Het negende gebod ( 2 )

Serie: het negende gebod ( 2 )
De leugen van de slang. 

“ De slang was een slim dier, het slimste van alle dieren die God gemaakt had. De slang vroeg aan de vrouw: “ God heeft zeker gezegd dat je van geen enkele boom in de tuin mag eten? “ “ Nee “ zei de vrouw “ We mogen de vruchten eten van alle bomen, behalve van de boom in het midden van de tuin. Als we van die boom eten, of hem alleen maar aanraken, zullen we sterven. Dat heeft God gezegd. “ 

“ Sterven? “ zei de slang, “ jullie zullen helemaal niet sterven! “ Maar God weet wat er gebeurt als jullie van die boom eten: Dan zullen jullie alles begrijpen. Jullie zullen dan net zo zijn als God. Net als Hij zullen jullie weten wat goed en wat kwaad is. “ 

De vrouw keek naar de boom. De vruchten zagen er mooi en smakelijk uit, en de vrouw wilde graag alles weten. Ze pakte een paar vruchten en at ervan. Ze gaf er ook één aan haar man, die bij haar was. En hij at er ook van. Toen begrepen ze dat ze naakt waren .Daarom pakten ze grote bladeren van een vijgenboom, en die bonden ze om hun heupen. Aan het eind van de middag begon er een frisse wind te waaien. God liep door de tuin. Toen de man en de vrouw hem hoorden, verstopten ze zich tussen de bomen. Maar God riep de mens: “ Waar ben je? “ “ Ik hoorde U in de tuin en ik werd bang. Want ik ben naakt “ zei Adam. God vroeg: “ Hoe weet je dat je naakt bent? Heb je gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten? “
“ Het komt door de vrouw die U mij gegeven hebt “ zei de man. “ Zij gaf mij een vrucht en toen heb ik ervan gegeten. “
“ Waarom heb je dat gedaan? “ vroeg God de Heer aan de vrouw. “  Het komt door de slang “ zei ze. “ Die heeft tegen me gelogen en toen heb ik van de boom gegeten. “
Toen zei God de Heer: “ Omdat je dit gedaan hebt, zal het slecht met je gaan. de andere dieren willen niet meer met je te maken hebben. Je zult  op je buik over de aarde kruipen en van de grond eten, je hele leven lang. Jij en de vrouw zullen vijanden van elkaar zijn, en jullie nakomelingen ook. Mensen zullen jou op je kop trappen en jij zult in hun voet bijten. “ 

God zei tegen de vrouw: “ Als je zwanger bent, zul je het moeilijk hebben. Je zult pijn hebben als je kinderen geboren worden. Je zult verlangen naar je man, en hij zal de baas over je zijn. God zei tegen de man: “ Je hebt gedaan wat je vrouw vroeg. Je hebt gegeten van de boom waarvan je niet mocht eten. Daarom zal het slecht gaan met de grond waarop je werkt. Je hele leven lang zul je hard moeten werken om genoeg eten te hebben. Je zult koren zaaien om te eten, maar er zal ook veel onkruid groeien. Je zult hard moeten werken voor je eten. Je leven lang. Daarna keer je terug naar de aarde waarvan je gemaakt bent. Je was aarde, en je zult weer aarde worden. “ ( Genesis 3 ) 

De slang werd met nadruk als eerste genoemd. Ineens was hij er. De oorsprong van het kwaad werd niet genoemd, maar het was er en drong Gods goede schepping binnen. Niemand leek het vreemd te vinden dat het dier kon spreken, maar het was een feit dat de slang de toegewezen positie onder de heerschappij van de mens verliet, zich verhief, en sprak. Tot nu toe was de mens degene die de dieren hun namen gaf, De slang overdreef de strekking van het gebod door te suggereren dat de mens van geen enkele boom mocht eten. Eva ging op zijn antwoord in en zei dat ze van alle bomen mochten eten, behalve van die ene boom waarvan de vrucht niet gegeten en niet aangeraakt mochten worden. De slang luisterde aandachtig en kwam dan met de opmerking dat de mens een slaapwandelaar was die hoognodig wakker gemaakt moest worden. Het was meer dan wenselijk dat hun ogen open zouden gaan! Als ze van de verboden boom aten, zouden ze niet sterven, maar eeuwig leven, en bovendien ook nog eens zo wijs zijn als God. Er zitten waarheidselementen in het betoog van de slang. Toch is zijn verzekering een leugen die gericht was tegen de waarachtigheid en goedheid van God. Jezus zou hem later “ de vader van de leugen “ en een moordenaar noemen vanwege de consequenties van deze leugen. ( Johannes 8 : 44 ) 

Toen Eva de boom nog eens aandachtig bekeek, zag ze dat hij er mooi uitzag, heerlijke vruchten droeg, en een veelbelovend element in zich had: hij zou mensen bijzonder intelligent maken. Hierop negeerde ze het gebod dat de Heere haar gegeven had, ze plukte een vrucht en at hem op. Daarop gaf ze ook Adam van de vrucht, en hij at eveneens. Hoewel Adam geen deel nam aan het gesprek was hij er hoogstwaarschijnlijk wel bij. God Zelf ontbrak, er werd wel over Hem gesproken, maar Hij was er niet bij en werd niet geraadpleegd. Misschien was de slang wel opzettelijk begonnen om Eva te beïnvloeden, want zij had het gebod uit de tweede hand ontvangen, via Adam. De gevolgen bleven niet uit. De mens kreeg ineens grotere kennis. Kennis van wat er werkelijk gebeurde. Kennis van zichzelf, en kennis van God. De autonome kennis van zelfbeschikking bracht hen geen vreugde, helemaal niet. De onschuld was verdwenen, de mens verborg zich door vijgenbladeren te plukken en die om zich heen te slaan. De list van de slang was gelukt, maar totaal anders dan de mens gedacht had, was hij een een zeer negatieve ervaring rijker, en daarmee oneindig armer geworden. 

In het Paradijs waren Adam en Eva als jonge kinderen, naïef en zorgeloos. Ongetwijfeld zou de Heere hen ook in het Paradijs steeds meer geleerd hebben, Hij kwam immers elke avond Zelf naar ze toe om Zich met hen te onderhouden? Nu waren Adam en Eva ineens volwassen geworden, door het kwade in plaats van het goede te doen. Tegelijkertijd werd door Gods oordeel de wereld om hen heen veranderd, en zouden ze het kwade ook door bittere ervaringen leren kennen. ( vs 15 – 19 ) Aan het einde van de dag van de overtreding verscheen God en liet Zijn stem horen, maar Adam en Eva verborgen zich achter het geboomte of achter de struiken. Gods verschijning was ineens angstaanjagend en vreeswekkend geworden. Er volgde een vraaggesprek waarna God als Rechter een vonnis velde dat in verhouding stond tot de bewezen overtreding. De slang kreeg als vonnis te horen dat hij voortaan op zijn buik zou gaan en stof zou eten, en hij werd vervloekt. De vrouw zou met veel moeite en pijn haar zwangerschappen en de geboorte van haar kinderen beleven. Bovendien werd er een conflict tussen man en vrouw afgekondigd dat de geschiedenis van de mensheid zou bepalen. De vrouw zou haar man begeren, en de man zou heerschappij over de vrouw uitoefenen. 

Als laatste kreeg de man het meest uitvoerige oordeel te horen. Nadrukkelijk bracht de Heere de overtreding naar voren met verwijzing naar het gebod in Genesis 2 : 17. De mens werd niet vervloekt, maar wel de grond waaruit hij zijn voedsel zou moeten verwerven. Deze veroordeling was de schuld van de mens. De taak van de landbouwer in de hof van Eden werd heel wat moeizamer buiten het Paradijs. Dorens en distels zouden de grond overwoekeren, en een taaie tegenwerking in gang zetten tegen vruchtbaarder gewassen. Niet langer zou de mens kunnen eten van vruchten die vanzelf groeiden, maar het werd nodig om akkers te bebouwen om aan voldoende voedsel te komen. Dit zou gebeuren totdat de mens stierf en hij terugkeerde tot de aarde waaruit hij genomen was.

Hoewel er heel veel negatieve woorden genoemd werden, wilde de Heere toch verder gaan met de mens. Generaties zouden elkaar opvolgen, het ouderschap zou een zegen zijn. Het slangenzaad zou het vrouwenzaad niet overwinnen, maar wel veel kwaad aandoen. Ondanks alles bleef de Heere de mens een ideaalbeeld voor ogen houden: In Efeze 5 : 22 – 33 schreef de apostel Paulus dat de man zijn vrouw in zelfopofferende liefde lief moest hebben, zoals Christus Zijn gemeente liefhad, en de vrouw op haar beurt moest het liefdevolle leiderschap van haar man aanvaarden. 

Deze geschiedenis kan als model gelezen worden voor wat de mens vaak doet. Voor Adam en Eva waren de consequenties zeer groot, ze waren onze voorouders. Maar ook onze verkeerde keuzes hebben negatieve gevolgen. Daar staat de belofte van de Heere tegenover: Wie in Zijn wegen gaat, en naar Zijn wetten leeft, zal gelukkig zijn!  

One response to “Het negende gebod ( 2 )

  1. I see You’re truly a excellent webmaster. The site
    loading speed is incredible. It kind of feels that you’re doing any
    unique trick. In addition, the contents are masterwork. you’ve done a fantastic process in this matter!
    Similar here: <a href="[Link deleted]online and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie