Mattheüs 1 : 18 – 25

De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen Zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef – die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen, en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘ Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het Kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een Zoon baren. Geef Hem de naam : Jezus want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. “ Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: ‘ De maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven. Wat in onze taal betekent: ‘ God met ons.’ Jozef werd wakker en deed wat de engel van God hem had opgedragen. Hij nam zijn vrouw bij zich, maar had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam: Jezus. ( Math. 1 : 18 – 24 ) 
Nadat Mattheüs het overzicht van de afstamming van Jezus Christus helder uitééngezet had en de structuur van drie keer veertien generaties uitgelegd, ging hij over tot de beschrijving van de geboorte van de Heere Jezus. In Hem werd de geschiedenis van de belofte van het Oude Testament vervuld. Jezus Christus zou  op aarde verschijnen, Hij de heerlijkheid van Zijn volk Israël.
In Israël waren twee verloofden wettelijk al getrouwd terwijl ze nog niet samenwoonden. Jozef was een Godvrezende man. Toen  hij van Maria hoorde dat ze zwanger was, was zijn geloof niet identiek aan dat van zijn verloofde. Hij raakte in grote onrust en twijfel over alles wat Maria tegen hem gezegd had. Hoewel we niets lezen over zijn ongeloof, blijkt dat duidelijk uit zijn plan om haar te verlaten. Wanneer  hij de verloving verbreken zou spaarde hij Maria voor de schande van een publieke scheiding. Ze zou niet beschuldigd kunnen worden van overspel. De Joodse traditie stond deze manier van scheiden toe. Jozef wilde zich opofferen en van het toneel verdwijnen.
Maar de Heere wist wat er in het hart van Jozef omging. Hij kwam niet naar Jozef en Maria toe om hun leven te verwoesten, integendeel. God komt altijd om het Goede voor de mens te zoeken. Hij stond deze treurige oplossing van Jozef dan ook niet toe. Nooit werd een dochter van Eva met zo’n eer bekleed als de maagd Maria, en toch was ze in gevaar om van grote zonden beschuldigd te worden. Maar er was bij Maria geen woord van onrust te bespeuren. Overtuigd van haar onschuld gaf zij haar zaak kalm over aan Hem die rechtvaardig oordeelt.
Terwijl Jozef heimelijk zijn plannen smeedde werd er een ijlbode uit de hemel gestuurd om hem gerust te stellen. De Heere schoot Jozef via een engel te hulp. Tot op de dag van vandaag gebruikt Hij onzichtbaar engelen om Zijn volk uit moeilijkheden te redden. Engelen zijn dienende geesten die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen.
De engel daalde pijlsnel af en bezocht Jozef in zijn slaap. Hij bemoedigde de verloofde van Maria, door hem aan zijn hoge afkomst te herinneren. “ Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het Kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. ‘ zei hij.  De Toekomst van Maria was van Goddelijke oorsprong. Maria had er zelf niets aan bijgedragen, dan haar gewillige onderdanigheid aan de woorden van God en haar geloof in Zijn beloften. Daarom had de Heere een engel gestuurd om Jozef van dit feit te overtuigen.
Jozef zou in de positie waarin de Heere hem via Gabriël plaatste de Naam van het Kind bekend mogen maken. ‘Jezus! Zaligmaker.’ Jezus is dezelfde naam als Jozua. Alleen de uitgang is veranderd, die is een gebruikelijke uitgang van het Grieks. Jozua wordt Jezus genoemd omdat hij de rust en het geluk van het volk Israël gezocht had.( Hand. 7; 45 / Hebr. 4: 8 ) 
Mattheüs- de evangelist die onder de Joden schreef, wijst vaker dan alle andere evangelisten op het feit dat de Heilige Schrift in al deze gebeurtenissen vervuld werd. ( vs 22 ) We zien hierin duidelijk zijn gave om alle gegevens die hem tot zijn beschikking stonden te interpreteren, zodat wij de persoon van Jezus beter kunnen leren kennen.
Het onweerlegbare teken :  een maagd die zwanger geworden was – zou helder bewijzen dat Jezus de Zoon van God was, en vanwege Zijn zondeloosheid de Middelaar tussen God en mensen kon zijn . Zijn Naam zou Immanuël genoemd worden. Een mysterieuze, kostbare Naam. Zij betekent: God met ons. God, mens geworden onder ons, en daarom God verzoenbaar geworden met ons omdat Hij tegelijk een waarachtig God en een waarachtig en rechtvaardig mens zou zijn.
God zou komen. Hij zou niet langer ver verheven boven ons leven, in de hemel der hemelen. Hij zou ook niet langer tegen ons zijn, naar de Wet van Mozes, maar Hij zou met ons zijn, in ons belang, in onze eigen menselijke natuur. Wat een genade!
Verdwenen was alle twijfel. Jozef gehoorzaamde aan het Goddelijke voorschrift. De Heere had via een engel de twijfel van Jozef weggenomen. Hij deed wat hem gezegd werd en nam Maria als zijn vrouw bij zich. Zo werden Gods beloften heerlijk vervuld. ( Jesaja 7 : 14 )  Immanuël! God met ons! Jesaja had uitgeroepen: ´Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op Zijn schouders. Deze Namen zal Hij dragen: ‘ Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. ‘ ( Math. 1 : 19 – 25 / bronnen: SB, MH ) 

351 responses to “Mattheüs 1 : 18 – 25

 1. Wow, incredible blog structure! How long have you
  been blogging for? you make running a blog glance easy. The whole
  glance of your website is great, let alone the content!

  You can see similar here <a href="[Link deleted]online

 2. Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?

  I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but
  I’m not seeing very good success. If you know of any please share.
  Appreciate it! I saw similar art here: <a href="[Link deleted]List

 3. Wow, fantastic blog format! How long have you ever been blogging for?
  you make blogging look easy. The entire glance of your site is wonderful,
  let alone the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]internetowy

 4. Wow, incredible weblog <a href="[Link deleted]
  How lengthy have you been blogging for? you make running a blog
  look easy. The full look of your website is fantastic, let alone the content!
  You can read similar here <a href="[Link deleted]<a href="[Link deleted]and it's was wrote by <a href="[Link deleted]

 5. Wow, fantastic blog <a href="[Link deleted]

  How long have you ever been running a blog for?
  you made blogging look easy. The overall look
  of your web site is excellent, let alone the content material!
  I saw similar here <a href="[Link deleted]<a href="[Link deleted]and that was wrote by <a href="[Link deleted]

 6. Upvc Door Repairs Near Me Tools To Help You Manage Your Daily
  Lifethe One Upvc Door Repairs Near Me Trick That Every Person Must Know upvc door repairs near me – <a href="[Link deleted]

 7. Over the course of the last century asbestos was used in a myriad of products to make them more durable, fire resistant
  and less expensive. The exposure to asbestos fibers in the
  air can lead to lung diseases like asbestosis or mesothelioma.

  Here is my web blog – <a href="[Link deleted]

 8. An asbestos lawyer can assist victims file a
  suit against the company who exposed them to asbestos.
  A lawsuit can help victims obtain compensation for medical expenses or lost wages, as well as other damages.

  Also visit my web site … <a href="[Link deleted]

Geef een reactie