Pinksteren!

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel het geluid van een geweldige windvlaag dat het huis waar ze zich bevonden, geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden, en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. ( Handelingen 2 : 1 – 2 ) 

Met de klinkende belofte van Jezus in hun oren verwachtten de leerlingen de komst van de Heilige Geest. Daar hoefden ze niet lang op te wachten. Ze hadden de laatste tijd meer gebeden dan ze gewend waren. Hierdoor werd hun geestelijke band inniger. Eendrachtig kwamen ze tot God en smeekten de zegen van Hem af. Toen gebeurde het. Totaal onverwacht werden ze door een geweldige storm overvallen. Het ging om een aanstormende krachtige wind, sterk en heftig. Ze kwam met grote kracht alsof hij alles wat voor hem lag zou neervellen. Dat was om de machtige invloeden en werkingen van de Heilige Geest van God aan te duiden. Het geluid vulde niet alleen het hele vertrek, maar ook het hele huis waar zij zaten. Deze grote alles vullende oerkracht vulde de leerlingen met ontzag en liet geen ruimte voor iets anders dan eerbied. Nu hadden ze de juiste gestalte om gevuld te worden met de Heilige Geest. De ruwe woedende storm maakte hen ontvankelijk voor de zachte bries van de Geest. 

Totaal onverwachts werden er verdeelde vurige tongen zichtbaar. Ze rustten op het hoofd van ieder van de leerlingen in het bijzonder. Er bestaat een meteoor die de natuurkundigen ignis lambens noemen, een vriendelijke vlam. Daar leek het op. Het was geen verslindend vuur maar was een zichtbare reflectie van de woorden: “niet door kracht, noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.”  

De verdeelde tongen hebben betrekking op het vuur van de Geest dat op verschillende manieren werkt. Jezus Christus zou door de Heilige Geest tegen de wereld spreken, zodat de leerlingen vol vuur uit konden gaan roepen wie God en wie Christus waren.Het zichtbare vuur was het teken dat de Geest voorgoed Zijn plaats bij hen ingenomen had. Hoewel het teken al snel weer verdwenen was, bleef de Geest voorgoed! 

Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest en bevonden zich meer dan ooit binnen de heiligende werkingen ervan. Meer dan ooit verheugden ze zich  in de liefde van Christus. Een hemelse hoop nam hun hart in bezit.  Tegelijkertijd werden ze vervuld met alle gaven van de Heilige Geest! 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *