Bronnen van troost ( 2 )

Bronnen van troost
De beloften van God
Psalm 119 : 76 

“ Moge Uw liefde mij vertroosten, zoals aan Uw dienaar is beloofd “. 

In dit deel van psalm 119 komt de thematiek door het lijden uit de vorige strofe van dit bijzonder indrukwekkende en lange psalter terug. De psalmist riep de Heere aan,en erkende dat Zijn bepalingen rechtvaardig waren. ( vs 75 ) “ Ik weet het Heere, Uw oordelen zijn rechtvaardig, en U vernederde mij in Uw trouw. “ Wie van ons zegt dat zomaar de dichter na, als er beproevingen komen, of het leven tegenzit? Je kunt uit deze woorden concluderen dat het om een bijzonder Godvrezend iemand moet gaan. Iemand die niet iemand anders de schuld van het lijden gaf. 

Het is mogelijk dat de dichter met zijn woorden doelde op de oordelen van God die samenhangen met vroegere verkeerde daden, maar dit betekent niet dat het lijden dat een gelovige treft, per definitie altijd Gods straf op een bepaalde zonde is. De dichter kon zeggen: ‘ ik weet ‘ omdat hij ondervonden had dat God rechtvaardig is ( vgl psalm 96 : 13 / 143 : 1 ) en in zijn diepste nood aanwezig was. Hij leerde dat God ook in de verdrukking trouw bleef en hem bleef onderwijzen aangaande Zijn weg met hem. Daarom smeekt hij – op grond van Gods eerdere beloften – om hem Zijn verbondstrouw en liefde te bewijzen, en hem te troosten ( vs 76 ).

“ Moge Uw liefde mij vertroosten, zoals U aan Uw dienaar hebt beloofd. “ Ook alweer zo bijzonder. De dichter ging niet naar mensen, hij ging naar de Heere om troost en hulp.  In de relatie dienaar – heer was Gods leer zijn welbehagen, en in die positie bad hij om de barmhartigheid van God. Daardoor wenste hij te leven. De dichter ervaarde Gods barmhartigheid als krachtenvernieuwend. Een God die liefdevol was, en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Een God die duizenden geslachten Zijn liefde bewijst, en schuld, misdaad en zonde vergeeft. 

“ Hij redt uw leven van het graf, Hij kroont u met liefde en trouw. “ ( vgl Exodus 34 : 6-7 / Psalm 103 : 4 ) Het is geweldig mooi om volledig op de Heere te vertrouwen. Geen mens kan hulp, moed en troost bieden, zoals Hij dat kan. Hij houdt Zich aan Zijn beloften!  

One response to “Bronnen van troost ( 2 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *