Johannes 17 : 15 – 21

Johannes 17 : 15 – 21 

De christelijke gemeenschap van de gelovigen is geroepen om in de wereld te leven, ondanks het feit dat ze daar niet bij hoort. Een mogelijke bepaalde vijandschap, groter of kleiner, mag er niet toe leiden dat wij ons als christenen uit de wereld terugtrekken. En een veilig leven leiden zoals in de Qumran gemeenschappen gebruikelijk was. Wij moeten onze taken in de wereld vervullen. Daarbij mogen wij ten allen tijde de hulp van God de Vader inroepen en verwachten. De leerlingen van Jezus waren geheiligd om zoals hun Meester een bepaalde taak in de wereld te vervullen. De heiliging van Jezus maakt hun heiliging mogelijk en Zijn opdracht staat model voor die van Zijn leerlingen. Het  Hogepriesterlijk gebed van Jezus betrof niet alleen Zijn eigen leerlingen, maar de hele gemeenschap die zou ontstaan als resultaat van hun optreden. 

Eenheid komt tot uiting in broederlijke liefde en is het bewijs dat Jezus inderdaad degene is die God gezonden heeft. Zijn heilsboodschap is echt. In deze eenheid vind je het bewijs van de aanwezigheid van de liefde van God. 

 

115 responses to “Johannes 17 : 15 – 21

  1. Смотреть видео: Смотреть популярное
    видео подряд любой длительности..
    Вот <a href="[Link deleted]фильмы.
    Смотреть онлайн полный фильм в HD 1080 Лучшие фильмы и сериалы

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *