Waarom grijpt God niet in? Levensvragen

Waar is God in een wereld vol kwaad? Een lezing van Wim Hoddenbagh – aantekeningen 

Hoe komt het dat God de ene mens wel, en de andere niet geneest? Waarom is er nog zoveel kwaad in de wereld om ons heen? Waarom beschermt God ons niet, terwijl we Hem dienen en liefhebben? 

Christenen hebben een verantwoordelijke opdracht. Het gaat er in alles wat je doet, schrijft of zegt, vooral om hoe je daarnaast leeft. Als je een goede boodschap hebt, maar geen goed leven leidt, dan doen je daden je woorden teniet. ( denk aan Ravi Zacharias ) 

Jezus` woorden leven nog steeds. Hij was een Man zonder zonde. Jezus doet nog steeds wonderen. Hij is de Voorziener in alles, de Gerechtigheid, de Messias. 

God is aanwezig op elke plek, de meest vergeten plaats op aarde. Floris Bakels schreef in zijn boek ‘ Nacht und Nebel’ als een verteller die aan de hand van aantekeningen zijn verhaal doet over het wrede kampleven. Hij schreef over angst, wanhoop, eenzaamheid, geloof, onzekerheid, twijfel, zelfmoord, afstomping, honger, (naasten)liefde, haat, vriendschap, duivels, heimwee, hang naar het andere geslacht, humor. In de kampen probeerden de Duitsers de gevangenen alles te ontnemen. Maar ondanks al hun pogingen konden ze de gevangenen lang niet alles ontnemen: niet het geloof, niet de vriendschap, niet de liefde, niet de herinneringen, niet de hoop. zo is het verhaal van Floris Bakels een persoonlijk getuigenis over de aanwezigheid van God, zelfs op de meeste afschuwelijke plek ter wereld. 

We hebben een God op Wie we onze hoop mogen vestigen. Onze opdracht is om het getuigenis van Hem te verspreiden in onze kerken. We moeten leren om het getuigenis weer te vertellen. Er is kracht in het getuigenis. Lichamelijk geweld, gevangenschap, martelingen, Jezus heeft het allemaal meegemaakt. Put daarom bij tegenslag of tegenwerking altijd troost uit het woord van God. 

Jakobus 5: 1: ‘ wij prijzen hen gelukkig die standhielden!’ 

Getuig van de goedheid van God. Als je lijd: bid. Heb je goede moed? Zing psalmen, lofzangen, en geestelijke liederen. Spreek vanuit de Geest over de grote daden van God. Jezus Christus is de Goede Herder. Wij mogen een getuigende kerk zijn. 

Het geloof van veel christenen heeft schipbreuk geleden omdat ze geloofden dat God hen voor alle problemen zou behoeden. Op het moment dat ze geconfronteerd werden met ziekte en lijden, viel hun beeld van God aan diggelen. Ze werden cynisch en zetten hun geloof overboord. ‘ Als God dit in mijn leven toelaat, dan hoef ik Hem niet meer. Dit is een worsteling, maar de uitkomst is zeker: alle antwoorden worden gevonden in Gods liefde. God spreekt de taal van de volmaakte liefde. Dat is niet onze moedertaal. Niemand van ons krijgt die taal zo onder de knie dat hij of zij Gods antwoord helemaal begrijpt. Onze taal heeft daarvoor een ontoereikende woordenschat. Bovendien is onze kennis over God, en ons begrip van Hem te beperkt. Gods liefde speelt zich op een ander niveau af. We mogen Zijn liefde aannnemen, maar kunnen die nooit begrijpen. Want Gods liefde is niet te verklaren. 

Sommige christenen kunnen niet leven zonder sluitende verklaringen en antwoorden op onze waarom-vragen. Ze zetten de hakken in het zand. En blijven hangen in dogma`s. Maar heilig worstelen kan een zegen zijn. Het dwingt je op zoek te gaan naar antwoorden. Jezus gaf ons deze belofte: ‘ vraag en het zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klopt en de deur zal voor je opengedaan worden.( Matth. 7: 8 ) 

Het is mogelijk om God te vertrouwen in alle oneerlijkheid die er in het leven kan zijn. Laten we daarom eerlijk zijn: niemand weet alle antwoorden. Maar er is Iemand die de antwoorden met God wèl heeft. Hoe meer je omgang met God zich verdiept, hoe meer je Hem vertrouwt. En hoe meer je Hem vertrouwt, hoe minder behoefte je hebt om Hem in alles te begrijpen. 

God is groter dan onze theologie, en Hij is groter dan onze ervaringen. God is zò God. Hij doet alles op Zijn manier. We leven in de tussentijd tussen Hemelvaart en de wederkomst van Christus. In de tussentijd hebben we de Heilige Geest ontvangen om de bediening van Jezus met kracht voort te zetten. God grijpt nog niet in omdat Hij wil dat er zoveel mogelijk mensen gered zullen worden. In de tussentijd verkiest God tijdelijk lijden boven eeuwig verloren gaan. In de tussentijd begrenst Gods liefde zijn kracht om ons te beschermen tegen onszelf: wij kunnen het niet aan om Jezus te zijn. We zijn samen op weg, we zitten samen in de boot op weg naar de Overkant: het herstel van alle dingen. De tussentijd is daarmee de tijd van geloven zonder altijd te zien. We hebben Jezus lief, zonder Hem ooit gezien te hebben, en zonder Jezus nu te zien, geloven we in Hem en ervaren we een onuitsprekelijke hemelse vreugde. ( 1 Petrus 1: 9 ) 

Het is onze wens dat je gaat verlangen om meer van Gods liefde en kracht te zien, en dat je meer en meer gaat uitzien naar Gods nieuwe wereld die komen gaat. Dan zullen we geen uitleg meer nodig hebben, dan zal Hij Zelf het antwoord op alle onbeantwoorde vragen zijn. ( uit: Waarom grijpt God niet in – Wilkin van de Kamp ) 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *