Troost ( 2 )

Bronnen van troost in tijden van rouw zijn de beloften van God. “ Dit is de troost in mijn ellende, …

Lees verder

Troost ( 1 )

Er bestaat geen echte definitie voor het begrip troosten, maar we weten allemaal wat ermee bedoeld wordt. Na het Paradijs …

Lees verder

Psalmen 84

Psalmen 84  Voor de opperzangmeester, op de Gittith, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk is Uw woning, …

Lees verder

Lucas 2 : 43-52

Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na …

Lees verder

Daniël

Jahwe had zijn volk eeuwenlang achternagelopen. Profeten kwamen en gingen. Er waren maar weinig mensen die zich de gloedvolle betogen …

Lees verder

Het dienen van de Heere

Geef, o God Uw wetten aan de koning, Uw gerechtigheid aan de koningszoon. Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw …

Lees verder

De gemeente van Jezus

“Ik die gevangen zit omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij …

Lees verder

Lucas 2 : 39

Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. …

Lees verder

Johannes 1 : 1 – 5

  In het begin was het Woord. Het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in …

Lees verder

Abram

De roeping van Abraham De Heer zei tegen Abraham: “ trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook …

Lees verder