Bidden ( 1 )

Manieren, momenten en plaatsen om te bidden.
Aan de oever van een rivier
Handelingen 16 : 13 

Op zijn zendingsreizen zocht Paulus gewoontegetrouw altijd eerst de Joodse gemeenschap op. Deze bleek uiterst in Filippi uiterst klein te zijn. Het feit dat er die sabbatdag bij de rivier ‘ slechts ‘ sprake was van een groep vrouwen betekent dat er in Filippi niet het voorgeschreven aantal mannen in de synagoge bijeengekomen was, nodig om een officiële Joodse eredienst te houden. Bij de rivier de Gangites – even buiten Filippi – troffen Paulus en zijn evangelisatieteam vervolgens op de sabbatdag een groep vrouwen aan op een gebedsplaats. Het woord gebedsplaats ( proseuche ) is een synoniem voor het woord synagoge. Hoewel de oorspronkelijke synagoge een meer openbaar karakter had, kun je er van uitgaan dat de vrouwen in een soort bedehuis aan het water bij elkaar kwamen. Op deze plaats waren ze vlak bij het water, waar de rituele wassingen plaatsvonden. De evangelisten richtten het woord tot de vrouwen. De ‘ wij ‘ vorm geeft aan dat Lucas er ook nog steeds bij was. 

Eén van de toehoorders, een vrouw Lydia, komt door de prediking van Paulus tot geloof. Lydia was een purperverkoopster. In de stad Thyatira was een grote purperindustrie. Lydia wordt sebomene ton theon ( godvrezend ) genoemd. Een benaming die uitsluitend gereserveerd werd voor heidenen die het Joodse geloof aanvaard hadden en vervolgens de synagogen bezochten. ( Hand. 13 : 43, 50 /18 : 7 ) 

Toen Lydia naar de verkondiging van Paulus luisterde opende de Heere haar hart, en het resultaat van deze Goddelijke werking was dat ze aandacht gaf aan wat Paulus haar vertelde over Jezus, de Messias. Uit het hele verband blijkt dat pros = echo ( aandacht geven aan ) in de meest absolute betekenis moet worden verstaan : nl geloven. Het bleef voor Lydia niet slechts bij een verstandelijk ‘ voor waar houden ‘ maar het ging samen met een gelovig aanvaarden van dat woord. 

Dit verhaal is een prachtig voorbeeld hoe de Heere werkt in een mensenhart. Verstand en gevoel, overtuiging van de waarheid, worden geloof!Hoewel de Joodse gemeenschap weinig invloed had in de stad, wilde de Heere daar werken. Hij vormt zich gebedsplaatsen waar Hij wil, en gaat ononderbroken door met het vestigen van Zijn heerlijk koninkrijk hier op aarde. 

Het verhaal van deze gebedsplaats geeft ons moed om zelf ook onze gebedsplaatsen op te richten. Want waar twee of drie in Zijn Naam vergaderd zijn, daar is Hij in het midden. ( Mattheús 18 : 20 ) Een oude Joodse tekst bevestigt dat waar twee of drie mensen samen waren om de wet te bestuderen, God erbij was! 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *