Johannes 18:37

Johannes 18: 37 Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. En ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg. 

Hoewel Jezus hier op aarde gekomen was als de Koning der koningen, begrepen maar een paar mensen echt Wie Hij was. Hij viel ten prooi aan veel verdachtmakingen. Het volk dat Gods eigendom was, verwierp Hem zodanig dat Hij aan het kruishout van Golgotha moest sterven. Zijn Koninkrijk was niet van deze wereld. 

Pilatus begreep er ook niets van. Op alle mogelijke manieren probeerde hij erachter te komen hoe het zat. Hoewel de Heere Jezus hem antwoordde dat Zijn koninkrijk geestelijk was ( vs 36).  ‘ Bent u een koning?’ was de klemmende vraag die steeds terugkwam. Jezus zei uiteindelijk: ‘ Ja, het is zoals u zegt. Ik ben een Koning.’ 

Toen begon Hij uit te leggen hoe het zat. Hij was geen koning geworden door troonsopvolging. Hij was ook niet door oorlogen, revoluties of opstanden tot koning gekroond, zoals je dat in de geschiedenis kunt lezen. En Hij had zichzelf al helemaal niet tot koning gekroond. Jezus was een geboren koning. Hij is echter door geboorte niet gelijk te stellen met andere koningen. Jezus is uit de hemel, van God gezonden. Zo kwam Hij naar de aarde om te getuigen. ( Joh. 1:9 ) Zijn getuigenis ging over de waarheid ( Joh. 1: 14,17/ Joh. 3: 21, 32, 33/ 14:6). 

Niet door middel van geweld wil Jezus Zijn rijk stichten en Zijn onderdanen voor Zich winnen. Hij wil Zijn rijk hier op aarde vestigen door van de waarheid te getuigen. ( Joh.3: 32/ 8:26 ). Iedereen die ‘uit de waarheid’ is, luistert naar Zijn stem. ( Joh.10:3) 

De heerschappij van Jezus is onbeperkt. Niet alleen voorbestemd voor de Joden maar voor alle volken. ( Joh. 3: 16,17)
Daar stond Jezus. Gemarteld en geslagen. Wij zouden denken: ‘ Nu is het welletjes geweest. Ik zeg niets meer. Ze haten mij. ‘ Maar Jezus dacht anders. Hij dacht aan de zielen van de mensen. En daarom deed Hij zelfs aan Pilatus nog een oproep om naar Zijn stem te horen. Pilatus vond het heel bijzonder. Hij voelde zich onrustig en gekweld. Toch bezweek hij voor de publieke opinie. Zo heeft hij Jezus, de Onschuldige Heiland, verworpen. 

De heerlijkheid van Christus is te zien in Zijn absolute recht en macht om Satan en alle demonen te vernielen of buiten gevecht te stellen. Maar de reden dat Hij daarvan afzag was dat Hij daardoor Zijn voortreffelijke schoonheid en deugd beter uit kon laten komen. Die zouden niet zo helder stralen als wanneer de mensen de beloften van satan terzijde zouden schuiven en vreugde zouden gaan beleven aan de veel grotere heerlijkheid van Jezus Christus. 

Satan en zijn engelen zijn niet te redden. ( Matth. 25: 41). Maar wij wel! Dat komt omdat de dood van Jezus het verdoemende gevolg van de zonde heeft opgeheven voor allen die in Hem geloven. Als dat geen heerlijk Evangelie is?! 

Wil je / wilt u een tekst wat dieper uitgelegd hebben? Een steun in de rug met een preekvoorbereiding? Kijk op de openingspagina van mijn website en vul het formulier in.