De Geest van God is alwetend

1 Kor. 2 : 10, 11
‘ De Heere heeft Zijn plannen met de wereld bekend gemaakt aan Godvrezende mensen. Zij zijn het die werkelijk rekening houden met de Wet van God. Gods Geest weet alles, zelfs wat God denkt. Hoe een mens vanbinnen is, dat weet alleen de geest van die persoon. En net zo weet alleen de Geest van God wat God denkt. God zal ons redden, zo goed is Hij voor ons. Dat weten we niet dankzij onze menselijke geest, maar dankzij de Geest die God ons gegeven heeft. 

Ik vertel Gods goede nieuws zoals de Heilige Geest het mij geleerd heeft. Ik gebruik de woorden die de Geest mij geeft, niet de woorden die je van wijze mensen kunt leren.’

Paulus bedoelde met deze woorden in de eerste plaats zichzelf en zijn medeapostelen, maar ook alle mensen die Hem liefhebben. ( vs 9 ) Het heilsplan van God is de redding van de wereld door het kruis van de Heere Jezus Christus. Je krijgt dat inzicht niet door het beoefenen van menselijke wijsheid, ( Matth. 11 : 25), maar dat inzicht wordt ons gegeven door God. De overbrenger van deze waarheid is de Heilige Geest die alle gelovigen hebben ontvangen. ( vs 12 ). 

Dat de Heilige Geest als enige in staat is om ons een dergelijk inzicht te geven, maakte Paulus duidelijk door een vergelijking te maken tussen Gods Geest en de menselijke geest. ( vs 11 ) 

De uitdrukking: ‘ de diepten van God ‘, geeft al aan dat de gedachten, plannen en eigenschappen van God zo diep zijn, dat wij mensen ze nooit zouden kunnen doorgronden. Wij zijn ons er allemaal van bewust dat we onze gevoelens, gedachten, plannen en motivaties voortdurend analyseren. ( Spreuken 20 : 27 )
‘ De geest van de mens is als een lamp, die al de schuilhoeken van het hart doorzoekt’. Een ander mens is nooit in staat om onze diepste beweegredenen te doorgronden, tenzij we er zelf onze mond over open doen. 

Hetzelfde geldt voor de ‘ dingen van God. ‘ Niemand weet wat er in God leeft, dan de Geest van God, die de Heilige Geest is. De werkwoordsvorm egnoken betekent: Hij heeft gekend, en draagt een resultatief aspect in zich: er is nooit iemand in geslaagd om buiten Gods Geest om te weten wat er in God omgaat. 

Gelovigen hebben de Geest van God ontvangen toen ze tot geloof kwamen. Het is een andere Geest dan de geest van de wereld die niets anders zoekt dan wat van hier beneden is.
De Heilige Geest – die al over de wateren zweefde voordat de wereld bestond – is de Geest die van God uitgaat, en daarom alle plannen en gedachten van God kent. Deze heerlijke Geest vervult ons hart wanneer we tot geloof gekomen zijn ( Joh. 16 : 13 – 15 ), zodat wij zouden weten wat het is dat de Heere ons wil geven. ( vs 9 ) Het door Paulus gebruikte woord charizomai ( begunstigen, in genade schenken ) is verwant aan charis ( genade ) Dit woord koos Paulus uit omdat de Heilige Geest ons juist Gods genade ( Gods heilsplan ) openbaart. 

Dit plan is niets anders dan het plan van God om door de kruisdood van de Heere Jezus de mensheid met zich te verzoenen. Zo wilde God iedereen die tot geloof komt, laten delen in Zijn heerlijkheid. 

Dat is nu juist waarover Paulus spreekt, samen met de apostelen. Zij deden dat niet met de in die tijd gangbare retorica en Griekse filosofie, maar ze deden dat met woorden die ze klaarblijkelijk ontvangen hadden van de Heilige Geest. ( Joh. 14 : 26 ) 

2 responses to “De Geest van God is alwetend

  1. Wow, incredible weblog layout! How lengthy have you ever been running a blog for?
    you made blogging glance easy. The full glance of your web
    site is great, let alone the content material! You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie