Anna

Anna
In Jeruzalem woonde nóg een trouwe Israëliet. Een profetes, zich bewust van haar afkomst. Zij was vroom en toegewijd aan God. Een dochter van Fanuël, en een nazaat uit de stam van Aser. De naam Aser betekent “ zielsgelukkig. ” ( Gen.49: 20 ) Jacob had zijn zoon Aser op zijn sterfbed gezegend met de belofte dat zijn nakomelingen over rijke vruchtbare grond in het kustgebied ten noorden van de berg Karmel zouden beschikken. “ Voedsel voor koningen breng je voort. “ had Jacob geprofeteerd. De naam van Asers nakomeling luidde Anna.
Deze profetie zou nu uitkomen! Zoals altijd op een totaal andere manier dan gedacht. Hoe onmogelijk de vervulling van Gods beloften zich ook lieten aanzien, dit feit had Anna niet afgestompt. Menselijkerwijs gesproken leek het er totaal niet op dat de Heere aan de profetie  terugdacht. Al vierentachtig jaar lang was Anna weduwe. Ze was maar zeven jaar getrouwd geweest. Zouden Gods beloftenissen hun vervulling missen? Een zoon had ze nooit gekregen. Hoe zou zij koningen van voedsel kunnen voorzien? Ze was arm en vergeten. Weduwen hadden niemand die zorg voor hen droeg. Maar God had Anna op het oog. Hij zou Zelf voor de vervulling van Zijn belofte zorgen.
Haar hele leven lang leefde ze dicht bij God. Zij diende hem nacht en dag in de tempel. Anna`s gebeden gingen vergezeld van vasten omdat zij hoop had op de vervulling van de Goddelijke beloften over de Messias. De Heilige Geest hield haar geloof vierentachtig jaar lang levend en krachtig.
Omdat Anna ontvankelijk was voor de leiding van de Heilige Geest van God, bevond zij zich op het juiste moment op de juiste plaats. Ze was erbij toen God Zijn plan vervulde!
Ergens in het grote tempelcomplex ontdekte ze Simeon met de Heere Jezus in zijn armen. Haar ogen schitterden toen zij de lofzang van Simeon aanhoorde! Zonder aarzeling kwam ze dichterbij en voegde haar lof bij de lof die haar broer in het geloof aan God bracht. ( Lucas 2: 38)
De Heere Jezus! Hij was naar Jeruzalem gekomen! De plaats waar de glorierijke verlossing van God Zich zou openbaren! ( Hand. 2: 1 – 13 / Openbaringen 21: 10 -24 / 22: 5 / Jes. 60 ) De Messias was gekomen om met Zijn dood en opstanding het eeuwige Leven mogelijk te maken. Vanuit Jeruzalem zou het woord van het Evangelie uitgaan. De hele wereld over! Zo werd Jeruzalem rijke vruchtbare grond. Voedsel voor koningen. Anna wist het precies want het Woord van God stond in haar hart en ziel gegrift! En God maakte Anna zielsgelukkig. ( Aser = zielsgelukkige )
Er waren nog mensen genoeg in Jeruzalem die de Messias en Zijn verlossingswerk verwachtten. Daar ging ze heen. ( Lucas 2: 37 ) Toen werden Anna`s woorden voedsel voor Gods verlosten. Een volk van koningen en priesters. En Gods beloften werden heerlijk vervuld.

Geef een reactie