Op weg naar Pasen ( 6 )

‘ Toen het zover was, ging Hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘ Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van Mijn lijden aanbreekt. Want Ik zeg jullie: ‘ Ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak een dankgebed uit en zei: ‘ Neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot het Koninkrijk van God gekomen is. En Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘ Dit is Mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om Mij te gedenken. Zo nam Hij na de maaltijd ook de beker en zei: ‘ Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door Mijn bloed gesloten wordt. “ 

 

Ze waren allemaal gekomen, de maaltijd was begonnen. Jezus keek de kring rond en sprak Zijn gevoelens uit. Hij had er vurig naar verlangd om dit Pascha te vieren. Het staat er dubbel: met begeerte had Jezus ernaar begeerd. Hoe anders was Hij in alle details van Zijn heilige leven. Nergens lees je iets van aardse dingen, alles was gericht op het Koninkrijk van Zijn Vader. Jezus begreep de essentie van dit moment ten volle. Het zou de laatste keer zijn dat het nodig was om een lam als symbool te nemen. Jezus zou het lam overbodig maken omdat Hij Zelf Zijn leven geven zou. 

Met nadruk zei Jezus dat het de laatste keer zou zijn dat Hij het Pascha eten zou voordat deze haar vervulling zou vinden in het grote Bruiloftsmaal dat gevierd zou worden in het Koninkrijk van God. Jezus gebruikte het beeld van de maaltijd om de ontmoeting tussen Hem en die van Hem waren aan te duiden. Hij had altijd geestelijk inzicht en doorzicht, en zag er de eeuwige heerlijkheid achter. ( vgl Lucas 13 : 29 / Jesaja 25 : 6 / Openbaringen 19 : 9 ) 

Door alles heen –  terwijl Getsemané en Golgotha dreigend wachtten –  zag de Heere Jezus de vervulling van de Paasmaaltijd in heerlijkheid. Hij zag de tijd die aan zou breken wanneer Hij in heerlijkheid verschijnen zou. Pascha was zoveel meer dan een herinnering aan het verleden, was vooral een vooruitblik naar de komende verlossing. 

De houding van de Heere Jezus leert ons zoveel. Wij kunnen als mens tegen lijden, sterven, en tegen de dood opzien. Maar Jezus – die precies wist  hoe erg het zou worden, en hoeveel pijn Hij zou moeten verdragen – verlangde hevig naar de tijd die daarachter lag. Hij bleef volkomen rustig en ging door met doen van de wil van Zijn hemelse Vader. Hierin was Hij als mens helemaal alleen, maar als God was Hij dat niet. Zo is het ook met ons. Niemand die een kind van God is zal alleen zijn als het leven zwaar of moeilijk is. Daarom bidden wij voor zieken en bedroefden dat ze deze heerlijke waarheid zullen mogen  zien, en beleven. 

4 responses to “Op weg naar Pasen ( 6 )

  1. 100,000 Backlinks only $10,Subject to data from ahrefs.com.After paid $10 by PayPal (My PayPal:helloboy1979@gmail.com),Tell me your URL, email and comment content.I will complete the task within ten days.But It may take up to a month for the data updated from ahrefs.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *