Felicitatie

Omdat wij in de meivakantie weg zijn schrijf ik nu al een felicitatie voor onze koning Willem Alexander. Ik wens hem een lang, gelukkig en gezegend leven, samen met allen die hem lief en dierbaar zijn! Ik hoop dat we nog jaren mogen genieten van ons koningshuis. 

Het lijkt mij erg mooi om hem te bemoedigen met het voorbeeld van de volmaakte koning Jezus Christus. Hij is de enige Persoon die in staat is om ons in alle opzichten te leiden, te helpen, en gelukkig te maken. 

Jezus was een koning van totaal andere orde dan wij gewend zijn. 

Uiterlijk zowel als innerlijk.
Er was geen enkele status of luxe aan Hem te zien.
Dat had Hij ook niet nodig.
Jezus ging Jeruzalem binnen als koning. Hij plaatste zich vrijwillig in het kader van de profetie van Zacharia. Hij toonde zichzelf op die manier als Messias, als Koning. In geen enkel opzicht als veroveraar. ( Zach. 9 : 9 / Matth. 21 : 1 – 5 ) 

Jezus was in de eerste plaats de koning van de Joden, het uitverkoren volk van God. God Zelf toonde via wonderen en tekenen dat het om een Goddelijke Koning ging. Je kunt dat lezen in Matth. 2 ‘ Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen; ‘ waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem eer te bewijzen. ‘ 

Wij mensen hoeven er dus geen enkele moeite voor te doen om eer en roem te verwerven. God zorgt Zelf voor het koninklijke getuigenis van de mens die Hij liefheeft. Daarvoor gebruikte Hij meer dan eens heidenen. ( Johannes 19 : 18 ) Maar ook mensen die Hij Zelf uitverkoren had. ‘ Nathanaël zei: ‘ Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!’ ( Joh. 1 : 49 ) 

Jezus is niet alleen Koning, Hij is ook priester. ( Psalm 110 : 4 / Zach. 6 : 12 – 13 )
Alle priesters die vóór Hem hun bediening uitoefenden waren een voorafschaduwing van Jezus, die als enige geboren Joodse man beide ambten in één Persoon verenigen kon. Hij is de enige Priester in hemel en op aarde die niet eerst voor Zijn eigen zonden verzoening hoefde te doen. Zijn Vader zei over Hem: ‘ God, Uw troon houdt stand tot in alle eeuwigheid. En de scepter van het recht is de scepter van Uw koningschap. Gerechtigheid hebt U liefgehad, en onrecht gehaat. Daarom God, heeft Uw God U gezalfd met vreugdeolie, als geen van Uw gelijken. ‘ En ook: ‘ In het begin hebt U, Heer, de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van Uw handen. Zij zullen vergaan, maar U houdt stand. Ze zullen als een gewaad verslijten, als een mantel zult U ze oprollen, als een gewaad zullen ze worden verwisseld. Maar U blijft Dezelfde, en Uw jaren zullen geen einde nemen. ‘ ( Hebr. 1 ) 

Wie je ook bent, en welke verantwoordelijkheden je draagt, het is geweldig om op deze Koning te vertrouwen. Hij komt Zijn beloften na tot in alle eeuwigheid. 

Jezus regeert als een herder.
( Jesaja 40 : 10, 11 / Ezechiël 34 : 23 – 24 / Micha 5  2 – 4 )
‘ Ziehier komt God de Heer! Hij komt met kracht, Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij Zich, Zijn arbeidsloon gaat voor Hem uit. Als een herder weidt Hij Zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze, en zorgzaam leidt Hij de ooien. ‘
Van deze Koning heeft elk mens – hoog of laag geplaatst – niets dan goed te verwachten, onder de enige voorwaarde dat je Hem alle eer, liefde, en trouw bewijst die Hij waard is. 

Jezus regeert met rechtvaardigheid.
( Jesaja 32 : 1 / Jer. 33 : 15 – 16 )
‘ Een koning die rechtvaardig regeert, en leiders die leiden volgens het recht zijn als een beschutting tegen de wind, als een schuilplaats voor een wolkbreuk, als waterstromen in een dorre streek, als de koele schaduw op een rots, in een dorstig uitgedroogd land. ‘ In de tijd waarin Jesaja deze profetie uitsprak, regeerde de rechtvaardige en gelovige koning Hizkia over Juda. Veel van zijn bewindslieden waren niet bezield met dezelfde geest. Zij werden door de profeet opgeroepen om het goede voorbeeld van Hizkia na te volgen. 

Jezus regeert met wijsheid. ( Jesaja 52 : 13 / Jer. 23 : 5 )
‘ Ja, mijn dienaar zal slagen, Hij zal groot zijn, hoog verheven in aanzien. ‘ Hij heeft Zijn grootsheid en wijsheid verworven door de nederige manier waarop Hij hier op aarde kwam, om te dienen, zelfs tot in de dood. ( Lucas 2 / Lucas 23 )

Wij mensen zijn maar voor een korte tijd hier op aarde. Jezus is een eeuwige Koning. ( Daniël 2 : 44, 45 / 7 : 13 – 14 )
‘ Maar ten tijde van die koninkrijken zal God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit te gronde zal gaan, en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen, en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan. ‘ 

 

 

 

 

3 responses to “Felicitatie

  1. Wow, incredible weblog format! How lengthy have you
    been blogging for? you made running a blog glance easy.

    The entire look of your web site is excellent, as well
    as the content material! You can see similar here <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie