Het leven van Jozef ( 1 )

Dit is het verhaal van Jakob en zijn nageslacht.  Jakob zette zijn nomadentent op in Kanaän, het land waar zijn …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 7 )

Nadat Hij dit tegen hen gezegd had, werd de Heere  Jezus in de hemel opgenomen, en nam Hij plaats aan …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 6 )

“ Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhoog geheven, en opgenomen in een wolk, zodat ze …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 5 )

Toen Hij eens bij hen was, droeg Hij hun op: “ ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 4)

En Hij zei tegen hen: “ trek heel de wereld rond en maak aan iedereen het Goede Nieuws bekend. Wie …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 3 )

Eén van de twaalf, Tomas ( dat betekent tweeling ) was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere …

Lees meer

Sleutel

Hab` lang und glücklich gelebt, Hab` an wenig genug gehabt, Hab` nichts verlangt und viel bekommen Deze woorden stonden op …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 2 )

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer …

Lees meer

Op weg naar Pinksteren ( 1 )

Ten slotte verscheen Hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren en Hij verweet hen hun halsstarrigheid en …

Lees meer

De belofte van de Herder ( 8 )

“ Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we …

Lees meer