Handelingen 17 : 10 – 15

“De christenen stuurden Paulus en Silas nog diezelfde nacht naar de stad Berea. Toen ze daar aangekomen waren, gingen ze meteen naar de synagoge. De Joden in Berea waren vriendelijker dan de Joden in Tessalonica. Ze wilden het goede nieuws over Jezus graag horen. En elke dag lazen ze in de heilige boeken om te kijken of het waar was wat Paulus zei. Veel Joden gingen in Jezus geloven, en ook veel niet-Joodse vrouwen en mannen in de stad. De Joden in Tessalonica hoorden dat Paulus het goede nieuws over Jezus nu in Berea vertelde. Toen kwamen zij daar ook naartoe en ze zorgden ervoor dat het in de hele stad onrustig was. Paulus werd door de christenen meteen naar de kust gestuurd, maar Silas en Timotheüs bleven in Berea. Een paar christenen uit Berea reisden met Paulus verder naar de stad Athene. Daarna gingen ze terug. Ze moesten tegen Silas en Timotheüs zeggen “Paulus wil dat jullie zo snel mogelijk naar hen toekomen. “ 

Intussen waren Paulus en Silas in Thessalonica zover gevorderd dat de fundamenten van een gemeente waren gelegd. Toen er een  storm van tegenwerking opstak, schudden de mannen het stof van hun voeten en  vluchtten naar Berea. De voortgang van het evangelie was niet gestopt, helemaal niet zelfs. De Heere had ervoor gezorgd dat alle rumoer en ruzie moesten dienen tot de voortgang en verbreiding van het evangelie van Jezus Christus. Paulus en Silas waren vastbesloten om hun werk voort te zetten. Hoewel ze Tessalonica verlaten hadden, gingen ze niet op de vlucht voor de dienst van Jezus Christus. In Berea aangekomen begaven ze zich linea recta weer naar de plaatselijke synagoge. Ze bleven vol respect voor de Joden en hadden er helemaal geen behoefte aan om zich te wreken op de vervelende acties van de Joodse inwoners van Thessalonica.  

De inwoners van Berea gaven blijk van een nobeler geest. Ze dachten overal wat genuanceerder over, en waren bereid om naar rede te luisteren en de kracht van het evangelie te erkennen. Ze vonden het vanzelfsprekend ook moeilijk, omdat de prediking van de evangelisten in contrast stond tot hun vroegere geloofsovertuigingen. Toch werden ze daar niet woedend over, zoals het zo vaak in de brief aan de Handelingen beschreven staat. De inwoners van Berea waren bereid om het eens te worden met mensen van wie ze geloofden dat ze van Godswege gestuurd waren.  Ze sloten hun ogen niet voor het  Licht dat Paulus en Silas verkondigden. Ze zochten geen ruzie om het woord en waren al helemaal niet tegen de mensen die dat woord brachten. Integendeel, ze heetten het evangelisatieteam hartelijk welkom. Dat was adeldom. 

De Joden dachten vanuit hun vroegere geestelijke positie dat zij hun goede afkomst voor zichzelf konden claimen als het uitverkoren volk van God, maar nu werd hen verteld dat de mensen die het meest geneigd waren om het evangelie aan te nemen nobeler en integerder waren. De inwoners van Berea onderzochten namelijk dagelijks de Bijbelboeken, ze namen alles wat Paulus en Silas verkondigden niet zomaar aan. Paulus bekrachtigde zijn argumentatie voor zijn nieuwe leer steeds vanuit het Oude Testament. De Bereanen onderzochten of hij gelijk had. Toen ze eenmaal tot de conclusie kwamen dat het inderdaad waar was wat hij verkondigde, ontvingen ze het woord van de evangelisten welwillend. Mensen die de Schriften tot hun richtlijn en toetssteen maken, zijn edel, ze bewandelen de goede weg. Mensen die dag en nacht met het woord van God bezig zijn en daarover nadenken, worden steeds wijzer. Niet in hun eigen ogen misschien, maar wel in die van de Heere.( Psalm 119 ) 

Zo studerend en overleggend, begon er een schitterende vrucht te ontbotten daar in Berea. De prediking had een gezegende uitwerking. Velen van de Joden kwamen tot geloof. Waren het er in Tessalonica maar enkelingen die tot geloof kwamen, in Berea – waar de mensen onbevooroordeeld luisterden – kwamen er heel veel mensen tot geloof. Ook van de Grieken kwamen er veel mensen tot geloof. Veel vooraanstaande lieden uit de stad, mannen zowel als vrouwen. Helaas zorgden allerlei intriges er weer voor dat de mensen opgestookt werden tegen het evangelie. Nadat Paulus en Silas het volle evangelie verkondigd hadden, besloot Paulus om verder te reizen naar Athene. Silas en Timotheüs bleven in Berea achter. De Joden hadden het mogelijk vooral gemunt op Paulus, de woordvoerder van de zendelingen. ( Handelingen 14 : 12 ) Je ziet wat een groot verschil onze attitude uitmaakt. Wie bereid is om zich onbevooroordeeld in het woord van God te verdiepen, zal daar de Heilige Geest in meekrijgen, die ons onderwijst, leert, en in alle waarheid leidt. ( SV met uitleg, met kantt, MH, de Bijbel in gewone taal, SB in perspectief ) 

One response to “Handelingen 17 : 10 – 15

  1. You are really a just right webmaster. This site loading
    velocity is amazing. It sort of feels that you’re doing any unique trick.
    Furthermore, the contents are masterpiece. you’ve performed
    a excellent task on this matter! Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here:
    <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie