Het zien op Jezus

De verhoogde slang (3)
En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet de Zoon des mensen ook verhoogd worden, opdat allen die in Hem geloven, niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben.
JOHANNES 3:14-15 (weergave DB 1545)

“Waar dus, zoals gezegd, deze enige troost tegen dit eeuwige gif in het hart is, daar zal ook verder een barmhartig en vriendelijk gemoed uit voortkomen voor andere mensen. Namelijk, dat, juist zoals wij van de Heere Christus hulp verwachten tegen de eeuwige rampzaligheid, wij ook anderen graag te hulp zullen komen, hoe en waar we kunnen. Want een wedergeboren mens is helemaal nieuw en ziet en voelt ook de nood van zijn naaste. En hoewel andere mensen hem zelfs onrecht aandoen, dan laat dat hem niet tot drift aanzetten, maar hij heeft medelijden en helpt waar dat mogelijk is. Want hij ziet, dat het onrecht nergens anders vandaan komt, dan uit het gif dat we uit de beet van de duivel ontvangen hebben. Daarom zoekt hij middelen, hoe hij ook anderen ertoe kan brengen, dat zij tot dit medicijn komen en van het dodelijke gif genezen worden. Zodoende is deze leer de echte wortel en bron, waar alle deugden, alle troost, alle vreugde en zekerheid uit groeien en ontspringen.

God de almachtige en barmhartige Vader, moge omwille van Zijn lieve Zoon, Christus Jezus, ons in deze leer behouden en ons van dag tot dag daarin laten groeien en toenemen, zodat we toch het gezicht op Jezus Christus niet verliezen en zó door het ware geloof in Christus van de eeuwige dood bevrijd en verlost worden. Amen.”[Predigten des Jahres 1535 (Hauspostille 1545), WA 52, 352 ff]

Het zien op Jezus.Mozes moest op bevel van de Heere God een koperen slang aan een staak vastmaken en die midden in het tentenkamp van Israël plaatsen. Zoals dat toentertijd met die koperen slang gebeurde, zou Jezus Zelf ook worden verhoogd. Met dat verhoogd worden ( hupsontenai ) doelde de Heere op Zijn sterven aan het kruis van Golgotha. Het is opvallend dat Hij Zijn kruisiging niet als een vernedering aanduidde, maar als een verhoging.(Joh. 8 : 28 / 12 : 32 ). “ Waarom eigenlijk niet?’ , vraag je jezelf onbewust af. De kruisdood was een vernederende en smadelijke manier om te sterven. Zo werden misdadigers berecht. 

De werkelijke reden daarachter was, dat de dood van Jezus tot Zijn verheerlijking zou leiden. Op deze manier zou de Heere Jezus iedereen die in Hem geloofde, eeuwig leven geven. Het glorieuze aan het sterven van Jezus was, dat Hij daarmee de dood voor ons voor eeuwig overwon. Het ging niet om uitstel van de dood, zoals dat in de woestijn wel het geval was geweest. Nee, het ging om voor ons het leven te winnen dat nooit meer op zou houden. 

Niemand heeft meer liefde dan iemand die zijn leven geeft voor zijn vrienden ( Joh. 15 : 13).
Maar Jezus gaf Zijn leven voor Zijn vijanden. Hij bad voor mensen die Hem bespotten en versmaadden. Die Hem sommeerden om het kruis te verlaten:  ( Lucas 23 : 34 ) Terwijl de koperen slang geen macht in zichzelf had om te genezen, geneest Jezus ons op een geestelijke manier, en voor altijd. 

Nadat de slang zijn functie had verricht, verdween hij van het toneel. Maar de Heere Jezus blijft tot in alle eeuwigheid de hoogste en genezende God. Hij is onveranderlijk in Zijn goedheid en genade. Dat komt omdat Hij een Goddelijke natuur heeft. Hij kan niet anders dan goed doen omdat Zijn natuur onveranderlijk is. 

De koperen slang werd uiteindelijk vernietigd ( 2 Koningen 18 : 4 ) , maar Jezus kan nooit vernietigd worden, Hij blijft de Zaligmaker tot in alle eeuwigheid. Daarom moeten wij steeds meer op Christus zien, en in Hem geloven, zoals Hij verhoogd is. Hij is het centrum van ons geloof. Hij is het Voorwerp van de vergeving van de zonden. 

De dood van een mens blijft iets uitermate treurigs. Maar de dood van Jezus heeft een krachtige en verdienende vergeving van de zonden tot stand gebracht. Door Zijn sterven heeft Hij zondaren gerechtvaardigd, verlost, en verzoend. En het allermooiste is dat Hij dat zal blijven doen tot aan de voltooiing van de wereld. 

Zing blij een loflied voor de Heer,
Verschijn voor Hem, en breng Hem eer!
Bejubel Hem in je gezangen,
Laat Hij, de Rots van het behoud,
Nu van het volk dat op Hem bouwt,
Een dankbaar eerbetoon ontvangen! 

Groot is de Heer, en vol van kracht,
Hij heeft als Koning alle macht,
Is boven elke god verheven.
De diepe zee, het vaste land,
De hoogste berg rust in Zijn hand,
Hij heeft de wereld vormgegeven. 

Kom in Gods huis, en buig je neer.
Voor onze Schepper, onze Heer,
Hij wilde zich met ons verbinden,
Hij gaat ons als een herder voor,
Weidt ons als schapen in Zijn spoor,
Leert ons Zijn goede wegen vinden!

 

5 responses to “Het zien op Jezus

  1. You’re actually a just right webmaster. This web
    site loading speed is amazing. It kind of
    feels that you are doing any distinctive trick. In addition,
    the contents are masterwork. you’ve performed a great process
    in this subject! Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here: <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie