Openbaringen 21 : 10 – 14

Als de Heere ons iets van eeuwigheidswaarde wil laten zien, dan haalt Hij Zijn kind vaak even overal uit weg, om het voor Zichzelf te hebben. Zo was het ook met Johannes. Zoals Mozes het land Kanaän vanaf een grote berg te zien kreeg, zo werd Johannes na het eindigen van de visioenen uit de Openbaringen met een nieuw overweldigend tafereel begunstigd. Hij zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en aarde waren voorbijgegaan, en de zee was er niet meer. Toen zag Johannes de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen bij God vandaan. De schitterende stad was oogverblindend mooi. Johannes hoorde ook een luide stem roepen dat de woonplaats van God voor altijd onder de mensen zou zijn. De plaats, of beter gezegd, de stad die getoond werd, de hemel, werd door lichamelijke zaken afgebeeld en beschreven. 

“ En ze had de heerlijkheid van God in zich, en haar licht leek op de aller kostbaarste steen die er op aarde te vinden is, de steen Jaspis. Deze steen blinkt als kristal. De glans van de steen kwam niet door de weerkaatsing van de zonnestralen, maar kwam regelrecht van de heerlijkheid van God vandaan, die de triomferende kerk zo bestraalde dat ze de meest fantastische weerschijn gaf. 

De stad had een grote en hoge muur met twaalf poorten, en in de poorten twaalf engelen en de namen daarop geschreven van de namen van de stammen van Israël. ( Openbaringen 21 : 12 ) De Heere God Zelf is een vaste hoge muur en een veilige bescherming rondom Zijn volk en kerk. Hij brengt met eigen hand allerlei volken de stad binnen. Van welke kant de toegestroomde menigte ook aankomt, overal vinden de mensen vrije toegang. Er zijn poorten genoeg, de mensen verdringen elkaar niet, maar toch staan de poorten alleen open voor de door God uitverkoren zielen. Zij zijn de ware gelovigen. Ze zijn de twaalf stammen van Israël, niet naar lichamelijke maar naar hun geestelijke geboorte. Naar de belofte waardoor ze tot geloof gekomen zijn. Om die reden staat er in elke poort een wachter, een sterke held, zodat er geen vijanden de stad binnen kunnen komen. 

Veel gelovigen uit de Bijbel hebben over deze stad getuigd. Onder hen waren de profeten Jesaja, Ezechiël en Micha. 

“ Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: “ Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. “ ( Jesaja 2 : 2 ) 

“ In een Goddelijk visioen bracht Hij me naar Israël en zette me neer op een heel hoge berg. Aan de zuidkant was iets gebouwd dat op een stad leek. In de poort stond een man die eruitzag alsof hij van brons was. Deze man had een linnen koord en een meetstok in zijn hand. Hij zei tegen mij: “ Mensenkind, kijk nauwkeurig toe en let goed op bij alles wat Ik je laat zien. “ ( Ezechiël 40 ) 

“ Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen. Machtige naties zullen zeggen: “ Laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jakobs God. “  ( Micha 4 : 1, 2 ) 

“ Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe. In de stad van onze God, op Zijn heilige berg – schone hoogte – vreugde van de aarde, Sionsberg, flank op het Noorden. Zetel van de grote Koning. In haar vesting weet men: “ God is onze Burcht. “ ( Psalmen 48 : 1 – 4 ) 

Aan de oostkant van de stad waren drie poorten, aan het noorden drie poorten, aan het zuiden drie poorten, aan het westen drie poorten. ( vs 13 ) De Heere God brengt Zijn uitverkorenen toe van de vier winden, van alle einden van de aarde. het maakt niet uit van welke plaats een gelovige komt. Alle gelovigen hebben dezelfde Geest, hetzelfde geloof en daarom ook dezelfde weg en poort waardoor ze de hemel binnen mogen gaan. Niemand hoeft te zwerven, iedereen kan er rechttoe, rechtaan binnengaan. De muur van de stad had twaalf fundamenten en daarin de twaalf apostelen van het Lam ( vs 14 ) De muur is gebouwd op de Heere Jezus Christus. De beproefde Steen, de kostbare Hoeksteen die de leer van de waarheid voorstelt waarop de Kerk is gebouwd. ( Efeze 2 : 20 ) Gezegend is de mens die deze stad mag binnengaan!  

One response to “Openbaringen 21 : 10 – 14

  1. You are actually a just right webmaster. This site loading speed
    is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

    Furthermore, the contents are masterpiece. you’ve done a
    great task on this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and
    also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie