Mattheüs 25 : 31 – 45

Toen Jezus naar de aarde kwam verliet Hij alle heerlijkheid die Hij bij Zijn Vader had. Hij werd in uiterst armelijke omstandigheden geboren, en leidde op aarde een armoedig bestaan. Hij werd de mensenkinderen gelijk, zij het dat Hij zondeloos was. Toch was Hij de vleesgeworden rijkdom van Gods erbarming met de mens. Maar God – Die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons, vanwege Zijn grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, toen ook wij dood waren in de overtredingen levend gemaakt met Christus. ( Ef. 2 : 4 – 5 ) 

Bij Zijn wederkomst zal alles anders zijn. De Mensenzoon komt terug in heerlijkheid. Bekleed met hemelse macht en Majesteit ( Daniël 7 : 14 / Matth. 16 : 27 / 24 : 30 ) 

Terwijl Hij helemaal alleen geboren werd, zal Hij bij Zijn terugkomst vergezeld zijn van legerscharen van engelen. ( Matth. 13 : 41 / 16 : 27 ) 

De engelen die Jezus zullen vergezellen, zullen dezelfde zijn als in Mattheüs 24 : 31, degenen die eerst alle uitverkorenen uit de hele wereld verzameld zullen hebben. ( verg. 2 Thess 1 : 7 / Jud. 1 : 14 ) Er zal een troon op de aarde opgericht worden, waarop Jezus plaats zal nemen. Op deze troon van heerlijkheid zal Jezus regeren ( Matth. 19 : 28 ) en oordelen. ( Openb. 20 : 4 – 6 / 11 : 15 / 22 : 1, 3 ) Jezus is Degene die de heerschappij toebedeeld krijgt van de ‘ Ouden van dagen ‘ ( Daniël 7 : 9 – 10 ) 

Als Jezus komt met macht en luister zal de wereld zoals wij die nu kennen ophouden te bestaan. Dan zal de hele wereld zien dat Hij de schittering is van de heerlijkheid van Zijn Vader. De troon van de genade waarop Hij met Zijn Vader regeerde, zal dan gesloten worden. Jezus zal als Rechter komen, en alle mensen die op dat moment in de wereld leven zullen voor Hem verschijnen. Iedereen moet voor de rechterstoel van Christus geroepen worden om voor altijd van elkaar gescheiden te worden. 

De Mensenzoon zal de mensen van alle volken afscheiden, zoals een herder dat doet. Het oordeel begint met een scheiding, die gevolgd zal worden door een beloning of een veroordeling. ( vs 31, 41, 46 ) De boodschap van de gelijkenis van Mattheüs vertoont parallellen met de voorafgaande gelijkenissen van het visnet, en van de tarwe en het onkruid ( Matth. 13 ) 

Aan de rechterkant van de Koning der koningen zal een plaats van eer worden opgericht. ( Psalm 45 : 10 / Psalm 110 : 1 / 1 Koningen 2 : 19 ), een plaats van beloning. Het is de kant van zegen en geluk. ( verg. Marcus 16 : 5  / Lucas 1 : 11 ) Links is de plaats van het oordeel, van ongeluk. Op dit moment zal het Koninkrijk van God – dat nu nog onzichtbaar is, hoewel aanwezig – volkomen zichtbaar worden. 

Wanneer Jezus begint te spreken, klinkt het in deze context ongewoon dat Hij de mensen ‘ gezegenden van de Vader ‘  noemt. Het wordt begrijpelijk wanneer je bedenkt dat Hij nooit namens Zichzelf sprak, maar altijd namens Zijn Vader. De mensenzoon trad op met het Goddelijk gezag van de Vader. ( Matth. 16 : 27 ) 

Jezus Die alles weet, en aan Wie alles bekend is, zal precies weten wie Hij voor Zich heeft. Hij zal de mensen die zich hier op aarde hebben laten heiligen erkennen als de gezegenden des Heeren. Omdat Jezus hen ‘ gezegenden ‘ noemen zal, zullen ze dat ook werkelijk zijn. Hoewel hier op aarde vaak gesmaad en vervloekt, zullen ze door God gezegend zijn. Wie hier op aarde het kruis achter Jezus heeft gedragen, zal in de hemel vriendelijk en liefdevol genodigd worden om voor eeuwig met God te zijn. Zulke mensen mogen met vrijmoedigheid naar de troon van heerlijkheid komen. 

Van het Koninkrijk wordt gezegd dat het al van eeuwigheid af voor hen bestemd was. Zekerder konden de beloften van God niet zijn. Het gaat om een volmaakt leven, in een volmaakte wereld, het Koninkrijk van God. Na dit hartelijke welkom zal de Koning verder gaan. Hij zal bespreken waarom de mensen die aan Zijn rechterhand staan, gezegend zijn, en waarom ze het Koninkrijk zullen ontvangen. De Koning zegt dat ze goede werken hebben verricht ten gunste van de Koning. Ze hebben de Mensenzoon huisvesting geboden, en Hem te eten en te drinken gegeven toen Hij hongerig en dorstig was. Ze namen Hem op in hun familie toen Hij een vreemdeling was. Gastvrij zijn tegenover vreemdelingen was één van de belangrijkste uitingen van liefde, en een vereiste voor dienaren van de vroege kerk. ( zie Rom. 12 : 13 / 1 Tim. 3 : 2 / 5 : 10 / Titus 1 : 8 / Hebr. 13 : 2 / 1 Petrus 4 : 9 ) Het zal blijken dat de Koning het feit dat de daden van Zijn geheiligde mensen voor Hem zullen zijn verricht. 

Ademloos en zonder tegenspraak zal iedereen daar staan, en luisteren naar wat de Koning te zeggen heeft. Niemand zal weten om wie het eigenlijk zal gaan. De mensen aan de rechterkant van God zullen de Mensenzoon gekleed hebben toen Hij naakt was, naar Hem omgekeken hebben toen Hij ziek was, en Hem opgezocht hebben toen Hij in de gevangenis zat. Aandacht en zorg voor zieken hoorde tot het hart van Jezus` bediening. 

Aandacht en zorg voor gevangenen was tevens van essentieel belang, want zij waren in de oudheid voor voedsel en persoonlijke zorg totaal afhankelijk van familieleden of vrienden. 

Je vindt deze aandachtspunten ( zorg voor zieken )  terug in het Oude Testament. Denk maar aan de vrienden van Job die hem kwamen beklagen toen de Heere de satan toeliet om alles van hem af te nemen. ( Job 2 : 11) Nu valt er op de barmhartigheid van de vrienden van Job nog wel wat aan te merken ( Job 6 : 1, 2 ) 

Maar de gelovigen die door de Heere als gezegenden worden aangemerkt zullen een heel andere attitude hebben. Het zijn mensen die er helemaal geen erg in hebben gehad dat ze iets voor de Koning deden. Verbaasd vragen ze wanneer dat dan was dat ze Hem hongerig of dorstig, naakt of in de gevangenis zagen. Daarom onthult Jezus hen wat ze zelf niet wisten. ( vs 40 ) De norm voor het oordeel is dus wat er gedaan is voor de Koning aan andere mensen. Wie de tekst aandachtig leest, komt tot het inzicht dat de woorden van Jezus niet gericht zijn tot de christelijke gemeente in de eerste plaats, maar tot alle volken. Zij staan immers allemaal voor Zijn rechterstoel om Zijn woorden en het oordeel aan te horen en mee te beleven. Het wordt duidelijk dat de mensen niet gerechtvaardigd worden door wat ze deden, maar voor Wie ze het deden. Het gaat in essentie om hun relatie met de Persoon van Jezus Christus. Maar onder al die mensen bevinden zich ook de gelovigen, de gemeenteleden. En ook zij zullen op exact dezelfde manier beoordeeld worden. Het beleefde geloof zal de doorslag geven. ( Matth. 10 : 32 – 33 / 7 : 21 / 24 : 13 / Gal. 5 : 6 ) 

Mattheüs 25 : 40 is het hart van de uitspraak van Jezus. De Koning geeft de rechtvaardigen antwoord op hun vraag. Hij begint Zijn antwoord met: ‘ Amen zeg Ik jullie’ Dat betekent zoveel als : ‘ Mijn antwoord is absoluut waar en zeker ‘ . Het wordt wel duidelijk dat Jezus met deze woorden het belang van Zijn uitspraak benadrukt. 

Jezus heeft het over Zijn broeders wanneer Hij het over ‘ één van deze minsten ‘ heeft. Hij bedoelt er Zijn leerlingen, discipelen, zijn geestelijke broers en zussen mee, want het zijn mensen die aan Zijn rechterhand gepositioneerd zijn. 

Het gaat erover hoe de mensen die tot de volkeren behoren Zijn volgelingen behandeld hebben toen ze met het Evangelie door de wereld trokken. ( Matth. 24 : 14 ) Voor elke leerling van Jezus vormen deze woorden een grote troost. Het blijkt uit dit schriftgedeelte hoe waardevol ze zijn in de ogen van God. 

Zo troostvol als de woorden van de Rechter voor de gelovigen zijn, zo onheilspellend klinken ze voor mensen die onrechtvaardig zijn geweest in hun handelen en denken. Ze moeten weg van Jezus. Ze mogen niet langer in Zijn tegenwoordigheid blijven, en worden naar het vuur verwezen. Een staat van eindeloze ellende. Ze waren onbarmhartig en ongenadig voor hun medemensen in nood. Goddeloze mensen wacht verderf, vuur, een eeuwige dood. 

Daarom is het zo belangrijk dat wij zo vroeg mogelijk in ons leven stilstaan bij dit grote verschil. In de hemel is leven en licht, en gelukzaligheid. Er is geen dood om een einde aan het leven te maken, geen ouderdom, ziekte of pijn. In de hemel zal alles weer volkomen en volmaakt zijn.

Met dit gedeelte heeft Jezus ons leven en dood, goed en kwaad, zegen en vloek voorgesteld. De weg die iemand kiest zal zijn einde zijn. 

 

15 responses to “Mattheüs 25 : 31 – 45

 1. לעומת זאת, יש גם שירותים הנחשבים
  ל”אקסטרה”, שירותים בעבורם רוב נערות הליוי יגבו עלות נוספת.

  ביובית מספקת שירותים אלו למקומות שונים באיזור
  המרכז. חברה הממוקמת באיזור רחובות המעניקה שירותי כביסה איכותיים ומהירים ברחובות והסביבה מזמינה אתכם לבוא להשתמש בשירותים שלנו ולהפסיק לבזבז זמן יקר על ביצוע הכביסה ולשפר את
  איכות חייכם. חברה השוכנת באיזור פתח תקווה המנוהלת על ידי ליאור שמחי .ליאור הינו צלם מקצועי מזה 8 שנים המעניק שירות ללקוחות ממקום אוהב חם ואמיתי.
  שביט צבע הינו בית עסק לביצוע
  עבודות צבע. יופי העץ ביצוע
  עבודות עץ מתכננים, מעצבים ובונים פרגולות ,
  דקים , מחסנים, גדרות , אדניות ועוד.
  העיסוי מפנק מותאם אל המטופל רק לאחר ביצוע תהליך של אבחון והערכה יסודיים על
  ידי המטפל בעיסוי הרפואי, כאשר טכניקות הטיפול המדויקות בעיסוי הרפואי נקבעות כהתוויה ספציפית
  עבור הצרכים הפרטניים והמטרות האישיות של המטופל.
  מטרת העיסוי היא לשפר את הגמישות של
  המטופל, להגדיל משמעותית את טווח התנועה
  שלו ולהביא להקלה זמנית בכאבים.
  הרבה מאוד גברים נשואים שאינם מקבלים
  מספיק בבית בוחרים להגיע אל דירות דיסקרטיות
  בעפולה; לפעמים הם מביאים את המאהבת ולפעמים הם מגיעים לבלות עם נערות ליווי נחשקות וסקסיות.

  Also visit my blog – <a href="[Link deleted]

 2. כבר במעמד שיחת ההיכרות
  אל מול המעסה, תוכלו לפרט את הבקשות שלכם לרבות סוג העיסוי, רמת החוזק וכן הלאה.

  מי שמחפש דירות דיסקרטיות בבאר שבע יכול לרכז את
  כל הבקשות שלו תחת קורת גג אחת ולנוח על זרי
  הדפנה. מתלבט אילו דירות דיסקרטיות בעפולה יספקו לך את השירות הטוב
  ביותר? אנו בודקים מקצועיות של מטפלים, כולל
  תעודות והתמחותם, כדי להבטיח
  ללקוחותינו את השירות הטוב ביותר.
  עיסוי שוודי – עיסוי סטנדרטי המוצע אצל מרבית המעסים,
  כולל את מרבית חלקי הגוף ועיקר מטרתו
  היא חווית הלקוח. עיסוי ארוטי בבאר שבע כולל ותומן בתוכו יתרונות רבים.
  עיסוי לנשים בנתניה/השרון בלבד כדי שתוכלו ליהנות מפרטיות,
  נוחות מלאה ולהפיק את המיטב מיום
  הכיף שלכן ומהעיסוי שלכן. עיסוי לנשים בראש העין בלבד כדי שתוכלו
  ליהנות מפרטיות, נוחות מלאה ולהפיק
  את המיטב מיום הכיף שלכן ומהעיסוי שלכן.
  עיסוי שוודי בראש העין עוזר לנו לא רק להפחית לחצים, עומסים וכאבי
  ראש, אלא גם לשחרר שרירים תפוסים, להפחית כאבי
  גב (וכאבים אחרים) וכן תורם לשיפור מחזוריות
  הדם בגוף.

  Have a look at my page – <a href="[Link deleted]

 3. מסאג’ משחרר ומפנק ברמת גן. מסאג’
  אירוטי בבת ים בזמן שנוח לך, באמצע השבוע,
  בסוף השבוע, מתי שאתה פנוי, אפילו כשיש לך
  שעה פנויה ולא יותר. מחפשים עיסוי מסאז בבת ים?
  היכנס ומצא המלצות גולשים, חוות דעת ומידע מקצועי אודות
  עיסוי וטיפול ספא בחיפה. דפי זהב יסייע לך
  בבחירת עיסוי תאילנדי, עם חוות דעת גולשים, מחירון,
  פורום מומחה ועוד! באתר דפי זהב משולבים מאות מחירונים המשקפים מחירים מקובלים בענפים השונים במשק הישראלי.
  קריית האמנים נמצאת במרחק של
  פחות מ-5 דקות הליכה, ומוזיאון התנ”ך הישראלי נמצא במרחק של 300 מ’ מהמלון. הגעתם לאתר 0LOFT אינדקס חיפוש חדרים לפי שעה המרכז עבורכם חדרים להשכרה באזור באר שבע, מצאו תוך כמה דקות חדר להשכרה, מגוון של חדרים לופטים ווילות. בנוסף, גם זוגות דיסקרטיים הם כאלו שלא נשואים ומעוניינים להתבודד ביחד לכמה שעות, בלי רגשי אשם ובלי חשש להיתקל במישהו לא רצוי באזור. לצורך כך ניתן להיכנס לפורומים מקצועיים ברחבי הרשת ולשאול שם אנשים אובייקטיביים לגבי עיסוי ארוטי בהרצליה באזור. התייעצות בפורומים: תהיו בטוחים שממש כמוכם, עוד רבים חיפשו בעבר עיסוי ארוטי בהרצליה ועוד רבים יחפשו זאת בעתיד.

  Have a look at my blog; <a href="[Link deleted]

 4. החדרים כוללים את כל מה שצריך לסוג זה של בילויים.
  לרוב חדרי טיפולים באשדוד כוללים כורסאות או
  ספות ואווירה נעימה ורגועה על
  מנת להעניק את הטיפול האולטימטיבי למטופל.
  הטיפולים שלי נעשים במיטב השיטות הידועות כיום בתחום,
  לרבות טיפולים באמצעות פסיכותרפיה,
  טיפולים באמצעות משחק ויצירה. המרכז ללימודי אומנויות הבמה אנו מציעים: סדנאות
  לתיאטרון, סדנאות דרמה, סדנאות משחק
  , עמידה מול קהל ועוד. אפשרות אחרת היא לתאם שירותי ליווי
  למלון מול המפרסמים ולשלב את המפגש האינטימי עם תנאים של חופשה מפנקת.
  השירותים שלנו לכלבים שלכם: אילוף
  מקצועי – אנו מציעים שירותי אילוף מקצועיים אצלנו במושב או
  אצלכם בבית. י עמיר ורחל, ספרית מקצועית לכלבים וחתולים.

  הדברה בטוחה הינה חברת הדברה מקצועית לכל סוגי ההדברות במחיר המשתלם ביותר ובזמינות מיידית לכל חלקי הארץ!
  חברת איתן המעקות מבצעת עבודות אלומיניום
  במסגרת פרויקטים שונים במרכז ודרום הארץ.
  אם מתחשק לכם, אתם יכולים גם להזמין נערות ליווי בירושלים לכל מקום בילוי בעיר ולצאת איתן למועדונים ופאבים מוכרים שנעים להיכנס אליהם עם אישה יפה ואיכותית.
  האפשרות להזמין בילוי בדירות דיסקרטיות פופולארית אצל גברים ונשים.
  דירות דיסקרטיות בנהריה מפוזרות בכל רחבי העיר והצפון.
  יפה מזרחי – עיצוב דירות יוקרה התמחותי הינה באדריכלות פרטית, תכנון וילות וקוטג’ים, וכן בעיצוב ושיפוץ
  של דירות יוקרה.

  Also visit my web blog – <a href="[Link deleted]ליווי

 5. נערות ליווי באילת עובדות סביב
  השעון ומוכנות ומזומנות בכל עת.
  לינדה השובהה עכשיו באילת! נערת ליווי באילת עובדת סביב
  השעון ויודעת לספק כל גבר לפי ההעדפות
  המיניות שלו ולפי הסגנון שלו.
  ככה נערת ליווי באילת חייבת לספק את שירותי המין שלה!

  מעסות מקצועיות וחמודות מוכנות לספק את הרצונות שלכם ולתת
  לכם את המסאג’ הכי טוב בעולם. אני דוגמנית ונערת ליווי, אני אוהבת את מה שאני… צלצל עכשיו
  ונערת ליווי באילת מפגוש אותך לשעה שכולה עונג והנאה חושית
  מטורפת… עם מה לך לבלות שעה
  של עונג מטורף? אם בא לך סקס מטורף
  ממש עכשיו, ואתה נופש באילת או אולי אפילו מתגורר באילת,
  אתה צריך נערת ליווי באילת,זמינה,
  איכותית ומקצועית! נערות ליווי באילת יודעות לפנק גבר במיטה כמו שאישה אמיתית יודעת… פגשו נערות ליווי באילת בכל מקום שתרצו.
  שירותי ליווי באילת ניתנים סביב השעון ללא הפסקה
  ובל מקום באילת- בבתי מלון, חדרים לפי שעה או בבית שלך.
  אם אתה יורד לנופש לאילת על תוותר על נערות ליווי באילת.

  my web page :: <a href="[Link deleted]מידע על אתר

 6. הם לא מוכנים לבזבז את זמנם ואת כספם והם יודעים בדיוק מה הם עושים.
  אין צורך לבזבז את זמנכם היקר
  על ניהולו – אתר האינטרנט שלכם יעודכן אוטומטית לאחר שתעדכנו את
  עמוד הפייסבוק שלכם. עיסוי רפואי
  נועד לטפל בבעיה רפואית ונועד להקל על בעיה
  כרונית. כפי ששמו מציע, עיסוי רקמות עמוק מכוון להקל על לחץ המסתבר
  בשכבות העמוקות יותר של השרירים ורקמות החיבור.
  בהתאם לשיחה ולאבחנה הראשונית המטפל מחליט על
  תהליך הטיפולי המתאים למטופל. מצב רוח רע, מחסור
  ברגשות חיוביים, עייפות כללית ומצב בו אתה
  “מוותר” – כל זה נמס כמו עשן מתחת לידיים המיומנות של המטפל.
  ספרי קודש מכניסים אל כל בית אור
  וקדושה. ישנם עיסויים בתל אביב
  שונים המתמקדים בעוצמות שונות, ולכן
  חשוב לתאם ציפיות עם המעסה טרם אתם מגיעים אל מכון העיסוי.
  3.מומלץ שלא לנהוג כשעה לאחר העיסוי.
  כך, המעסה יכול לדעת ממה להימנע ואיך למקד את העיסוי
  מפנק בהרצליה לכזה שיתרום לכם ולא יזיק לכם.
  מכוני הספא המפנקים ושירותי העיסוי
  ניתנים בכל רחבי חולון.

  Also visit my website … <a href="[Link deleted]מאוד מעניינת

 7. למשל, ספורטאי מקצועי עשוי להזדקק
  לעיסוי רפואי מסוג מסויים כדי להתמודד עם פציעה קשה המשפיעה על שגרת האימונים שלהם.
  מבין הטכניקות הריפוי הטבעיות תוכלו למצוא מזון ושתייה מבוססי חומרים
  טבעיים, ויטמינים ומינרליים החיוניים לגוף,
  עיסוי מקצועי בבית שמש , יוגה ועוד.
  הצעירה הכי ליברלית תעביר איתך
  שעות של עיסוי מטורף שיסדר לך
  את הראש. מטפל/ת מוסמך קובע את שיטת מפגש לעיסוי בבית שמש באופן אינדיבידואלי עבור כל מטופל.

  אתה קובע את היום ואת השעה.
  יחד עם זאת, בכדי לשפר את תהליך הניקיון מומלץ
  לשתות הרבה מים, לבצע פעילות
  גופנית על בסיס קבוע, לאכול הרבה ירקות ופירות ולהימנע ממאכלים מעובדים.
  היא תלווה אותך לכל אירוע שבו נהוג
  לבוא עם הזוג שלה. לכן בפועל תמיד עושים
  את מה שבת הזוג רוצה. טיפולי
  חמאם – שיטת טיפול המשפרת את זרימת הדם וגורמת לתחושת
  התחדשות ושחרור הגוף והנשמה.
  כנראה שעבר הרבה זמן ולכן טיפולי עיסוי ארוטי בבית שמש זאת
  הזדמנות מושלמת לעשות משהו שהוא
  נטו בשבילכם.

  Here is my homepage <a href="[Link deleted]נוספים

 8. אני בחור שנראה טוב, יש לי ביטחון עצמי, אין לי בעיה להתחיל עם בחורות וגם דיי
  הולך לי, אבל אני לא יבוא לבחורה ואגיד לה מה הפנטזיות שלי, בעיקר בגלל שאני יודע שזה יכול להיתפס
  כסטייה. אין צורך להיות מוגבלים להזמנת נערות ליווי לבתי
  מלון או בתים פרטיים, כי באתר תמצאו דירות דיסקרטיות פנויות בכל השכונות.
  אתר Ymassage מרכז במקום אחד ובעזרת ממשק ידידותי במיוחד מגוון מטפלים להזמנת עיסוי באזור רחובות והסביבה כאשר רוב המטפלים בעלי ניסיון של
  לפחות 3 שנים. ביקור במקום לפני הטיפול:
  אם אתם רוצים להיות בטוחים במאה אחוז בתמצאו מקום שעושה עיסוי ארוטי בהרצליה שעונה על הדרישות שלכם, אנו ממליצים להתחיל
  בשיחת טלפון ולשאול על טיפולי
  העיסוי, על ההסמכות של המטפלים ומה
  הם בעצם מציעים. הם תמיד צריכים להתחשב בבת הזוג אשר רוצה לעשות
  דברים שונים לגמרי. החיוך התמים שלה,
  הגוף הדק והיופי הטבעי שלה, הם אלה שהופכים את
  הבלונדינית הזו לנערת ליווי מושלמת עבור הפנטזיות והתשוקות… נערת הליווי הכי מושלמת שתפגוש.
  כמה עולה נערת ליווי בירושלים?
  נערות ליווי בכפר-סבא הן אמיתיות, לפחות בפורטל הבית היוקרתי שלנו!

  my blog post :: <a href="[Link deleted]למידע נוסף

 9. מכיוון שאנחנו חיים בעידן האינטרנט, בו
  כל המידע זמין ונגיש בלחיצת
  כפתור פשוטה, אין צורך להשקיע מאמצים בכדי למצוא
  נערות ליווי בבת ים או בכדי
  לבצע את הבחירה המתאימה מתוך ההיצע.

  בניגוד לתרופות בתחום הפסיכיאטריה,
  ביחס לגישות פסיכותרפיות אין בנמצא תהליך אישור פורמלי מוסכם, ובכל זאת – רבות מהן מגובות בראיות שמסתמכות על מחקרים מרובי משתתפים ותומכות ביעילות הטיפול להפחתת
  סימפטומים של הפרעות ספציפיות, ביניהן דיכאון וחרדה.
  הטיפול מתבצע על ידי קרצוף,
  פילינג ועיסוי בסבון ארומטי
  ריחני. אומר יוסי ומוסיף כי במהלך הטיפול לא מעט אנשים נפתחים וחולקים איתו דברים אישיים, “כייף לי להיות האדם שלא רק מטפל בהם בגוף אלא גם בנפש, מקשיב להם ואם יש אפשרות לעזור, אני תמיד שמח לעשות זאת. כמובן שכל מה שהם חולקים איתי נשאר בחדר הזה, בדיסקרטיות מלאה, בדיוק כמו במרחב שבין פסיכולוג למטופל שלו”.
  אתה תשכח מכל הבעיות שלך ותשיג איתי אקסטזה… כאשר מזמינים מעסה הוא כבר ידאג
  להביא עמו את כל האביזרים שנחוצים לו כמו מיטת טיפולים, שמן
  עיסוי ואף נרות. אף מומלץ להתכונן לעיסוי על ידי ביצוע
  של תרגילי נשימה ומתיחה באזורי הגב והצוואר, בכדי להתניע
  את הזרימה הלימפתית כבר לפני העיסוי, ועל ידי כך לעודד אותה להתנקז מהר
  יותר מהגוף.

  Review my page :: <a href="[Link deleted]

 10. 2 חברות חדשות בירושלים, לזמן מוגבל,
  מזמינות אותך לעיסוי איכותי,
  מרגיע, משחרר, באווירה רגועה וקסומה.
  פשוט בילוי איכותי, אינטימי ומרגש – אבל
  קצר ולא יקר. בילוי זה יכול להיות ייחודי מאוד והוא יכול לאפשר לנו למלא את המצברים שלנו בכוחות מחודשים.
  נערות ליווי בחולון, זו באמת יכולה להיות
  האופציה עבורך לשנות את החיים מהקצה אל הקצה,
  בילוי אחד, שעה אחת ואתה מתמכר לדבר הטוב ביותר כאן ועכשיו.
  נערות ליווי אירופאית ברמה ממש גבוהה.
  לילך ישראלית בת 21 ברמה ממש גבוהה לביתך
  מלון. אני אגיע לביתך או לבית מלון בכל שעה שתבחר לעיסוי מפנק ברמה גבוהה.
  אנשים שרוצים ליהנות יחד ממקום אשר
  מציע להם תנאים נוחים למטרה זו, ומאידך מקום
  ששומר על דיסקרטיות ברמה גבוהה.
  כמו למשל דירות דיסקרטיות בעפולה, או בטבריה, שם תמצאו מארחות דיסקרטיות
  מפנקות ויפות לא פחות מאלו שתפגשו בחיפה והקריות.
  כאן תמצאו דירות דיסקרטיות בכל איזור חיפה והצפון עם מארחות סקסיות וחמות לאירוח לוהט
  באוירה מיוחדת ואינטימית בדירה דיסקרטית כמו שיש רק בצפון הארץ.

  אז היום, כל פעם שיש לי מצב עם בחורה,
  אני מביא אותה לצימרים הקבועים שלי –
  כמעט תמיד יש חדר שזמין עבורי באופן ספונטני, ואם לא, אני מושך זמן
  של שעה או שעתיים, עד שהחדר מתפנה –
  זה בדרך כלל לא לוקח יותר מהזמן הזה.

  Here is my web site – <a href="[Link deleted]

 11. I see You’re really a good webmaster. The web site loading speed is incredible.

  It sort of feels that you are doing any unique trick. Furthermore, the contents are masterpiece.
  you have performed a excellent activity in this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]online and also here: <a href="[Link deleted]zakupy

Geef een reactie