Freiheit eines Christenmenschen ( 3)

Freiheit eines Christenmenschen ( 3 ) 

Misschien vraag je jezelf af: “ Wat is dit Woord dan precies, er zijn toch zoveel woorden van God? “ 

Dat legt de apostel Paulus ons uit in Romeinen 1. Hij heeft het daar over het Evangelie van God dat over Zijn Zoon gaat die vlees geworden is, heeft geleden, is opgewekt en verheerlijkt door de Geest van heiligmaking. Christus prediken betekent: een ziel wijden, rechtvaardigen, bevrijden, zaligen, terwijl ze de prediking gelooft. Het geloof is het enige zaligmakende en vruchtdragende gebruik van het Woord van God. ( Rom. 10 : 9 ) “ Als uw mond belijdt dat Jezus de Heer is, en uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaart. als uw mond belijdt, zult u worden gered. “ 

En in het vierde vers: “ De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft, rechtvaardig zal worden verklaard. “
Romeinen 1 : 17: “ De rechtvaardige zal uit het geloof leven. “ 

Het woord van God kan niet door goede werken, maar alleen door het geloof ontvangen en in eer gehouden worden. Als onze ziel door iets anders gerechtvaardigd kon worden, zou ze geen behoefte hebben aan het Woord van God, en logischerwijze ook niet aan het geloof. 

Het geloof kan absoluut niet samengaan met de goede werken. Dat betekent als je verwacht door die werken – welk soort werken het ook zijn – gerechtvaardigd te worden, dan zou dit hinken op twee gedachten zijn. Je zou de Baäl aanbidden en hem de hand kussen, de grootst denkbare zonde. 

Wanneer je begint te geloven, begin je tegelijkertijd te erkennen dat alles wat in je hart leeft je volstrekt schuldig stelt voor God, zondig is, en waard om veroordeeld te worden. 

Romeinen 3 : 23 zegt: “ Iedereen heeft gezondigd, en iedereen ontbeert  de nabijheid van God. En zo staat er ook geschreven: “ Er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. En er is geen mens die God zoekt. Allen hebben ze zich afgewend, heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog goed doet, er er zelfs niet één. “ ( Romeinen 3 : 10 – 12) 

Als dit voor je hart een bekende zaak geworden is, dan weet je dat je Christus nodig hebt, die voor je geleden heeft en is opgewekt. Zodat je in Hem gelovend, door de kracht van dit geloof een ander mens zult worden terwijl al je zonden vergeven zijn, en je gerechtvaardigd bent door deze verdienste: namelijk die van Christus Jezus alleen. 

Omdat dit geloof alleen maar heerschappij uit kan oefenen in onze inwendige mens, zoals Paulus zegt in Romeinen 10 : 10, is het overduidelijk dat het geloof niet door enig goed werk of door welke andere bezigheid dan ook gerechtvaardigd, vrijgemaakt en behouden kan worden. Het is ook overduidelijk dat geen enkel goed werk hem in geen enkel opzicht tot voordeel kan strekken, Goddeloosheid en ongeloof van het hart maken de mens een schuldige en een slaaf van de zonde, dat doet geen enkele uitwendige zondige daad. 

Om deze reden moet het een christen dan ook in de eerste plaats ter harte gaan dat hij na al zijn vertrouwen op goede werken te hebben laten varen, alleen zijn geloof moet laten versterken. Door dit geloof zal hij opwassen. Niet in de kennis van goede werken, maar in de kennis van Jezus Christus. Die voor hem geleden heeft, en is opgewekt uit de doden, zoals Petrus in het laatste gedeelte van zijn eerste brief beschreven heeft. ( 1 Petrus 4, 5 )  

One response to “Freiheit eines Christenmenschen ( 3)

  1. Wow, awesome weblog layout! How lengthy have you ever been blogging for?
    you make running a blog look easy. The total glance of your site is wonderful,
    as well as the content material! You can see similar here <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie