Noach ( 1 )


Langzamerhand kwamen er steeds meer mensen op de aarde. Ze werden veel ouder dan wij. Leeftijden van honderden jaren waren heel gewoon! Noach was 500 jaar oud toen hij Sem, Cham en Jafeth verwekte. Nakomelingen van Set, die godenzonen genoemd werden omdat ze tot het volk van God behoorden, ( Ex. 4: 22 / Deut. 14:1a / 32: 5a ) zagen dat de dochters uit het geslacht van Kaïn erg mooi waren. Ze kozen vrouwen overeenkomstig het verlangen van hun hart. Karakter – een oprechte nobele geest –  was geen enkel punt van overweging waard.
De Heere zag het aan, het bedroefde Zijn hart intens. Het werd Hem duidelijk dat er nooit meer een mens volkomen aan Zijn wil toegewijd zou zijn. Daarom dacht Hij bij Zichzelf: “ Mijn levensgeest mag niet voor altijd in de mens blijven. Hij is immers niet meer dan een aards wezen? Hij mag niet langer dan honderdtwintig jaar leven. Wilde de Heere voorkomen dat de mens opnieuw een oppermachtige gedachte over zichzelf zou creëren? Een feit is dat Hij het nodig vond om de sterfelijkheid van het schepsel opnieuw te beklemtonen. Dat was niet voor niets:  Er leefden reusachtige mensen op aarde. Giganten, befaamde helden uit het verleden. Jaren later zouden de verkenners van het Beloofde land Kanaän reuzen ontdekken die met dezelfde naam genoemd zouden worden. “ ( Ex. 13: 33 )
De Heere zag dat de neigingen van het mensenhart hen onafgebroken en radicaal tot het kwaad aanzetten. Letterlijk alles wat ze bedachten was even slecht! Een gevoel van droefheid en weerzin overviel Hem. Hij voelde Zich gedesillusioneerd en diep gekwetst.
“ Ik zal de mensen die Ik geschapen heb wegvagen. “ besloot Hij. Met de mens ook het vee, de kruipende dieren en de vogels. Het berouwt Mij dat ik het schepsel ooit gemaakt heb. Ik wil afstand van hen nemen, en niets meer met hen te maken hebben! “
Toen was daar toch die ene! Voor Noach werd een uitzondering gemaakt. Noach vond genade in Gods ogen. Hij had kans gezien om de gunst van de Heere te winnen. De geschiedschrijver zoomt nu in op deze uitzonderlijke persoon, en vermeldt zijn levensverhaal. Wie was Noach?
Hij was een rechtschapen man. In zijn tijd de enige die een voorbeeldig leven leidde, dat in nauwe verbondenheid met God gestalte kreeg. Noach hield van God, omdat Deze hem eerst had liefgehad. Elk woord door God gesproken bewaarde hij in zijn hart om het bij zichzelf te overleggen, en vervolgens in de praktijk om te zetten. 
Dit schitterende levensproces vervulde Noach in nauwe samenspraak met Zijn God. Het zou hem tot redder van de mensheid maken.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *