Wees niet bang, de Heere is met je ( 2 )

Op een dag kwam er een profeet bij koning Achab. De koning keek de eenvoudig geklede man argwanend aan. Een profeet? Als hij maar iets goeds te zeggen had! 

“ Ik ben door de Heere, de God van Israël met de volgende boodschap naar u toegestuurd “ zei Elia. “ Zo zeker als de Heere leeft, de komende jaren zal er geen regen vallen tot op het ogenblik dat ik dat zal komen zeggen.“ ( 1 Koningen 17 ) 

Het verhaal van Elia komt een beetje uit de lucht vallen. Omdat er in de Bijbel geen vader, moeder of familieregister over hem te vinden is, hadden veel Joden het idee dat hij een engel uit de hemel was. De apostel Jakobus heeft dat feit later weerlegd. ( Jak. 5 : 17 ) Elia betekent: “ Mijn God! Jehovah is Hij. “ Hij zendt mij, Hij zal mij erkennen en helpen, Hij is Degene naar Wie ik het volk Israël terug wil brengen, en alleen Hij kan dat wonder tot stand brengen. “ Nooit eerder was er een koning die zijn volk zo koelbloedig en uitdagend liet zondigen als koning Achab, nooit eerder was er een profeet die op zo`n dappere manier bestrafte en dreigde als Elia. Zijn levensverhaal getuigt van vele wonderen. 

Koning Achab nam de onheilstijding die Elia hem bracht natuurlijk niet in dank af. Dat wist de Heere ook. Daarom gaf hij Elia de volgende opdracht: “ Je moet hier weggaan, loop naar de richting van het oosten, tot je bij de rivier de Krith komt, dat is aan de overkant van de Jordaan. Maak daar een bivak. Je kunt het water uit de rivier drinken want het is zuiver en goed. Ik heb de vogels van de hemel de opdracht gegeven om je daar eten te brengen. “ Elia gehoorzaamde direct en vluchtte van het hof vandaan tot hij bij de afgesproken plaats aankwam. Het gebeurde precies zoals God hem gezegd had. Elke ochtend en elke avond brachten de raven hem brood en vlees en met het water uit de rivier leste hij zijn dorst. 

De dagen gingen voorbij. Het oordeel van de Elohim voltrok zich. Er viel geen druppel regen meer. Het werd overal droog en dor.  Het duurde niet lang of het water uit de rivier droogde op. Maar de Elohim wist raad. Hij zei tegen Elia: “ Ga naar de stad Sarfath. Er woont daar een vrouw met haar zoon. De vrouw is weduwe. Bij haar zul je logies vinden. Blijf voorlopig bij haar. Ik heb gezegd dat ze voor jou moet zorgen. Elia gehoorzaamde direct. Hij brak zijn shelter bij de Krith op en liep richting Sarfath. Toen hij aankwam, zag hij een vrouw die hout aan het sprokkelen was. Met de boodschap van God in zijn oren riep Elia de vrouw toe: “ Heeft u misschien wat water voor mij, want ik heb dorst. “ De vrouw gehoorzaamde direct, en liep weg om aan Elia`s verzoek te voldoen. Elia riep haar achterna: “ wilt u ook een stuk brood voor mij meenemen? “  

De vrouw keerde zich naar Elia toe. Een paar treurige ogen keken de profeet aan. Ze zei: “ Het spijt me, ik heb niks meer in huis. Alleen nog wat meel in een pot, en een restje olijfolie in een kruik. Ik heb wat hout gesprokkeld voor een vuur. Ik wil een laatste maaltijd klaarmaken voor mij en mijn kind. Maar als we die maaltijd op hebben, zullen we doodgaan van de honger. dat is zo zeker als de Heere uw God leeft! “ 

Wat een bescheiden en ijverige vrouw. Ze was ondanks haar nood gul en behulpzaam terwijl de vraag van Elia haar karakter erg onder druk zette. De God van Elia – die alles weet en ziet – stelde haar dan ook direct gerust. Hij liet Elia zeggen: “ Wees niet bang. Ga naar huis, en doe wat u van plan was. Maar bak eerst wat brood voor mij en breng dat hier. Daarna maakt u de maaltijd klaar voor uzelf en uw zoon. Want de Heere belooft dat er genoeg olie en meel zullen zijn, ook al valt er geen druppel regen op het land. Dat heeft God Zelf beloofd!

De vrouw zei niets, ze gehoorzaamde Elia en deed wat hij gezegd had. En het wonder voltrok zich. Zijzelf, de mensen in haar huis, en Elia hadden elke dag genoeg te eten. Er zat altijd olie in de kruik en meel in de pot en de bodem kwam nooit in zicht. Zo had de Heere het beloofd, en zo had Elia het gezegd. 

Van mensen die op God vertrouwen staat geschreven: “ Zij worden niet teleurgesteld in kwade dagen, in tijden van hongersnood hebben zij te eten.  “ ( Psalm 37 : 19 ) 

One response to “Wees niet bang, de Heere is met je ( 2 )

  1. Wow, incredible weblog layout! How long have you been running a blog for?

    you make blogging glance easy. The entire look of your web site is fantastic, let alone the content material!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie