Jezus volgen ( 1 )

Matth. 10 : 16 – 39 

Toen de Heere Jezus Zijn leerlingen uitzond, heeft Hij gezegd dat dienaren van Christus lijden te wachten zou staan. Hij heeft duidelijke aanwijzingen gegeven hoe zij zich hierop konden voorbereiden. Ze werden gewaarschuwd voor de moeilijkheden die ze zouden krijgen wanneer hun opdracht na Christus` opstanding groter en omvangrijker zou worden. 

Het is opmerkelijk dat Jezus ondanks het lijden dat Hij voor Zichzelf en voor Zijn leerlingen verwachtte, wilde dat ze door zouden gaan met hun missie, zoals Hij dat Zelf ook gedaan heeft. Eerlijk zei de Heere Jezus wat Zijn leerlingen te lijden zouden hebben. Ze zouden als schapen in het midden van de wolven uitgezonden worden. Wat kan een arm, onbewaakt, en hulpeloos schaap verwachten in het midden van een troep hongerige wolven? Niet veel meer dan verscheurd en uitgeroeid te worden. Maar er is een troost. Jezus gaat mee, Hij is de Zender, die ook beschermen en ondersteunen zou. 

Leerlingen van Jezus moeten verwachten dat ze gehaat zullen worden. ( vs 22 ) Wie door de Heere Jezus als Zijn leerling wordt erkend, wordt gehaat door de wereld. Omdat de wereld Jezus zonder enige reden gehaat heeft, zal zij dat ook Zijn leerlingen doen. Want het zijn mensen die Zijn beeld dragen, en Zijn belangen dienen. Het doet veel pijn om gehaat te worden, en het voorwerp te zijn van kwaadwilligheid, maar het is niet zomaar. Het is om de Naam en de Zaak van God. 

Leerlingen van Jezus moeten verwachten gevangen genomen te worden en als kwaaddoeners aangeklaagd te worden. Onder de schijn van rechtvaardigheid wordt goede mensen vaak veel kwaad aangedaan. De apostelen moesten niet alleen moeilijkheden verwachten van rechters, maar ook van stadhouders en koningen. De wijsheid van Christus vulde niet alleen het hart van Zijn leerlingen, maar is sinds de oudheid ook de reden geweest dat ze gesmaad en zelfs gedood werden. 

Te midden van veel lijden moesten leerlingen van Jezus verwachten dat ze gebrandmerkt zouden worden met de meest hatelijke en schandelijke benamingen en karakters die je je maar voor kunt stellen. De apostelen die het rijk van de satan omver wierpen, werden zelfs duivelen genoemd. Daarom moesten ze scherpzinnig zijn als een slang en oprecht als een duif. De slang in Genesis 3 was gemeen en wilde de mens verleiden, maar de karaktereigenschap waar Jezus op duidde verwees naar de positieve kant van deze karaktereigenschap:  de scherpzinnigheid en het inzicht die iemand in staat stellen om de tijden en gelegenheden in te schatten en een situatie op de juiste manier aan te pakken. 

De leerlingen werden opgeroepen om eerlijk en zuiver te zijn in hun bedoelingen. Daarbij verwees Jezus naar een duif, die voor de eerste christenen het symbool van eerlijkheid en zuiverheid was. 

“  Jullie zullen bij bestuurders en koningen gebracht worden. Daar moeten jullie het Goede Nieuws vertellen. Want alle volken moeten het horen. Stel dat jullie gevangen genomen worden. Maak je dan geen zorgen over wat je moet zeggen, of hoe je het moet zeggen. Want op dat moment zal God je de juiste woorden geven. Want je spreekt dan niet zelf, maar de Geest van jullie Vader spreekt dan door jullie mond.” zei Jezus. Het is duidelijk: leerlingen van Jezus moeten voorzichtige gedachten hebben, maar geen bezorgde, verwarrende en verontruste gedachten. Ze mogen hun zorgen op de Heere afwentelen. En waarheen ze ook gezonden zullen worden: ze hoeven er niet tegenop te zien, omdat de Heere Zelf via Zijn Heilige Geest in zal geven wat ze spreken moeten. 

Niet dat het uitvoeren van hun missie allemaal wel mee zou vallen, want er staat nog veel meer onheil geschreven. Jezus vertelde Zijn leerlingen onomwonden wat er zou gebeuren. “ Mensen zullen hun eigen broer aangeven om hem te laten doden. Vaders zullen hun kinderen aangeven. Kinderen worden de vijanden van hun ouders. Ze zullen hun ouders zelfs laten doden. En omdat jullie bij Mij horen, zal iedereen jullie als vijanden behandelen. Maar als je volhoudt tot het einde zul je gered worden. Als jullie het moeilijk hebben in de ene stad, vlucht dan in de andere. Luister goed naar mijn woorden: Voordat jullie in al de steden van Israël geweest zullen zijn, zal de Mensenzoon terugkomen.” 

De terugkomst van Jezus is aanstaande. Onze grootste zorg moet zijn of ons leven de Naam en het karakter van Jezus uitstralen. 

 

Geef een reactie