “ Lea hoorde de namen en de uitspraken van haar zus. Ze nam geen genoegen met de vier prachtige zonen die de Heere haar al gegeven had, maar ze ging de fout in en volgde het verkeerde voorbeeld van Rachel. Ze stuurde haar slavin Zilpa naar Jakob toe. Zilpa werd zwanger van Gad en Aser en zei : “ Wat een geluk heb ik! en: “ Alle vrouwen zullen vinden dat ik gelukkig ben. “ 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat er iemand jaloers zou zijn op een dergelijke competitieve sfeer. Maar in die tijd keken de mensen naar bezit en rijkdom. Deze rijkdom werd vooral ook uitgedrukt in het aantal kinderen dat iemand bezat.

De jaren gingen voorbij. Jakobs oudste zoontje Ruben was zes jaar geworden. Hij speelde graag op het land waar zijn vader de oogst aan het binnenhalen was. Op een dag vond hij een heerlijk ruikende plant, waar bloemen en vruchten aan groeiden. Sommige verklaarders zeggen dat deze dudaim een soort jasmijnbloemen waren. Ruben bracht de dudaim mee naar huis en gaf ze aan zijn moeder Lea. Een teken dat hij veel van haar hield.

Rachel zag het liefelijke tafereel aan en wist dat deze dudaim bekend stonden als liefdesbessen. Er was een romantische liefdeskracht aan verbonden. Daarom vroeg ze haar zus of ze er een paar takjes van mocht hebben. Maar Lea antwoordde Rachel bits dat haar zus Jakob al van haar afgetroggeld had. Dat verhaal klopte niet helemaal, maar in de strijd tussen al die vrouwen was iedereen blijkbaar allang vergeten hoe het oorspronkelijk was geweest! 

Toen de vader van Ruben die avond naar huis kwam vond hij Lea op zijn weg. “ Vannacht slaap je bij mij Jakob! “ zei ze. “ Ik heb je gekocht met de liefdesbessen van mijn zoon. “ En Jakob – moe van de lange dag werken vond het allang best. Die nacht sliep hij bij Lea. Door al het gedoe en gekijf van de vrouwen om Jakob heen, volvoerde de Elohim Zijn Goddelijk plan. Lea werd zwanger en baarde Jakob een zoon Issaschar. “ God beloont mij omdat ik Zilpa als vrouw aan Jakob gegeven heb .”  zei ze. Hoe ver was iedereen intussen van de Elohim vandaan geraakt? De Bijbel zegt er niets over. Het leek erop alsof Jakob zich helemaal neergelegd had bij de situatie. Hij moet gemerkt hebben dat Lea echt van hem hield, en dat hun liefdesleven goed was. Hij bleef bij haar komen, en Lea baarde hem opnieuw een zoon en een dochter. Zebulon en Dina. 

Rachel werd door de Elohim niet vergeten. Ze werd ook zwanger en baarde Jakob Jozef. Ze kon niet weten dat door deze zoon bijzondere leidingen van de Heere gerealiseerd zouden worden. Er wordt niets gezegd over geluk of tevredenheid in deze episode van Jakobs leven. Het hele leven leek te bestaan uit een wedloop om méér. Meer bezit, meer kinderen, harder werken. Toch werd er door alle ellende heen iets gerealiseerd: Het nageslacht van Abraham werd zeer vermenigvuldigd. Gods beloften werden vervuld. ( de Bijbel in gewone taal, SB, MH ) 

Geef een reactie