' Zie het Lam van God! '

 
 
‘De volgende dag besloot Jezus om naar Galilea te gaan, en daar zag Hij Filippus. Jezus zei tegen Hem: ‘ Kom met mij mee. ‘ Filippus kwam uit de plaats Betsaïda, net als Andreas en Petrus. 
Kort daarop zag Filippus Nathanael, en hij zei tegen hem: ‘ We hebben de Messias gevonden, over Wie in de heilige boeken verteld wordt! Het is Jezus, de Zoon van Jozef, uit Nazareth’. Maar Nathanaël zei: ‘ hoe kan uit Nazareth iets goeds komen? ‘ Filippus zei tegen hem: ‘ Kom maar mee, dan zul je het zien.’ 
Jezus zag Nathanaël aankomen, en zei: ‘ Dat is nou een echte Israëliet. Iemand die echt eerlijk is. ‘ Nathanaël zei: ‘ Hoe weet U wie ik ben? ‘ Jezus zei: ‘ voordat Filippus tegen je sprak, zag ik jou al zitten onder de vijgenboom.’ Toen zei Nathanaël: ‘ Meester, U bent de Koning van Israël. ‘ Jezus zei tegen hem: ´  geloof je in Mij omdat Ik wist dat je onder de vijgenboom zat? Je zult nog veel grotere wonderen zien! Luister heel goed naar Mijn woorden ; jullie zullen de hemel wijd open zien. En jullie zullen Gods engelen omhoog en omlaag zien gaan, om de Mensenzoon te dienen.’ ( Joh. 1 : 43 – 51 ) 
De Here Jezus roept elk van Zijn leerlingen op een manier die precies aansluit bij hun karakter. God beschikt over verschillende werkwijzen om Zijn uitverkorenen tot Zich te brengen.
Filippus werd anders geroepen dan Andreas, die door zijn broer tot Hem werd gebracht. Filippus werd gevonden. Christus zoekt en vindt ons voordat wij naar Hem vragen. 
De naam Filippus is van Griekse oorsprong en een veel voorkomende naam onder de heidenen. Toch veranderde Jezus er niets aan, in tegenstelling tot de naam van Petrus bijvoorbeeld. Filippus werd door de macht van Christus met twee woorden toegebracht. ‘ Volg Mij ‘ was het enige wat Jezus zei. Dat was genoeg. 
De geboorteplaats van Filippus –  Betsaïda – was niet zo’n beste plaats voor een rabbi. ( Math. 11 : 21 ) De Here Jezus verweet haar haar ongeloof. ‘ Wee u Chorazin, wee u Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd waren, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed gehuld hebben en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. ‘ ( Math. 11 : 20 – 24 ) Toch had God er door Zijn Woord en Geest gewerkt. Dat zou nu blijken. 
Het effect van de roeping van de Here Jezus was explosief. Hoewel Filippus nog maar korte tijd geleden tot de kennis van Christus kwam, ging hij al op zoek naar andere volgelingen van de Here Jezus. Hij zocht en vond zijn vriend Nathanaël. Filippus was opgetogen van blijdschap om de Grote Schat die hij gevonden had. ‘ Wij hebben Hem gevonden waar we al zo lang naar verlangd hebben! Waar Mozes en de profeten over schreven! ‘  riep hij uit. ‘ Hij is gekomen, en wij hebben Hem gevonden! ‘ riep hij Nathanael toe. In zijn enthousiasme vergat hij dat het andersom was. Maar zijn opgetogen hart sprak boekdelen!
Wat gelukkig  dat Filippus zo vertrouwd was met de Schriften van het Oude Testament! Zij hadden zijn geest voorbereid voor de ontvangst van het Licht van het Evangelie. Nathanaël werd voorgesteld als iemand die recht door zee was, en een reden nodig had om te geloven. Naar menselijke logica gerekend klopte er iets niet, want de Messias moest uit Bethlehem komen. 
Maar Filippus liet zich zijn geloof niet zomaar ontnemen. Hij begon ook geen discussie om zijn vriend te overtuigen. ‘ Kom, en zie ‘ was het enige wat hij zei. ‘Kom maar mee, dan zul je het zien Nathanaël!’
En zo zag de Here Jezus hen aankomen. Jezus wist alles wat er gebeurde. Hij wist precies hoe Hij deze leerling trekken moest. ‘ Dat is nou echt een Israëliet, iemand die altijd eerlijk is. ‘  zei Hij. ‘ Hoe weet u wie Ik ben? ‘ vroeg Nathanael voorzichtig. Dit was het moment dat Jezus Zijn Goddelijke alwetendheid toonde. ‘ Voordat Filippus tegen je sprak, zag ik jou al zitten onder deze vijgenboom. ‘ antwoordde Hij.
‘ Meester, U bent echt de Koning van Israël! ‘  riep Nathanaël uit. Jezus antwoordde hem: ‘ geloof je in Mij omdat Ik wist dat je onder een vijgenboom zat?” Een vijgenboom was de studieplek waar de meesters de Schriften bestudeerden. De Here Jezus had Nathanaël dus op zijn studeerkamer zien zitten. 
Door aan te sluiten bij dit aspect van zijn leven toonde Jezus duidelijk dat Hij een van hart en ziel was met Nathanaël. En Hij ging verder, door Nathanael mee te nemen naar het visioen dat Jacob eens gezien had toen hij op de vlucht was voor zijn broer Ezau. ( Gen. 28 : 12 – 33 ) De engelen dalen af via de Mensenzoon, en stijgen op via Hem. Hij is namelijk de ‘ trap ‘ die communicatie mogelijk maakt tussen hemel en aarde. 
Wat een Meesterschap! Jezus verbond het verleden met het heden, en trok dat door naar de toekomst.
‘ De Hemel zal opengaan, Jullie zullen Gods engelen zien! De Mensenzoon zal gediend worden! ‘  riep Hij uit. 
En zo was het levensverhaal van Filippus en Nathanaël met enkele woorden tot de kern van de zaak teruggebracht. Zo kwamen zij tot hun doel. ( Bijbel in gewone taal, SV mU, SBiP, MH, AS ) 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *