Lucas 6 : 27 – 37

Tot jullie die naar mij luisteren zeg Ik: ‘ heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied dan ook je andere wang aan, en weiger iemand die je je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug te verwachten hebben? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten, dan zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie dankbaar en kwaadwillig is. Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Een goede, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.’ 

Deze diepgaande woorden van Jezus waren in eerste instantie aan de hoorders gericht tot wie de Meester Zijn Zaligsprekingen uitgesproken had. Nadat Hij hen het Koninkrijk verklaard en geschonken had, wilde de Heere Jezus de mensen leren hoe ze moesten leven. Eigenlijk was het niets anders dan een gebod aan degenen die zaliggesproken waren. Zij waren in een nieuwe verhouding tot de Heere God geplaatst. Vanuit deze nieuwe verhouding kwam als vanzelf een nieuwe verhouding tot de naaste voort. 

‘ Tot u zeg Ik ‘  zei de Heere Jezus. Het was een volmacht, een parallellisme waarin ‘ liefhebben ‘ en ‘ goeddoen ‘ aan de ene kant, en ‘ vijanden ‘ en ‘ degenen die u haten ‘ met elkaar correspondeerden en vrijwel synoniem waren. 

Jezus leerde Zijn uitverkorenen geen liefde aan voor een beperkt groepje, maar Hij leerde dat Zijn leerlingen zelfs aan hun vijanden liefde moesten geven. Deze vijanden waren niet alleen mensen die christenen haatten, het waren ook mensen die zich – om welke reden dan ook – hatelijk gedroegen. 

Menselijk gesproken is het niet mogelijk om mensen die je haten liefde te geven. Maar bij de Heere kan dat wel. Hij liet Zijn liefde zien door voor vijanden aan het kruis van Golgotha te sterven. God de Vader toonde Zijn liefde door Zijn geliefde Zoon aan een wereld te geven die Hem om zou brengen. ( Romeinen 5 : 10 ) 

Wie de liefde van God kent, kan vijanden liefhebben. ( Rom. 5 : 5 / 1 Joh. 3 : 16 ) Terwijl het in de seculiere samenleving normaal is om kwaad met kwaad te vergelden, of met gelijke munt terug te betalen, wordt er van discipelen van Jezus gevraagd om het tegengestelde te doen. 

Wie vervloekt wordt, moet degene die vervloekt niet verwensen, maar zegenen. Zegenen is het uitroepen van Gods heil over iemands leven, terwijl vervloeken het uitroepen van onheil over iemands leven is. Zegenen en vloeken zijn bijzonder ernstige zaken in de Bijbel. 

De Heere wil ook dat wij mensen die ons smadelijk behandelen zegenen door voor hen te bidden. Dit gaat verder dan het zeggen van goede dingen over iemand anders. Bidden is pleiten voor iemand anders bij God. Bidden voor vervolgers is wel het grootste wat vervolgden kunnen doen. Corrie ten Boom is een voorbeeld van iemand die dit gedaan heeft. 

Dit bidden deed de Heere Jezus ( Lucas 23 : 34 ), en Paulus en Stefanus deden dat ook. ( Hand. 7 : 60 / Rom. 10 : 1 ) Als je iemand een klap op zijn kaak of wang geeft, is dat een openlijk teken van verachting. Wij hoeven niet passief alle onrecht lijdelijk te ondergaan, maar wel moeten wij er een actief antwoord vol liefde op geven. Het doel is om het kwade te overwinnen met het goede. ( Rom. 12 : 21 ) In Palestina gebruikten mensen hun jas ook wel als deken om onder te overnachten. Je mantel kon je van grote waarde zijn, als bescherming, of als warmtebron. Daarom had de mantel een bijzondere waarde.( Deut. 24 : 12 ) 

Je kunt begrijpen dat het laatste wat iemand weggaf zijn mantel was. Wie dat deed had alleen zijn hemd nog over. Mensen die in de situatie waarover de Heere Jezus het had, hun mantel afgaven, konden dat slechts doen uit een onvoorwaardelijk vertrouwen op de rechtvaardige heerschappij van de Elohim. 

Het Oude Testament noemde het ruimhartig geven een kenmerk van de rechtvaardige. ( Psalm 37  21 / Spreuken 21 : 26 ), maar de Heere Jezus ging met Zijn richtlijnen tot het uiterste. ‘ Als iemand iets van je wil hebben, geef het hem dan. En als iemand iets van je afpakt, vraag het dan niet terug. ‘ zei Hij. Wie zo leeft, moet los zijn van zijn bezit, en een radicaal vertrouwen op God hebben, die recht verschaffen zal. ( Rom. 12: 9 ) Het is duidelijk: de vicieuze cirkel van kwaad en vergelding die de menselijke samenleving doortrekt, kan alleen maar doorbroken worden door de liefde van God. 

Uit liefde voor de mensen deed de Zoon van God afstand van Zijn heerlijkheid ( 2 Kor. 8 : 9 / Filip. 2 : 6 ),en  van Zijn leven. ( Joh. 10 : 17 / Filip. 2 : 8 ) 

Jezus zei ook: ‘ Wees –  net als jullie Vader –  goed voor andere mensen. Veroordeel andere mensen niet, dan zal God jou ook niet veroordelen. Zeg niet dat andere mensen slecht zijn, dan zegt God dat ook niet over jou. Vergeef mensen als ze fouten maken, dan doet God dat ook. Geef, en je zult meer krijgen dan je vast kunt houden. Want zoveel als jij aan andere mensen geeft, zo veel geeft God aan jou.

Onder oordelen moet je een kritische houding verstaan, een houding waarin je zomaar kritiek op iemand geeft, terwijl je vergeet dat je zelf ook schuldig bent voor God, en dat God alleen Rechter over ons leven is. Het betekent dat je in principe veel eerder geneigd bent om het kwade van iemand te denken, dan het goede. Ook binnen het Jodendom vonden de wetsgeleerden dat niet gepast. Wie een hard oordeel over iemand anders uitspreekt, moet verwachten zelf ook hard geoordeeld te worden door de Heere. Dit woord van de Heere Jezus is geen verbod om onderscheid te maken tussen wat goed en kwaad is. Dat onderscheid is nodig. ( Hebr. 5 : 14 / 1 Tes. 5 : 21 ) Het is ook geen verbod om binnen de christelijke gemeente terecht te wijzen, maar dat moet wel op de goede manier gebeuren. ( Gal. 6 : 1 / Matt. 18 : 15 – 17 / Hand. 5 : 1 – 11 / 1 Kor. 5 : 12 ) 

Het  ‘ loslaten ‘ betekent het kwijtschelden van schuld aan de schuldenaar. ( Matth. 18 : 27 ) Het betekent ook het vergeven van iemand door wie je gekwetst of geschaad bent. Als je weet dat je zelf vergeving van zonden hebt gekregen, dan is het de bedoeling dat je zelf ook vergevingsgezind wordt naar andere mensen. Je moet het kwaad of onrecht loslaten, zelfs als je eigen naam daardoor geschaad wordt. 

De Heere Jezus ging extreem ver in Zijn onderwijs. Veel mensen die Zijn woorden hoorden gingen op een gegeven moment teleurgesteld van Hem weg.  Ze vonden dat Zijn leer te radicaal was. Jezus hield niemand tegen om bij Hem weg te gaan. Maar zovelen als Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. ( Joh. 1 : 12 ) 

8 responses to “Lucas 6 : 27 – 37

 1. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]my webpage <a href="[Link deleted]link|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]Homepage|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]%domain_as_name%|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]link|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]website|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]the following site|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]website|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]the following internet page|When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive four emails with the same comment. Is there a way you can remove me from that service? Cheers!} <a href="[Link deleted]my homepage}

 2. Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]the following webpage <a href="[Link deleted]my web page|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]link|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]here|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]%url_domain%|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]site|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]the following post|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]the following page|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]the following web site|Hey there! I just want to give you a huge thumbs up for your excellent information you have got here on this post. I am returning to your website for more soon.} <a href="[Link deleted]the following webpage}

 3. Very nice post. I absolutely love this site. Thanks! <a href="[Link deleted]my homepage|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following page|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]my website|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]%domain_as_name%|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following page|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following site|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]here|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]my webpage|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following post|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]my web site

 4. Very nice post. I absolutely love this site. Thanks! <a href="[Link deleted]my homepage|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following page|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]my website|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]%domain_as_name%|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following page|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following site|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]here|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]my webpage|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]the following post|Very nice post. I absolutely love this site. Thanks!
  <a href="[Link deleted]my web site

 5. I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]the following post|I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]my homepage|I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]site|I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]the following web page|I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]site|I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]the following site|I would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]would like to thank you for the efforts you have put in penning this website. I am hoping to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now 😉 <a href="[Link deleted]%domain_as_name%}

 6. Wow, awesome blog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
  you made running a blog look easy. The full glance of your site is great,
  as neatly as the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie