Het leven van Jozef ( 1 )

Dit is het verhaal van Jakob en zijn nageslacht. 

Jakob zette zijn nomadentent op in Kanaän, het land waar zijn vader gewoond had. Het Hebreeuwse woord Toledot dat de oorspronkelijke tekst gebruikt, luidt het begin van een nieuw tekstgedeelte in en neemt ons mee naar het leven van zijn zoon Jozef. Het levensverhaal van Jozef is zo bijzonder verdeeld in een episode van vernedering en verhoging dat we er niet omheen kunnen om er iets van de Heere Jezus Christus in te zien en van het lot van vervolgde christenen die door veel verdrukkingen het koninkrijk van God moeten beërven. 

Jakob had zich in het land Kanaän gesetteld, net als zijn vader. Hij was oud geworden. Zijn gezin had zich uitgebreid. Rachel – zijn lievelingsvrouw – had hem twee zonen gebaard: Jozef en Benjamin. Veel bijbelverklaarders denken dat Jakob extra veel van Jozef hield omdat hij pas tijdens zijn midlife geboren was. Andere verklaarders merken op dat Jozef voor zijn leeftijd een erg wijze jongen was. Jozef leek een old soul die zich helemaal in de gedachtegang van zijn oudere vader inleefde.

Het hart van Jakob was in de achterliggende jaren vaak verscheurd door wanhoop. Totaal onverwachts had hij moeten vluchten voor zijn broer Ezau. Die was woedend omdat Jakob hem handig de eerstgeboortezegen had weten te ontfutselen. Jakob was met de zegen van zijn vader en de tussenkomst van een engel gevlucht naar het land waar de volken van het oosten wonen ( Genesis 29 : 1 ) Het leek een sprookje wat er allemaal gebeurde. Hij werd daar door een beeldschoon meisje opgevangen en verloor gelijk zijn hart aan haar.  De vader van Rachel bleek familie van Abraham te zijn. Ze hadden dus dezelfde voorouders. Laban nam Jakob in dienst en sloot een werkovereenkomst. Hij vroeg Jakob naar zijn voorwaarden. Dat was geen vraag. Jakob koos Rachel als loon. Maar de geschiedenis van bedrog herhaalde zich. Jakob was door een bedrieglijke manier van handelen  van zijn schoonvader met Lea getrouwd terwijl hij van Rachel hield. Hoewel hij ook Rachel tot vrouw kreeg bleek er een scheur in zijn geluk gekomen. De voortdurende ruzies tussen de twee zussen hadden hem ook nog eens zover gekregen dat hij de beide slavinnen van Lea en Rachel tot vrouw nam.  Een hele vreemde situatie waar de Heere absoluut geen zegen over gaf. Ruzie, jaloezie, rivaliteit en bedrog werden de hoofdingrediënten van zijn dagelijks menu.  Rachel kreeg lange tijd geen kinderen en toen na lang tobben Jozef geboren werd, was zijn vader dan ook de koning te rijk. Hij stak zijn liefde voor zijn zoon niet onder stoelen of banken en maakte met eigen hand een prachtige jas voor hem waarin hij  allerlei mooie kleuren verwerkte.Het was niet  goed van Jakob dat hij zijn voorkeur zo sterk liet blijken, de bittere gevolgen lieten dan ook niet lang op zich wachten. 

Toen Jozef een puber van zeventien jaar was trok hij met zijn volwassen broers de velden in om de schapen en geiten van zijn vader te hoeden. De jarenlange vetes tussen de vier vrouwen  van Jacob hadden de geest van zijn zonen verziekt. Slecht voorbeeld deed slecht volgen. Jozefs broers waren zonen van Bilha en Zilpa, Jacobs bijvrouwen. Ze hadden haarfijn in de gaten dat Jozef het lievelingetje van vader Jakob was. Nog onbewust van de tragedie die zich aan het ontknopen was deed Jozef aan het einde van elke dag verslag van hun reilen en zeilen. 

Het was eigenlijk ontzettend lief van Jozef dat hij zich zo om zijn vader bekommerde. Daar namen zijn broers de tijd niet voor. Dat nam niet weg dat zijn verhalen zijn vader shockeerden.  

De broers voelden en zagen dat hun vader meer van Jozef hield dan van hen. Ze vonden die hele Jozef maar niks. Toen hij op een dag in een schitterend veelkleurig gewaad aan kwam zetten, hadden ze het helemaal met hem gehad. Ze zeiden geen woord meer tegen hem en sloten Jozef totaal buiten. Jozef merkte dat wel maar zei er niets van.  ( Genesis 37 : 1 – 4 ) 

SB, SV mU, NBV, Bijbel in gewone taal 

One response to “Het leven van Jozef ( 1 )

Geef een reactie