Hebreeën 11 : 7

Door zijn geloof bouwde Noach, toen hem te kennen gegeven was wat er zou gebeuren gehoorzaam een ark, om daarmee zijn huisgenoten te redden. Zo veroordeelde hij de wereld en verwierf hij de gerechtigheid die voorkomt uit het geloof. ( Hebr. 11 : 7 ) 

https://thebible-explorers.nl/noach-1/ ( lees ook de andere verhalen over Noach op deze website )

Noach liet zijn geloof zien door het woord van God serieus te nemen en daarnaar te handelen terwijl Hij geen ander bewijs in handen kreeg dan het vertrouwen op God dat er in zijn hart leefde. Zijn houding van geloof onderscheidde hem van de rest van de mensheid. Noach was een liefhebbende man en vader, want hij had het geestelijk en lichamelijk behoud van zijn dierbaren zo hoog dat hij aan de immense opdracht begon om een ark voor hen te bouwen. 

Terwijl niemand op aarde er erg in had, kreeg Noach de stem van God te horen. ( Gen. 6 : 13 ) Daarom bouwde hij de ark. Het buitengewone project “ Ark bouwen “ veroordeelde de wereld die niets had met de stem van God. Al bouwend werd Noach de erfgenaam van Gods heil en van het eeuwige leven. 

Noach kreeg een ernstige waarschuwing te horen over de toekomst van de aarde en de mensen. “ Ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen. Want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde. / Maar Ik beloof dat Ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn. “ had de Heere gezegd. Het moet Noach ontzettend veel gedaan hebben dat hij hier op aarde niemand meekreeg, en niemand kon redden dan zijn eigen gezin. Maar de samenwerking met de Heere heeft alles goedgemaakt. 

“ Ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. “ Zou God tegen hem zeggen voordat hij de ark binnenging. Wat een geweldige woorden waren dat. Noach was dat niet uitwendig of via zijn woorden alleen, hij was dat eveneens in zijn daden en door het geloof in de beloofde Verlosser en in de heiligmaking van zijn geest. Noach deed alles precies zoals de Heere gezegd had, dat was zijn geheim. 

Het geloof van Noach zette hem aan het werk. Ontzag en angst voor de oordelen van de Heere vulden zijn hart. Hijzelf en zijn familie werden daarom gered, terwijl de hele wereld om hem heen verloren ging. Het gelovig bouwen van Noach veroordeelde de spot en het ongeloof. Noach hield vast aan een heilige en voorbeeldige levenswandel. Hierdoor werd hij in het bezit gesteld van rechtvaardigmakende gerechtigheid. Hij werd werkend en bouwend met God erfgenaam van het eeuwige leven. 

Noach ( Hebreeuws: נוֹחַ Noah, Noë : “rust” of “vertroosting”, Arabisch:  نوح, Nuh. Noeh ) was volgens de traditie in de Hebreeuwse Bijbel 480 jaar oud toen hij naar Goddelijke instructies de ark bouwde om daarmee 120 jaar later de zondvloed te overleven en daarmee stamvader van alle huidige mensen te worden, omdat hij, zijn vrouw en zijn zonen Sem, Cham, en Jafet met hun vrouwen als enigen de vloed overleefden.

Het verhaal over Noach en de zondvloed vertoont sterke overeenkomsten met het Gilgamesj – epos, een van de oudste bewaard gebleven literaire werken.

Mythische verhalen over een zondvloed komen veelvuldig voor in oude teksten in hetzelfde gebied. Dergelijke grootschalige overstromingen zijn mogelijk gebaseerd op geologische catastrofen, zoals de enorme tsunami die veroorzaakt werd door de Burckle inslag of door extreme overstromingen van de  Zwarte Zee aan het einde van een van de ijstijden. ( zie : https://nl.linkfang.org/wiki/Burcklekrater )

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *