Lucas 11 : 1 – 3

Als er iemand kon leren bidden, dan was het de Heere Jezus het wel. Het gedeelte van het Onze Vader opent de rij van een drietal perikopen over het gebed. ( vs 1 -4/ 5-8 / 9 – 13 ) Lucas liet in het midden waar het nu volgende gedeelte zich afspeelde, en wie precies de vraag stelde. In het leven van Jezus nam gebed een belangrijke plaats in. Lucas benadrukte dit feit nog meer dan de andere evangelisten in Lucas 3 : 21 / 5 : 16 / 6 : 12 / 9 : 18, 28 / 22 : 41 / 23 : 46) Dat moet diepe indruk gemaakt hebben op de leerlingen, maar ook op ons. 

“ Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus gedoopt was, en Hij aan het bidden was, werd de hemel geopend en daalde de Heilige Geest in gedaante van een duif op Hem neer. En er klonk een stem uit de hemel: “ Jij bent Mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde. “ 

“ Hijzelf trok zich geregeld terug op eenzame plaatsen om er te bidden. “ 

“ Op één van die dagen trok Jezus zich terug op de berg om te bidden. De hele nacht bleef Hij tot God bidden. “ 

“ Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij Hem waren, stelde Hij hun de vraag: “ Wie zeggen de mensen dat Ik ben? “ 

“ Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd, ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht, en werd Zijn kleding stralend wit. / En er kwam een stem uit de wolk die zei: Dit is Mijn Zoon, Mijn Uiterkorene, luister naar Hem! “ 

“ En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. “ 

“ En Jezus riep met luide stem: Vader in Uw handen leg Ik Mijn Geest! “ 

Als je deze gebedsplaatsen overdenkt dan kom je er diep van onder de indruk. Jezus die hier op aarde was met mensen die ( bijna ) niets van Zijn missie begrepen, kon Zijn opdracht alleen maar volbrengen omdat Hij innig en intens contact met Zijn Vader onderhield. Hij is een lichtend voorbeeld voor ons die Hem na willen volgen totdat Hij  terugkomt, of tot wij aan het einde van onze levensreis gekomen zijn. 

Onder de rabbijnen was het gangbaar om hun leerlingen naast de aloude en respectabele gebeden die in de synagoge uitgesproken werden, ook gebeden aan te leren die specifiek gericht waren op de leerlingen van de eigen groep. Dat deed Johannes de Doper ook ( Lucas 5 : 33 ). In zo’n gebed kwam het kenmerkende van zo`n groep tot uitdrukking. Deze feiten stellen de vraag van de leerlingen in een ander licht. Ze hadden het onderwijs van Johannes genoten, in die lijn moet je hun vraag aan de Heere Jezus zien als een vraag om een nieuw en concreet gebed, waarin het eigene en unieke van Jezus en Zijn werk tot uitdrukking zou komen. 

Er zijn in de Griekse handschriften verschillende versies van het Onze Vader gevonden. De langste versie komt overeen met het bekendere Onze Vader van Matth. 6 : 9 – 13. Als je de inleiding op dit gebed in aanmerking neemt, dan mogen deze woorden een vaste plaats krijgen in het leven van ons als Jezus` leerlingen. Jezus leidde Zijn onderwijs in met de woorden: “ Telkens wanneer gij bidt, zegt: “ en daarop volgt dan het ons bekende Onze Vader. Eeuwenlang hebben leerlingen van over de hele wereld dit volmaakte gebed uitgesproken. Maar het bidden van het Onze Vader hoeft niet beperkt te blijven bij het uitspreken van de woorden alleen. Op andere Bijbelplaatsen ( Matth. 6 )  en in de Didache, een vroeg-christelijk geschrift, wordt dit gebed op een andere manier weergegeven. 

De karakteristieke manier waarop de Heere Jezus de Naam van Zijn Vader uitsprak brengt de vertrouwelijke uitspraak tussen Jezus en Zijn leerling tot uitdrukking. Zo was nog nooit iemand Zijn gebed tot God begonnen. Dat was niet zomaar zondermeer, Jezus had er een bedoeling mee. Op deze basis kregen de leerling de vrijmoedigheid om tot God te naderen, op een totaal andere manier dan ze tot dan toe gewend waren. In Christus Jezus was God dichtbij gekomen. 

In het Oude Testament betekent Gods Naam heiligen: Hem de eer en erkenning geven die Hij waard is. ( Num. 20 : 12 ) De vorm waarin deze bede uitgesproken wordt neemt aan dat God de handelende persoon is. Als je je dit goed realiseert dan is het gebed dat God Zelf een situatie tot stand zal brengen waarin Zijn Naam geheiligd, en Zijn gezag erkend wordt. Heel direct daaraan verbonden is het gebed om de komst van het koninkrijk. Een koninkrijk dat uitziet naar de realisering van het heilsplan van God. Hij is het die definitief orde op zaken zal stellen in deze wereld. Deze eerste beide beden geven aan dat de verwezenlijking van het Koninkrijk van God niet in mensenhanden ligt, al is het wel aan ons mensen om daar hartelijk om te bidden! 

One response to “Lucas 11 : 1 – 3

  1. You are truly a just right webmaster. The website loading velocity is amazing.
    It seems that you’re doing any unique trick. Furthermore, the contents are masterwork.
    you have done a excellent process in this subject!
    Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie