De opstanding! ( 1 )

Plotseling stonden er twee engelen bij hen, in stralende kleren. De vrouwen waren zo bang, dat ze niet naar hen durfden te kijken. De engelen zeiden: “ Waarom zoeken jullie een levende man in een graf? Jezus is hier niet. Hij is opgestaan uit de dood. Weten jullie nog wat Hij in Galilea gezegd heeft? Hij zei: ‘ Ik, de Mensenzoon zal door slechte mensen gevangen genomen worden. Ze zullen Mij aan het kruis laten sterven. Maar drie dagen later zal Ik opstaan uit de dood. Toen herinnerden de vrouwen zich de woorden van Jezus. ( Lucas 24 : 5 – 8 ) 

Op zondagmorgen gingen de vrouwen in de morgenschemering naar het graf. Ze hadden olie en specerijen bij zich die ze klaargemaakt hadden. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen voor het graf weggerold was. Ze betraden het graf. Maar het lichaam van de Heer Jezus lag er niet. De vrouwen schrokken heel erg. Uit vrees voor de engelen bogen de vrouwen zich met hun gezicht naar de grond. Daar stonden ze met de specerijen die ze klaargemaakt hadden om bij het lichaam van Jezus te leggen. In plaats van hooggespannen verwachtingen, die derde dag, waren ze diep bedroefd en hopeloos. Jezus had gezegd ( Lucas 9 : 22 ) ‘ De Mensenzoon zal veel moeten lijden. de leiders van het volk, de priesters en wetsleraren zullen Hem als een vijand behandelen. Hij zal gedood worden. Maar na drie dagen zal Hij opstaan uit de dood. ‘ 

De engelen – die elk woord kenden dat Jezus hier op aarde gesproken had – vroegen daarom terecht: ‘ Wat zoeken jullie de Levende bij de doden?’( Openbaringen 1 : 18 ) Daarop volgde een krachtige opstandingsboodschap: ‘ Hij is hier niet, Hij is opgewekt! ‘ 

Het moment van opstanding is niet beschreven. Was dit tere moment alleen voor de Vader geweest? De lijdenden vorm egerthe die hier beschreven staat geeft aan dat God Zelf Jezus uit de doden heeft opgewekt. ( Hand. 3 : 15 / 4 : 10 / 5 : 30 / 10 : 40 / 13 : 30, 37 ) Toch zijn er ook schriftplaatsen waar uitgesproken wordt dat Jezus Zelf opstond uit de dood. ( Lucas 24 : 7, 46 / 18 : 33 / Hand. 17 : 3 ) 

Uit al deze schriftplaatsen kun je concluderen dat zowel de Vader als de Zoon werkelijk God zijn, die de banden van de dood kunnen verbreken. Wij die zoveel eeuwen na de vrouwen en leerlingen leven, kunnen ons misschien niet voorstellen hoe de vrouwen de woorden van Jezus konden vergeten. Diepe rouw, veroorzaakt door moord, zorgt echter voor een trauma en kan geheugenverlies veroorzaken. Daarom is het dan weer begrijpelijk dat de vrouwen niet aan  de woorden van Jezus dachten. De slechte mensen waarover de engelen het hadden ( vs 6 ), benadrukken nog weer dat Jezus onschuldig stierf. Zij waren de willoze werktuigen van de satan geweest. 

De engelen herhaalden de woorden van de Meester. Toen herinnerden de vrouwen zich weer wat Jezus gezegd had. Lucas doet in eerste instantie geen melding over een grote blijdschap. Geen wonder, de vrouwen hadden Jezus Zelf nog niet ontmoet. Wie met grote blijdschap over Jezus kan vertellen, die heeft de woorden van God en van de Heere Jezus met kracht in de ziel neer voelen dalen. 

Toch haastten de vrouwen zich weg naar de leerlingen, en deden verhaal over alles wat ze gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was! 

2 responses to “De opstanding! ( 1 )

  1. You are in reality a excellent webmaster. The site loading pace is amazing.
    It sort of feels that you are doing any distinctive trick.

    Furthermore, the contents are masterpiece. you have done a wonderful job
    in this subject! Similar here: <a href="[Link deleted]internetowy and also here:
    <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie