Rouwen ( 3 )

De leerlingen zeiden: “ Als hij slaapt zal hij wel beter worden. “ Ze dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat Hij gestorven was. Toen zei Hij hun ronduit: “ Lazarus is gestorven, en om jullie was Ik blij dat Ik er niet bij was, nu kunnen jullie tot geloof komen. “
Thomas ( dat betekent tweeling ) zei tegen de anderen: “ Laten ook wij maar gaan om met Hem te sterven. “ ( Johannes 11 : 12 – 16 )

De leerlingen van Jezus hoopten dat Lazarus herstellen zou. Ze klampten zich met ieder sprankje hoop dat ze hadden aan het leven vast. Nu ze van de Meester hoorden dat hij sliep trokken ze de conclusie dat het ergste voorbij was. Slaap is de geneeskunde van de natuur. In het Oude Testament wordt de dood vaker een slaap genoemd. De leerlingen – die al zoveel geestelijke lessen van Jezus hadden ontvangen – hadden kunnen weten dat de Meester met deze uitspraak iets bijzonders bedoelde. Ze hadden kunnen weten dat Hij iets groots en ongewoons van plan was, iets dat helemaal in de lijn van Zijn grootheid lag.

De Heere Jezus zei onomwonden dat Zijn leerlingen het verkeerd zagen. “ Lazarus is gestorven, en Ik ben blij dat Ik er niet was. “ De reden die achter het wegblijven van Jezus stak, was omdat Jezus wilde dat velen zouden geloven in Zijn Naam door de wonderen die Hij verrichtten zou.
Stomverbaasd luisterden de leerlingen naar de woorden van Jezus. Wat te doen? Het leek volkomen ongeloofwaardig wat ze hoorden, ware het niet dat Jezus de Zoon van God was. Bij Hem waren alle dingen mogelijk.
Thomas was de eerste die zich hervond. Hoewel hij het ook helemaal niet zag zitten om terug te gaan naar Judea, zei hij: “ Laten we met Hem meegaan, om samen met Hem te sterven. “
Er was zoveel liefde in de harten van de leerlingen voor Jezus dat ze het erop waagden. Ze gingen mee terug. Terug naar de dood, dachten ze.

Thomas wist dat na de dood het leven wachtte. Hij was bereid om met Jezus te sterven. Waarom zou hij Zijn geliefde Meester willen overleven? Wat had Hij buiten Jezus op aarde?
Wie met Jezus is, kan sterven. Wie met Jezus is weet dat er in essentie niets meer voor de Heere gedaan hoeft te worden, omdat hij vertrouwt op wat Christus gedaan heeft.
Wij hoeven ons niet krampachtig aan het leven vast te klampen, omdat we mogen weten dat er een eeuwig leven op ons wacht. Dit wordt werkelijkheid in ons hart als we onze blik vast op de Heere Jezus gevestigd houden. Hoewel ons lichaam in de aarde zal wachten op de wederkomst, is onze ziel direct na ons sterven in de hemel, waar Christus op ons wacht.
Hij brengt ons in de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Wie hier op aarde door genade overwonnen heeft, komt alles toe. “Wie dorst heeft krijgt vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. / Ik zal zijn God zijn, en hij zal Mijn kind zijn. “ zegt de Heere.
( Openbaringen 21 : 5- 8 )

One response to “Rouwen ( 3 )

Geef een reactie