Lucas 2 : 11

Ik verkondig u grote blijdschap, want voor u is heden de Zaligmaker geboren!
Lukas 2:11

Omdat de herders bij toerbeurt de wacht hielden, waren de meesten waarschijnlijk diep in slaap toen de engel verscheen. De herders moeten vreselijk geschrokken zijn  opgesprongen terwijl ze hun zwaard of mes tevoorschijn haalden. Ze verwachtten een wolf of een beer  die een schaap van de kudde wilde stelen ( Joh. 10 : 10 – 12). Alles hadden ze eerder verwacht die nacht, dan een engel met het mooiste nieuws dat de aarde ooit bereiken kon. 

De verschijning van de engel ging gepaard met Goddelijk, hemels licht. Het licht dat de Heerlijkheid van God weerspiegelde. Weg was het donkere duister van de nacht. Licht, licht! Heerlijk en hemels licht! 

De reden van het licht, de heerlijkheid en glans vanuit de hemel was de aankondiging van de geboorte van Jezus, de Messias. Een Heiland die Christus de Heere is. Zo worden in één adem alle hoogheidstitels van Christus genoemd. Dit is de enige plaats volgens het evangelie van Lucas waar de aanduiding Heiland’ voor Jezus wordt gebruikt. Verder alleen nog voor God als Redder in Lucas 1 : 47. 

Als aanduiding van de Heere Jezus wordt deze titel verder nog gebruikt in Johannes 4 : 42 / Handelingen 5 : 31/ 13 : 23 / Titus 1: 4 / 3: 6 / 2 Petrus 1: 1, 11 / 2: 20 / 3: 2, 18/ 1 Joh. 4: 14 ) 

Christos is de Hebreeuwse vertaling van het woord Messias, de lang verwachte Heiland van Godswege. De titel kurios wordt in het Nieuwe Testament vaak gebruikt als een aanduiding van God. ( Lucas 4: 8, 12 / 10 : 27 / Marcus 11: 9 / 12 : 11, 29. 30, 36) 

Hoewel alle titels die de engel voor de aankondiging gebruikte ook wel afzonderlijk voor gewone mensen gebruikt werden – zo lieten de Romeinse keizers zich ‘ heiland ‘ en ‘ heer ‘ noemen, en werden profeten en koningen vaak met de term ‘ gezalfde ‘ aangeduid – geeft het gebruik van de namen die de engel gebruikte in het vervolg van het Nieuwe Testament wel aan dat het hier om unieke titels gaat, die Hem van ieder ander onderscheiden als de Heiland, de Redder, de Christus, de Heer! 

Maar de engel zei nog meer. Hij noemde het feit dat het kind in de stad van David geboren was. Het noemen van deze belangrijke naam in de lijn van de geslachten suggereert de Messiaanse associatie. 

Het woord ‘ heden ‘ geeft in de Bijbel veelal de aanduiding van een belangrijk feit weer. De tijd waarop God een nieuwe fase in Zijn heilsplan begint. ( Deut. 26: 16-19 / Psalm 95:7) 

En dat was ook zo! 

De Zaligmaker was heden geboren. Sindsdien zou de Goddelijke geboorte door alle eeuwen heen een zaak van grote blijdschap blijven voor al het volk. De Langverwachte was gekomen. God de Vader gaf allerlei tekenen om dit wonder kracht bij te zetten. 

Jezus, als een kind hier op aarde geboren. Gekomen om ons te leren wat nederigheid en gehoorzaamheid is. Unconditional love, een liefde die de wereld overwinnen zal. Er is niets heerlijkers dan Jezus Christus te kennen zoals Hij is. Alle andere vreugden vallen daarbij in het niet. In dit Kind komen zeer uiteenlopende eigenschappen samen. Hij zou de theologen van Zijn tijd verbluffen door Zijn wijsheid, en was tegelijkertijd eenvoudig genoeg om kinderen het hart te stelen. Hij kon met één Woord een storm stillen, terwijl Hij  Zijn tegenstanders met de bliksem kon treffen. Hij liet zich kruisigen, maar de dood kon Hem niet houden. Hij is er nog, en zal er altijd zijn. Zijn Naam is Jezus! 

In ons – sterfelijke mensen komen veel tegenstrijdige karaktereigenschappen aan het licht. Terwijl ons bestaan vluchtig is, hebben we een ziel die voor het eeuwige leven geschapen is. 

Het heerlijke van de Heere Jezus is, dat Hij ons volkomen liefheeft, en ons met Zijn volkomenheid tegemoet komt. Hij redt ons niet alleen van de dood en van het graf, maar maakt ons ook volmaakt. Hier op aarde in het begin, maar straks voor eeuwig. 

Daarom viert een christen het Kerstfeest. 

Het is een feest van grote blijdschap voor wie in Hem gelooft!  

3 responses to “Lucas 2 : 11

Geef een reactie