Samen in de Naam van Jezus

Romeinen 14 

“ De meesten van jullie geloven dat christenen alles mogen eten. Maar sommigen hebben niet zo’n sterk geloof. Zij geloven dat christenen geen onrein vlees mogen eten. Zorg ervoor dat ook die mensen welkom zijn als jullie bij elkaar komen. Maak geen ruzie over dat soort verschillen. Geloof je dat je alles eten mag? Prima, maar denk niet dat je beter bent dan iemand die geen vlees eet. Geloof je dat je geen onrein vlees mag eten? Prima, maar zeg niet dat het verkeerd is als een ander dat wel doet. Want bij God zijn jullie allebei welkom. 

Wie beoordeelt of een slaaf zijn werk goed doet? Alleen zijn eigen meester. Net zo worden wij alleen door onze Heer beoordeeld. En Hij zorgt ervoor dat ieder van ons vasthoudt aan zijn geloof. 

Voor sommigen van jullie zijn bepaalde dagen heilig. Voor anderen zijn alle dagen gelijk. Houd vast aan de overtuiging die je hebt. Wie feest viert op heilige dagen doet dat om de Heer te eren. Wie alles eet doet dat ook om de Heer te eren. Want hij dankt God voor zijn eten. Maar ook iemand die geen vlees eet doet dat om de Heer te eren. Want ook hij dankt God voor zijn eten. 

Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Als wij leven, leven wij voor de Heer. Wij horen bij onze Heere Jezus Christus, in heel ons leven, en ook als wij sterven. Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang we leven. En Hij blijft onze Heer als we gestorven zijn. 

Zeg nooit over andere gelovigen: “ wat zij doen is verkeerd!” En denk ook niet dat je beter bent dan andere gelovigen. Want op een dag staan we allemaal voor Gods troon. En dan zal God over ons rechtspreken. In de heilige boeken zegt God: “ Zo zeker als Ik leef, alle mensen zullen voor Mij knielen, en Mij eren. “ God zal ons dus allemaal beoordelen op onze eigen daden. 

Vrienden, we moeten elkaar niet meer veroordelen. Laten we afspreken dat we het andere gelovigen niet moeilijk maken. En dat we hun geloof niet in gevaar brengen. / Waar gaat het om in Gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of drinkt, maar het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar en in vrede met elkaar leven. En dat we blij zijn omdat de Heilige Geest in ons is. Als je Christus zo dient, dan doe je wat God wil. En dan zal iedereen respect voor je hebben/ 

Houd vast aan je overtuiging, want dat is iets tussen jou en God. En volg je overtuiging op een goede manier. Dan zul je gelukkig zijn. / En alles wat je niet uit het geloof doet, is verkeerd. ( Romeinen 14 : 1 – 13 / 17, 18 / 22, 23 B, de Bijbel in gewone taal ) 

De apostel Paulus snijdt in dit hoofdstuk de problemen aan die in de gemeenten van Rome leven. Sommige gemeenteleden die nog niet zo sterk verankerd waren in hun geloof dachten dat ze zich nog aan de voorschriften en werken uit de oude heilige wetten van de Joden moesten houden. Het ging hierbij met name over de spijswetten en de wetten die voor speciale dagen golden. ( vs 2, 5 ) Deze gemeenteleden hadden de neiging om mensen die hier genuanceerder over dachten te veroordelen. Er waren leden van de gemeenten die begrepen dat ze in Christus niet meer aan deze wetten gebonden waren. Helaas lieten deze mensen zich weinig gelegen liggen aan de bedenkingen van de nieuw-gelovigen. Zo ontstond er een sfeer van onbegrip. Er bleek weinig liefde aanwezig onder de christenen in Rome. De apostel Paulus met zijn scherpe geest doorzag de situatie en riep de gemeenteleden op om elkaar niet te veroordelen. 

Alleen de Heere is meester en rechter op ieder mensenhart ( vs 9 – 12 ). Eén ding stond voor hem als een paal boven water: iedereen wilde – al waren de gemeenteleden het niet op alle punten met elkaar eens – vol overtuiging de Heer dienen. ( vs 5 – 8 ) Vanuit dit oogpunt waren ze broeders en zusters in Christus Jezus!Feitelijk erg positief allemaal dus. Paulus gebruikt in Romeinen 14 het Griekse woord krinô, en wel in de betekenis van oordelen, veroordelen en beoordelen, een oordeel of vonnis vellen. 

Als christenen ergens een oordeel over moeten hebben is dat niet om medegelovigen of andersdenkenden te veroordelen, maar om een goed oordeel te ontwikkelen over de houding die aangenomen moet worden tegenover onze naasten. Waar in vers 1 – 12 de gelovigen opgeroepen worden om hun broer of zus in het geloof niet te veroordelen, wordt vanaf vs 13 een appèl op de mensen gedaan om hun eigen houding eens tegen het licht te houden. Paulus roept feitelijk de sterke in het geloof op om op zijn eigen houding te reflecteren en kritisch naar zichzelf te kijken. Daarbij moet hij bereid zijn om alles wat voor zijn medebroeder of zuster een struikelblok kan zijn uit de weg te ruimen. ( Matth. 5 : 29 / 7 : 1 – 5 / 18 : 6 / 1 Kor. 8 : 13 / 1 Joh. 2 : 10 ) 

Nu moet er natuurlijk ook gezegd worden dat overdreven gezagsgetrouwe mensen altijd aanstoot nemen aan het gedrag van anderen en er schande van spreken. Ook al hebben de voorwerpen van hun afkeuring niets kwaads in de zin. Het is duidelijk dat Paulus zichzelf onder de sterken schaart. De oude spijswetten gelden niet meer. Onreinheid an sich bestaat niet meer, iets wordt pas onrein als iemand er in zijn geweten moeite mee heeft. ( Matth. 15 : 9, 11, 16 – 20 / Marcus 7 : 14 – 23 /  Titus 1 : 15 ) 

Dat is natuurlijk heel fijn voor Paulus, maar het mag ook weer niet zo zijn dat een kind van God dat zwakker in het geloof is ertoe aangezet wordt om tegen zijn geweten in te handelen, en zo te zondigen. (Rom 14 : 5, 23 ) De sterke moet zich in zijn gedrag laten leiden door de liefde van Christus en de liefde tot zijn broeder of zuster. ( zie Rom  13 : 8 – 10 ) Zo gaat een sterke in het geloof meer en meer op Christus lijken. ( zie Rom 15 : 8 -10 ) 

Jezelf oefenen in de christelijke vrijheid is leren omgaan met je verantwoordelijkheden. Paulus noemt in Romeinen 14 het ernstigst denkbare gevolg voor de zwakke gelovige. Dat doet hij om daarmee de ernst van het “ aanstoot geven” te benadrukken. ( vs 13, Matth. 18 : 6 ) We moeten ervoor zorgen dat er van het goede dat we hebben geen kwaad gezegd kan worden. Wat goed is voor de sterken ( Rom 14 : 15, 16 ) mag geen reden worden dat anderen er kwaad van spreken of er last van hebben. ( zie 1 Kor. 10 : 29 ) 

Alle aanbevelingen die Paulus in zijn brieven aan de gemeenten doet zijn gebaseerd op het karakter van het koninkrijk van God. Het is een Koninkrijk dat niet zozeer gekenmerkt wordt door het opkomen voor onze eigen rechten, maar gekenmerkt wordt door de gerechtigheid van God. De gerechtigheid die Hij ons wil geven door Jezus. Vrede met God, maakt vrede met onze medemens, Dat gaat vanzelf door de blijdschap en vreugde die de Heilige Geest in ons hart geeft. In het koninkrijk van God zijn eten en drinken niet het belangrijkste, net zoals veel andere aardse zaken. Het gaat om een rechtvaardig leven, de vrede en de vreugde die de Heilige Geest ons geeft. 

Wie de belangen van de gemeente laat prevaleren boven zijn eigen vrijheid, wie zich om de zwakke mensen bekommert, en eerst de gerechtigheid, vrede en vreugde zoekt waar God Zich echt blij om maakt ( 12 : 1 ) die ontvangt vanzelf de goedkeuring en het respect van zijn mede-christenen. Je ontvangt zelfs ook respect van mensen die zelf niet bij de gemeente horen, maar wel zien wat voor levenshouding je uitstraalt. 

De christelijke vrijheid moet zodanig worden gebruikt dat het goede voor de gemeente en voor de individuele ander wordt gezocht. ( de naaste ) ( Romeinen 15 : 2 ) 

Opbouwend voor de gemeente is niet alleen de ontwikkeling van de mens persoonlijk maar het gaat over de opbouw van het lichaam van Christus. ( 1 Kor. 3 : 9 / 1 Kor 14 : 3, 5,12, 26 / 2 Kor 10 : 8 / 12 : 19 / 13 : 10 / Efeze 2 : 21 / 4 : 12, 16, 29 ) Waar de Heere God een gemeente aan het vormen is moet iedereen bereid zijn om mee te werken aan de opbouw ervan. 

Elke gelovige die met God wandelt moet beseffen dat zijn eigen drijfveren nooit de belangrijkste mogen zijn in zijn leven als christen. Elke gedachte en daad moet onder de gehoorzaamheid van Christus krijgsgevangen gemaakt worden. Dit is de goede strijd van het geloof, voor zowel een sterke als een zwakke gelovige. 

https://www.youtube.com/watch?v=1DDwUI0d2Vg

 

One response to “Samen in de Naam van Jezus

  1. I see You’re really a just right webmaster. This site loading speed is amazing.
    It seems that you are doing any distinctive trick. In addition, the contents are masterpiece.
    you have done a excellent activity on this matter!
    Similar here: <a href="[Link deleted]sklep and also here:
    <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie