De gaven van de Geest

De gaven van de Heilige Geest 

Het Nieuwe Testament stelt verschillende gaven van de Heilige Geest aan de orde. Paulus schreef in Romeinen 12 belangrijke uitspraken over deze gaven. Nadat hij zijn lezers beschreef hoe Gods plan en werk eruit ziet, en dat Hij zich een volk geformeerd heeft op basis van het geloof in Christus Jezus, spoorde hij zijn lezers aan om deze boodschap ook in praktijk te brengen. Hij schreef: 

‘ Vrienden, jullie weten hoe goed God voor ons is. Daarom vraag ik jullie: ‘ geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent: ‘ leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. Doe niet zoals de mensen die zonder God leven, maar leef als nieuwe mensen. Want God geeft jullie de wijsheid om Zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en volmaakt is, en waar God blij mee is. Jullie weten hoe goed God voor mij geweest is. Luister daarom naar wat Ik tegen jullie zeg. Denk niet van jezelf dat je geweldig bent. Nee, wees verstandig en bedenk goed dat er voor God maar één ding belangrijk is: ‘ Dat je gelooft in Jezus Christus.
Het lichaam is een geheel, maar het bestaat uit veel delen. En al die delen hebben een eigen functie. Net zo vormen wij één lichaam, want we horen allemaal bij Christus. Maar we hebben wel allemaal onze eigen functie. Want God heeft aan ieder van ons een bijzonder geschenk gegeven. Zo goed is Hij voor ons. 

De één krijgt een boodschap van God, een boodschap die past bij ons geloof. Een ander heeft een bijzondere taak in de kerk, en voert die uit als een goede dienaar. Weer een ander geeft uitleg over God en doet dat goed. Iemand die anderen oproept om vol te houden, moet hen ook echt steunen. Iemand die iets uitdeelt aan anderen moet niet hopen op voordeel voor zichzelf. Iemand die anderen hulp geeft, moet dat met aandacht doen. Iemand die iets goeds doet voor anderen, moet dat met plezier doen. Jullie liefde voor elkaar moet echt zijn. Blijf ver weg van alles wat slecht is, en houd vast aan alles wat goed is. 

Houd van elkaar, zoals broers en zussen van elkaar houden. Laat altijd zien dat je respect hebt voor de ander. Doe dat met heel je hart, laat de Heilige Geest in je werken, en dien God de Heer. Laat zien dat je blij bent omdat je op God vertrouwt. Houd vol als je in moeilijkheden komt, en blijft altijd bidden. Steun de christenen die hulp nodig hebben. En ontvang ze hartelijk in je huis. Als mensen je in moeilijkheden brengen, bidt dan voor hen. Vraag God niet om hen te straffen, maar bid voor hen. 

Jullie moeten altijd met elkaar meeleven, in vreugde en in verdriet. Vergeet nooit dat jullie als christenen allemaal gelijk zijn. Je moet jezelf niet belangrijker vinden dan anderen. Wees tevreden met een onbelangrijke plaats, en wees niet eigenwijs. Als iemand je kwaad doet, doe dan geen kwaad terug. Maar laat aan alle mensen zien dat jullie het goede willen doen. Doe je uiterste best om met iedereen in vrede te leven. 

Beste vrienden, neem geen wraak op anderen. Laat het straffen over aan God. Want in de heilige boeken zegt God: ‘ Ik ben het die straft. Ik geef ieder mens wat hij verdient. ‘ Dus, als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Daarmee laat je zien dat niet jij, maar God hem zal straffen. Laat je niet overwinnen door het kwaad, maar overwin het kwaad door het goede. ‘ 

Met al deze woorden wilde Paulus aangeven dat ons dienen van God op redelijke gronden berust en geestelijk is. In ieder geval berust de zuivere godsdienst niet op uiterlijkheden alleen, maar zowel ons hart als ons verstand worden daarbij volledig ingeschakeld. 

In 1 Korinthe 12 borduurt de apostel op deze uitspraken verder, en schrijft:
‘Vrienden, ik wil jullie ook iets vertellen over de bijzondere krachten die we van de Heilige Geest gekregen hebben.
Vroeger geloofden jullie niet in Jezus Christus. Toen knielden jullie zonder nadenken voor beelden. Jullie vereerden allerlei goden die niet eens kunnen praten. Maar nu zeggen jullie: ‘ Jezus is onze Heer!’ Dat kun je alleen zeggen als God je de Heilige Geest gegeven heeft. Want mensen zonder Gods Geest zouden gezegd hebben: ‘ Weg met Jezus! ‘ 

Dankzij de Heilige Geest hebben wij allerlei bijzondere krachten. Toch is er maar één Heilige Geest. In de kerk hebben mensen allerlei taken gekregen. Toch is er maar één Heer. Door Gods macht kunnen christenen allerlei wonderen doen. Toch is er maar één God. En het is God die ons al die verschillende dingen laat doen. Wij hebben allemaal de kracht van de Heilige Geest gekregen. Daarmee moeten wij elkaar helpen. Sommigen van ons kunnen wijze woorden spreken. Anderen hebben veel kennis. Sommigen hebben een uiterst sterk geloof. Anderen kunnen zieke mensen genezen. En dat allemaal door de Heilige Geest. 

Sommigen hebben de kracht om wonderen te doen. Anderen kunnen een boodschap van God vertellen. Weer anderen kunnen zo’n boodschap uitleggen. Ook zijn er mensen die in vreemde klanken kunnen spreken. En er zijn weer anderen die uit kunnen leggen wat die klanken betekenen. Al die dingen kunnen wij doen dankzij die ene Heilige Geest. Die ene Geest bepaalt welke bijzondere kracht hij aan ieder van ons geeft. ‘ 

Het is dus de Heilige Geest die ons krachten en gaven geeft. Gaven zijn er in overvloed.
De Bijbel noemt ons schitterende gaven. Om er enkele te noemen, de gave:  

 • om anderen te helpen. ( 1 Kor. 12 : 28 ) 
 • van apostel ( 1 Kor. 12 : 28 – 29 / Efeze 4 : 11 ) 
 • van barmhartigheid ( Romeinen 12 : 8 ) 
 • van celibaat ( 1 Kor. 7 : 7 – 8 ) 
 • om de kerk te leiden ( 1 Kor. 12 : 28 ) 
 • van dienstbaarheid ( Rom. 12 : 7 / 1 Petrus 4 : 11 ) 
 • van evangelieverkondiging ( Efeze 4 : 11 ) 
 • van geloof ( 1 Kor. 12 : 9 ) 
 • van genezen ( 1 Kor. 12 : 28, 29 ) 
 • van kennis ( 1 Kor. 12 : 8 ) 
 • van klanktaal ( Hand. 10 : 46 / 19 : 6 / 1 Kor. 12 : 10, 28, 30 / 14 : 2 ) 
 • van het uitleggen van klanktaal ( 1 Kor. 12 : 10, 30 / 14 : 13  / 27 – 28 ) 
 • van leidinggeven ( Romeinen 12 : 8 ) 
 • van onderscheiden wat van de Geest komt, en wat niet. ( 1 Kor. 12 : 10 ) 
 • van onderwijs ( Romeinen 12 : 7 / 1 Kor. 12 : 28 / 28 – 29 ) 
 • van profetie ( Rom. 12 : 6 / 1 Kor. 12 : 10 , 28 – 29 ) 
 • van spreken in het openbaar ( 1 Petrus 4 : 11 ) 
 • van troosten ( Romeinen 12 : 8 ) 
 • van vrijgevigheid ( Romeinen 12 : 8 ) 
 • van wijsheid ( 1 Kor. 12 : 8 ) 
 • van wonderen doen ( 1 Kor. 12 : 10 ) 

Het doel van deze unieke gaven is, dat wij getuige zijn van onze Heere Jezus Christus.
‘ Broeders en zusters, over de gaven van de Geest wil ik u het volgende zeggen: ‘ zoals u weet was u in de tijd dat u nog heidenen was volledig in de ban van goden die taal noch teken geven. Daarom zeg ik nadrukkelijk dat niemand ooit door toedoen van de Heilige Geest van God kan zeggen ‘ vervloekt is Jezus en niemand kan ooit zeggen Jezus is de Heer, dan door de Heilige Geest. ‘ ( 1 Kor. 12 : 1 – 3 ) 

Het is ook Gods doel dat wij door de Heilige Geest leren bidden, en Gods genade laten zien aan de wereld om ons heen. ( Romeinen 12 : 6 ) Alle gaven dienen tot opbouw van de christelijke gemeente. ( 1 Kor. 14 : 3, 5, 12, 26 / 1 Petrus 4 : 10 ) 

En last but not least: het doel van de gaven is troost, vreugde en blijdschap.
‘ Iemand die profeteert spreekt tot mensen, en wat hij zegt is opbouwend, troostend en bemoedigend. ‘ ( 1 Kor. 14 )
Wij moeten altijd onderzoeken of een geest van God vandaan komt. ( 1 Joh. 4 : 1 ), want de antichrist doet valse tekenen. ( 2 Tess, 2 : 9 / Openbaringen 13 : 13 – 14 ) En ook valse profeten kunnen tekenen en wonderen doen. ( Math. 24 : 24 )

De vruchten van de Heilige Geest, die van God vandaan komen staan beschreven in de brief aan de Galaten. .
‘ Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. ‘ ( Gal. 5 : 5) 

 

One response to “De gaven van de Geest

 1. Wow, fantastic blog structure! How lengthy have you ever been running a blog for?
  you make running a blog look easy. The entire look of your web site is great, as smartly as the content material!
  You can see similar here <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie