Het gebed – Johannes 17

Het gebed; de Naam van God.  ( Johannes 17 )

Jezus was aan het einde van Zijn reis op aarde gekomen. Hij had er alles aan gedaan om de heerlijke Naam van Zijn Vader bekend te maken. Veel mensen werden gered. Niet alleen van allerlei ziekten, maar het Koninkrijk van God werd opgericht in hun hart.
Voor het grootste deel verklaarde Jezus de geheimen over dit Koninkrijk in beelden – gelijkenissen. Uiteindelijk nam Hij Zijn discipelen bij zich en zei: “er komt een tijd dat ik jullie niet meer in dergelijke beelden vertel, maar jullie zonder omwegen over de Vader vertel. Als je dan iets vraagt in Mijn Naam, hoef ik dat jullie niet meer namens Mijn Vader door te geven. Want : Mijn Vader Zelf houdt van jullie omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat Ik van Hem vandaan ben gekomen. Ik ben bij de Vader weggegaan en naar de wereld toegekomen. Nu verlaat ik de wereld weer en ga terug naar Mijn Vader.

Wat een eer, de geheimen van Jezus` komst werden hen persoonlijk geopenbaard. Ze dachten alles al beter te begrijpen. Ze wisten niet dat het lijden en sterven van hun Meester nog te wachten stond. Zijn Goddelijke afkomst was  gebleken, maar de betekenis van de gebeurtenissen hadden ze nog helemaal niet begrepen.
Jezus hoorde hen antwoorden toen ze Hem hun geloof verklaarden( Joh 16: 29 – 30 ) en zei: “ jullie denken nu te geloven? Er komt een tijd – hij is al aangebroken – dat jullie uitééngedreven worden en Mij achter zullen laten om jullie eigen weg te gaan. Maar Ik ben niet alleen, want de Vader is bij Mij.
ik heb jullie dit allemaal verteld met een reden. Ik wil dat jullie vrede zullen vinden in Mij. In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen!”

Wat een paradox. Vrede – en het zwaar te verduren krijgen. De leerlingen begrepen er niks van.
Hun Meester ging voor in gebed. Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel – het gebruikelijke gebaar tijdens het gebed ( Ps 123: 1/ Marc 7: 34 ) en riep opnieuw Zijn Vader aan.
“ Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van de Zoon. Dan zal Hij Uw grootheid laten zien. Hij heeft van U macht ontvangen over alle mensen. De macht om iedereen die U Hem gegeven hebt, het eeuwige Leven te schenken.
Het eeuwige Leven is dat zij U kennen, de Enige en Ware God. En Jezus Christus Die Gij gezonden hebt. Ik heb op aarde Uw grootheid laten zien door het werk te af te maken dat U Mij opgedragen hebt. Vader, verhef Mij nu tot Uw Majesteit, tot de grootheid Die Ik had bij U! Voordat de wereld bestond.”
Daar stond Jezus. Niets bijzonders aan Hem te zien. Door Zichzelf te vernederen en mens te worden was de Zoon Zijn Goddelijke natuur niet kwijtgeraakt, Hij had er afstand van gedaan. Na Zijn opstanding wachtten de Heerlijkheid en Eer die altijd de Zijne waren geweest.
“ Ik heb aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt Uw Naam bekend gemaakt” bad Hij.
Ín het Bijbelse gedachtegoed liggen in een naam de aard en de eigenschappen van een persoon verborgen. Door Jezus`woorden en daden hadden de leerlingen het wezen en de eigenschappen van Niemand minder dan God Zelf kunnen ontdekken.


De leerlingen hadden de woorden van Christus ontvangen, ze hadden Zijn Goddelijke oorsprong herkend, en geloofd dat Jezus Zijn opdracht van God Zelf had gekregen. Niemand minder dan de Hoge God van hemel en aarde zond hun Meester.
En voor deze leerlingen bad Jezus. Wat een machtige troost en blijde zekerheid. Het enige feit dat in staat zou blijken te zijn om de paradox van vrede versus verdrukking kloppend te maken.
Jezus bad nog meer. De missie die Zijn leerlingen zouden ontvangen zou hen laten delen in het lijden en en sterven van hun Meester. Maar dat was maar een kleine last in vergelijking tot het geweldige goed dat Christus voor hen vroeg bij Zijn Vader: vervulling met Zijn vreugde. ( Joh 17:13 ) Goddelijke bescherming ( vs 15) Heiliging ( vs 17) om naar allerlei plaatsen in de wereld uitgezonden worden. ( vs 18 )


Dit alles zal ook iedereen ten deel vallen die nog door de verkondiging van het Evangelie zal gaan geloven.
De Naam van God de Vader is het ultieme Geschenk van God de Zoon. Zodat de liefde van God de Vader voor Zijn Zoon Jezus Christus ook in ons zal blijven, en wij erfgenamen zullen zijn van dat eeuwige Koninkrijk.( vs 26)

One response to “Het gebed – Johannes 17

Geef een reactie