De gelijkenis van het mosterdzaad

De gelijkenis van het mosterdzaad.
( Matteüs 13: 31, 32 )
De Heere Jezus zette Zich neer aan de oever van het meer. Van alle kanten stroomden er mensen naar Hem toe. Zij gingen om hen heen staan. Daarom ging Hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef staan.Over het algemeen was een gelijkenis een fictieve gebeurtenis. Het doel was om een hogere geestelijke waarheid over te brengen. De Meester sprak de mensenmassa uitvoerig toe!
De gelijkenis van het mosterdzaad.
In de oudheid was het algemeen bekend dat mosterdzaad erg klein was. Het was een typisch Joods voorbeeld om het onmogelijke van iets weer te geven. Het koninkrijk van de hemel leek op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Hoewel het om het allerkleinste zaadje ging, groeide het uit tot de grootste van alle planten. Het werd een struik, de vogels van de hemel bouwden hun nest in zijn takken. Uiteindelijk groeide het mosterdzaad uit tot een grote boom. Ongelooflijk, maar waar!
Het Oude Testament beschrijft vaker het beeld van een boom die een schuilplaats biedt voor de dieren. In het boek Ezechiël legt de profeet uit dat het de Heere is die aan alles wat leeft de wasdom geeft. Het leven wordt hier vergeleken met een boom. Wat Hij gezegd heeft, dat zal Hij ook doen! Zo is het gegaan met de komst van de Messias, maar zo gaat het ook met ons. Als wij in Hem geloven, gaat Hij wonderen verrichten. Het koninkrijk van God – waar in eerste instantie nog niets van te zien is in ons leven – wordt steeds meer zichtbaar.
Jezus wil ons laten weten dat alles wat met Zijn koninkrijk te maken heeft in het begin klein, nietig en onopgemerkt is. Toch zal elk goed werk dat God begint blijven bestaan. De Heere geeft wasdom! Het zaad dat van God komt, heeft het vermogen in zich om te groeien. Uiteindelijk zal het tot een grote mate van kracht en nuttigheid komen. Het zal tot een grote boom uitgroeien in wiens takken de vogels zich een nest zullen bouwen. De boom kan een beeld zijn van de Kerk. Gods volk vindt er voedsel, rust, schaduw en beschutting.  Soms kiest de Heere mensen uit in wiens leven de groeiende genade sterke genade worden zal. Mensen die veel mogen betekenen in het Koninkrijk van God. Ze mogen anderen tot steun, troost of bemoediging zijn. Daarom moet elke christen ernaar streven om te groeien in het geloof, en om van betekenis te zijn voor anderen. Dan zal door ons leven de Heere onze God verheerlijkt worden. We zullen als een licht zijn dat anderen de weg wijst. Dat kan bij ieder die in Hem gelooft!
Bovenstaande zaken gaven veel van onze voorvaderen als uitleg van deze gelijkenis. Matthew Henry schreef daarbij de troostvolle woorden: “  En waar de Kerk is, daar is Christus ook! “ ( bronnen: kantt SV, MH, Studiebijbel met uitleg, Studiebijbel ip )

 

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *