Maria, teken van Gods genade ( 2)

Maria
Een engel kondigt haar zwangerschap aan
Lucas 1 : 26 – 33 

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: “Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heere is met je.”
Ze schrok ontzettend bij het horen van zijn woorden, en vroeg zich af wat die begroeting te beteken had. Maar de engel zei tegen haar: ‘ Wees niet bang Maria, God heeft je Zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden, en een Zoon baren. Je moet Hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer zal Hem de troon van Zijn Vader David geven. Tot in eeuwigheid zal Hij Koning zijn over het huis van Jakob, en aan Zijn koningschap zal geen einde komen.’ Ja, het eeuwige koninkrijk dat aan Jezus is beloofd, zal de vervulling zijn van de Messiaanse beloften van het Oude Testament. Dit Koninkrijk zal de kern vormen van Jezus` verkondiging. Het houdt de vorming in van een volk waarover de Messias zal heersen. Maar de invoering van het koninkrijk zal pas definitief zijn op het moment dat de schepping zal worden hernieuwd. 

(1) Eens zal op de grote morgen – Nederland Zingt – YouTube

Maria was een dochter uit het koninklijk geslacht. Ze stamde in rechte lijn af van David .Natuurlijk wist Maria dat. Zijzelf en al haar vrienden waren bekend onder de titel en hoedanigheid van het huis van David. 

God in de hemel had Zijn engel naar de priester Zacharias gestuurd met een bijzondere boodschap. Zacharias zou op zijn hoge leeftijd een zoon krijgen die de aanzegger moest zijn van de Messias. Na eeuwenlang wachten en een lange periode van grote geestelijke armoede zou het Woord levend worden. 

Zoals de engel had gezegd, gebeurde het. Elizabeth de vrouw van de priester werd zwanger terwijl zij al oud was. Toen zij zes maanden in verwachting was, stuurde Jahweh de engel Gabriël opnieuw naar de aarde. Naar Nazareth, een kleine stad in Galilea. Hoe onbelangrijk het stadje ook was, in Gods ogen was het de uitgekozen plek om Zijn beloften heerlijk te vervullen. 

De vrouw aan wie de engel zijn woorden moest richten was nog erg jong. Ze was verloofd, en nog maagd. Maria, zoals de vrouw heette, was ondertrouwd met Jozef. Een eerbaar jongeman die ook uit het geslacht van David stamde. De ondertrouw gold bij de Joden als een wettige verbintenis, de eerste fase van het openbare huwelijk. De tweede fase was het grote huwelijksfeest waarop de verbintenis rechtsgeldig werd verklaard. Daarna ging het stel bij elkaar wonen en werd het huwelijk in alle opzichten een feit. Tot die tijd werden de jonge mensen geacht om geen huwelijksgemeenschap met elkaar te hebben. De periode voorafgaand aan het huwelijk duurde ongeveer een jaar. In die tijd woonde de toekomstige bruid nog bij haar ouders. 

De engel ging de woning van Maria binnen. Veel handschriften zeggen dat Maria aangesproken werd als ‘ gezegende onder de vrouwen’. Maria raakte in grote verwarring bij het horen van de begroeting. Sprakeloos staarde ze de engel aan. Waarom dat licht, dat eerbetoon? Maria hield gelukkig genoeg zelfbeheersing over om de engel te kunnen antwoorden, maar het woord potapos – verwarring geeft aan dat ze verbijsterd moet zijn geweest. 

De engel ziet Maria`s verwarring. Hij bemoedigd haar met de woorden: “Vrees niet Maria, want je hebt genade gevonden bij God.” De gebruikelijke geruststelling die wij vanuit het Oude Testament kennen. ( Genesis 6:8/ 18:3/ Richteren 6:17/2 Sam.15:25) Maria hervond zich een beetje. Gelukkig, zij had genade gevonden! Alle actie kwam van Gods kant. Maria hoefde zich niet eens voor te bereiden op de komst van de engel. Ze hoefde alleen maar te luisteren. Dan deed zij. 

Het woord ‘ genade’ moet Lucas in het hart gegrift zijn geweest. Hij gebruikt het bijzonder vaak in zijn evangelie. 

De kern van de boodschap die de engel bracht vertoont grote overeenkomsten met Jesaja 7:14. ” Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven, de jonge vrouw is zwanger en zij zal spoedig een zoon baren en Hem Immanuel noemen.”
Geen twijfel mogelijk! Gods hand zou op een bijzondere manier op dit Kind rusten.
Nadat het Oude Testament eindigde met dreiging en vloek, begint het Nieuwe Testament met de aankondiging van zegen, met de belofte van een Redder. ( Matth. 1: 21 / Lucas 1 : 31 / 2: 10,11) 

De engel wist alles. Hij wist dat Maria alleen bekend was met de oude profetieën. Om die reden verpakte hij zijn boodschap in de oude bekende woorden die ingegrift waren in Maria`s hart en ziel. Zo beschreef Hij de rol die Maria`s kind vervullen zou. Maria zou de moeder worden van de Gezalfde Messias, de voorzegde Koning in de lijn van David die voor altijd zou regeren. Jezus zou de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. ( Lucas 1 : 35,76 / Marcus 5:7) 

Maria wordt de moeder van Jezus, de Messias, die de Zoon van de Allerhoogste is. Maria wordt met vlees en bloed in dienst genomen door de Heilige Geest van God. 

(1) Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart – YouTube

 

One response to “Maria, teken van Gods genade ( 2)

  1. You are in reality a good webmaster. The site loading speed
    is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick.
    Moreover, the contents are masterwork. you have performed a great process in this matter!
    Similar here: <a href="[Link deleted]online and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie