Kerstgeschiedenis ( 1)

De geboorte van onze Heere Jezus Christus veroorzaakte een grote opschudding in het geloofsleven van de Joden! Eeuwenlang was door hen uitgekeken naar de komst van de Messias, de Zoon van God. Opzienbarende feiten en gebeurtenissen hadden plaatsgevonden.De grote vraag was: ging het om de Messias? De Langverwachte? Degene waar de profeten naar uitzagen? Velen stelden zich tot taak om een verslag te schrijven over alles wat er gebeurde. Reden was de vraag of daarin de gouden draad van de Godsregering zichtbaar werd.
De overlevering inspireerde een trouwe leerling van de Heere Jezus om vanaf het begin van Christus` komst alles nauwkeurig na te gaan, en de gebeurtenissen in ordelijke vorm te rangschikken. Het gaat om Lucas, de arts die de apostel Paulus op zijn zendingsreizen vergezeld heeft. Door alle bijzondere gebeurtenissen opmerkzaam gemaakt, heeft deze man het initiatief opgevat om alles wat hij hoorde en zag met het verleden te verbinden, en heel precies op schrift te stellen. Hij probeerde met de nagetrokken informatie een basis te creëren voor het geloof van een zekere Theofilus.
Het verslag van Lucas is gebaseerd op getuigenissen van de apostelen, en de eerste leerlingen van Jezus. Het is niet in de eerste plaats zomaar een chronologische opsomming van feiten. Lucas wilde alle gebeurtenissen zo nauwkeurig en overtuigend mogelijk presenteren. ( Lucas 1: 4 ) Zoals gebruikelijk onder schrijvers droeg hij zijn werk aan iemand op. De genoemde Theofilus was waarschijnlijk een rijk en hooggeplaatst persoon, want de aanspreektitel die Lucas voor hem gebruikte was de titel die leden van Rome`s adel voerden.
Lucas heeft enkele jaren in de omgeving van Jeruzalem doorgebracht. In deze tijd kon hij  veel gegevens over de Heere Jezus verzamelen. Verslagen van ooggetuigen die later verkondigers van het Evangelie werden! ( Hand. 1 : 21 – 22 )
Theofilus was een persoon die al wel wist over de Heere Jezus, maar nog niet overtuigd was van de betrouwbaarheid van de zaken waarin hij onderwezen was. Wat een geweldig mooie inspanning van Lucas om zoveel moeite te doen voor een ander mens! Daar kun je de conclusie uit trekken dat geen moeite teveel is om de ziel van je medemens te brengen tot het geloof in de Heere Jezus Christus. Je ziet ook dat de Heere Zelf instond voor de waarde van Lucas` inspanningen. Hij heeft ervoor gezorgd dat het Lucasevangelie in de Bijbel opgenomen werd, en nog tot op de dag van vandaag door de Heilige Geest geïnspireerd wordt.
Als een echte arts probeerde Lucas om de geschiedenissen rondom de Heere Jezus zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, en zijn plaats te geven in de context van de tijd. Hij wilde niets liever dan bewijzen dat er geen sprake was van een breuk of spanning tussen de Christus in Wie wij geloven zonder Hem te hebben gezien, en de persoon Jezus Die werkelijk heeft geleefd. De waarheid over Jezus Christus is gebaseerd op de betrouwbaarheid van het onderwijs. ( Lucas 1: 4 ) We zien in het Evangelie volgens Lucas voortdurend het streven terug om de gebeurtenissen die hij beschreef in te bedden in de geschiedenis van die tijd. ( Lucas 1: 5 / vs 25 / Lucas 2: 1 –  2 / 3: 1 – 2 ) Lucas bleek hierdoor dus onweerlegbaar een profeet te zijn.
(9) Stille nacht – YouTube

One response to “Kerstgeschiedenis ( 1)

Geef een reactie