De schepping, hoe ging het verder? ( 5 )

Kaïn volgde het bevel van de Heere op. Met het beschermende teken van God aan zijn lichaam was hij ondanks zichzelf de personificatie van de almacht en wijsheid van zijn Schepper geworden ( Ezech. 9: 4 / Openb. 7: 3-4 ) en het onweerlegbare bewijs van het feit dat de Heere zowel vriend als vijand voor Zijn Goddelijk plan wilde inzetten.
Kaïn moet getrouwd zijn met een zus van hem, één van de vele nakomelingen die Adam tijdens zijn lange leven op aarde verwekt heeft. ( Gen. 5: 4 ) In het begin van de mensheid moest dat zo zijn, later heeft de Heere er Zijn wetten over gegeven. ( Lev. 18: 9 ) Kaïn`s  eerste zoon Henoch zag het levenslicht. Een duidelijk bewijs van Kaïn`s grote kracht bleek uit het feit dat hij met eigen handen een stad gebouwd heeft. Kaïn wijdde de stad aan zijn eerstgeborene en noemde haar Henoch. ( Gen. 3: 17 ) .

De aarde vulde zich met nakomelingen. De lijn van de geslachten nam een aanvang om zich voort te zetten tot aan de wederkomst van Christus! De geschiedschrijving vulde zich met namen als Irad, Mechujaël, Metusaël, en Lamech. De zeven eerste namen vormden een eerste volheid. Helaas manifesteerde de zonde zich opnieuw. Polygamie deed haar intrede toen Lamech twee vrouwen ten huwelijk nam. Lamech`s eerste vrouw Ada kreeg een zoon die de stamvader van de veehouderij werd. Jabal koos ervoor om een nomadenleven te leiden en werd de eerste tentbewoner. Zijn broer Jubal introduceerde harp en lier, voorgangers van orgel en piano. Een grote zegen dat de Heere mensen creativiteit gaf.

Ook Silla bracht een zoon ter wereld. Tubal Kaïn werd de eerste smid door de stamvader  van brons en ijzerbewerkers te worden. Een dochter Naäma werd geboren, maar vrouwen waren niet langer het pronkstuk van God`s schepping. De Bijbel noemde hen voortaan op hoge uitzondering na alleen nog maar als voortbrengsters van nageslacht.
Natuurlijk bleek al gauw dat er van polygamie niet veel goeds te verwachten was. Lamech zag alle mooie dingen die zijn zoons voor elkaar kregen. Maar hij zong geen loflied voor de Heere op harp en lier,Hij voelde zich geroepen om zich tegenover zijn vrouwen te bewijzen. Pochend riep hij uit:
“ Ada en Silla, luister naar mij! Wie mij verwondt, die sla ik dood! Zelfs wie mij maar een striem toebrengt! “ De frustratie over het oordeel van de Heere manifesteerde zich duidelijk.
“ Kaïn wordt zevenmaal gewroken. Lamech zevenenzeventig maal! “ Een trotse houding waar helaas geen sprankeltje liefde in overgebleven leek te zijn. Met zijn trotse verklaring beweerde Lamech dat hij door geweld zijn lot in eigen handen nemen kon, en in staat was om zich van Kaïns vloek te bevrijden. Het bleek een duidelijke illustratie van de ellende die de zonde teweegbracht.

Ver van Kaïn`s geslacht verwijderd bracht Eva opnieuw een zoon ter wereld. Bij Eva niets van boosheid of opstand, “ Ik noem jou Set “ zei ze teder tegen haar kind. “ Want God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een andere kind gegeven. Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. Man.


In die tijd begon men de Naam van de Heere aan te roepen. Openbare erediensten begonnen. Gods Naam werd beleden, en aanbeden. Het contrast tussen het nageslacht van Set – dat tot de Heere riep  – en dat van Kaïn – dat zijn toevlucht tot geweld nam was groot.
De kerk zou het vrouwenzaad door de eeuwen heen ondanks menselijke gebreken tot God blijven brengen. Wat was de Heere goed. ( SV met uitleg, SB i P, MH, SV Kantt. ) 

Geef een reactie