Romeinen 3 : 21 – 31

Alle mensen – zowel Joden als niet-Joden – staan schuldig tegenover een volmaakte God. Want er sinds de zondeval niemand die nooit een fout maakt, of niet zondigt. 

Door het werk dat de Heere Jezus volbracht heeft verklaart God buiten de wet om, de mensen die in Christus geloven rechtvaardig. Jezus Christus heeft door Zijn offer Gods toorn tegen de zondaar gestild. God blijft rechtvaardig, ook als Hij rechtvaardig verklaart wie zijn vertrouwen op Christus stelt. Joden hebben dus geen reden om zich ergens op te laten voorstaan, want de gerechtigheid komt niet voort uit gehoorzaamheid aan de wet, maar uit het geloof. Zo is God de God van zowel de Joden als de niet-Joden geworden. Dit heerlijke feit wordt door de wet bevestigd. ( Rom. 4 : 1 – 5 ) 

Je kunt gerust stellen dat Romeinen 3 : 21 – 31 de kern van het christelijk geloof vormt.Het gaat om de gerechtigheid uit het geloof. Paulus greep terug naar zijn thema uit Romeinen 1 : 17. Het gaat daarbij om dit belangrijke feit: de gerechtigheid van God wordt uit het Evangelie geopenbaard, deze gerechtigheid is uit het geloof, en brengt tot het geloof. In de hoofdstukken die tussen Romeinen 1 en 3 liggen  heeft Paulus eerst geschreven over het bekend en openbaar worden van de toorn van God. ( Romeinen 1 : 18 )Maar nu brengt Paulus Gods gerechtigheid ter sprake en gaat uitleggen wat daarmee precies bedoeld wordt. 

De gerechtigheid van God is de rechtvaardigheid die God de mens toerekent. Het is de rechtvaardigheid die God gratis geeft. Het is niet mogelijk om op basis van goede werken rechtvaardig verklaard te worden. Daarom heeft God Zijn gerechtigheid los van de wet geopenbaard. Onafhankelijk van de werken van de wet ( van 28, Romeinen 4 : 6 ) Daarbij wordt de wet niet terzijde gesteld, de wet getuigt zelf ook van deze nieuwe gerechtigheid. 

In de kruisdood van Christus is deze nieuwe wet openbaar geworden. Dit heerlijke feit was voor de Heere Jezus Christus bitter en smadelijk, maar voor ons heerlijk. Omdat Zijn dood onze redding is. Omdat de Heere Jezus wilde sterven, heeft Hij volkomen verlossing aangebracht, en ons gered. Een heerlijker verlossing van de mensenziel is er niet denkbaar. 

Heel belangrijk is dat dit getuigenis van God niet door mensen is bedacht, ook niet door de apostel Paulus. De wet en de profeten ondersteunen en bevestigen deze boodschap. ( Handelingen 10 : 43 ). Daarbij kunnen we denken aan de volgende citaten uit de wet: ( Romeinen 4 : 3, vgl Genesis 15 : 6 ) En uit de profeten: ( Romeinen 4 : 6 – 8, vgl Psalm 32 : 1 ) waarbij David ook tot de profeten gerekend wordt ( Handelingen 2 : 30 ). In deze citaten komt de gerechtigheid van God helder aan de orde. 

De gerechtigheid van God ontvangen wij door het geloof in Christus Jezus. 

Wat is dit geloof nu precies, vraag je je onwillekeurig af? De inhoud van dit geloof is de erkenning van Christus`heerschappij, en het geloof in Zijn opstanding. ( Romeinen 10 : 9 / Handelingen 2 : 36 ). Dit heerlijke geloof strekt zich uit over alle mensen die in Hem geloven, want Paulus zegt dat er geen onderscheid meer is tussen Jood en Griek. Het Heil is voor allen die geloven, niemand uitgezonderd. 

Zo was het Heil ook nodig. Want alle mensen, niemand uitgezonderd, hebben gezondigd. Daarom moeten wij eigenlijk allemaal verloren gaan. God de Vader wist dat, en heeft er daarom voor gezorgd dat het Heil voor alle mensen beschikbaar kwam. 

Ons gebrek aan heerlijkheid blijkt uit onze sterfelijkheid en vergankelijkheid. We bevinden ons sinds onze conceptie al in een toestand van ontbering en gebrek, zoals we in onze natuurlijke staat zijn. Er is nooit iets volmaakt, en we moeten allemaal sterven. Maar Gode zij dank, de mens wordt losgekocht uit deze uitzichtloze situatie. Gratis, zonder een tegenprestatie van onze kant. De kosten daarvoor zijn allemaal al betaald. Jezus is al gestorven, het Heil is al aangebracht.

De verlossing in Christus is een verzoeningsoffer voor de zonden. Dit kun je vanuit de offerdienst-  die in het Oude Testament wordt uitgelegd –  begrijpen. God de Rechter heeft geen concessies aan Zijn volmaakte eis gedaan,Hij is volkomen rechtvaardig gebleven. Wel heeft Hij veel geduld gehad met de mensen, zoals Hij dat door de eeuwen heen steeds heeft laten blijken uit Zijn Woord.
Onwillekeurig vraag je jezelf af hoe Hij dat heeft gedaan. Want, hoewel Hij veel zonden heeft bestraft, heeft Hij de wereld niet opnieuw laten vergaan, zoals dat bij de Zondvloed het geval is geweest. Maar eigenlijk bewijst dit feit eens te meer Zijn rechtvaardigheid. Hij heeft alle eeuwen door de mensheid verdragen, omdat Hij zag op het Offer van Zijn lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus.  Zijn rechtvaardigheid blijkt overigens ook uit het feit dat Hijzelf deze dood voltrokken heeft. Hij liet Zijn zondeloze Zoon uitroepen: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? 

Wie kan zonder emotie, zonder dat zijn hart breekt op dit kruis en op dit Offer zien? Wie kan nog twijfelen aan Gods liefde voor ons? Wie roemt nog in eigen kracht? Het is onmogelijk om in onze eigen prestaties te roemen bij het echt zien op Jezus. 

De Joden ontvingen de wet en de uitverkiezing het eerst. Maar zij hebben door het afwijzen van Jezus deze positie verloren. Ze is nu, dankzij het Offer, en door het geloof voor elk mens binnen het bereik. 

5 responses to “Romeinen 3 : 21 – 31

  1. 👉 👉 $5,000 FREE EXCHANGE BONUSES BELOW 📈 👉 PlaseFuture FREE $3,000 BONUS + 0% Maker Fees 📈 + PROMOCODE FOR NEWS USERS OF THE EXCHANGE 👉 [M0345IHZFN] — 0.01 BTC 👉 site: [Link deleted]Our site is a secure platform that makes it easy to buy, sell, and store cryptocurrency like Bitcoin, Ethereum, and More. We are available in over 30 countries worldwide.

  2. You are actually a just right webmaster. This web site loading
    velocity is incredible. It kind of feels that you’re doing any unique trick.
    In addition, the contents are masterpiece. you have performed a fantastic activity in this matter!
    Similar here: <a href="[Link deleted]and also here: <a href="[Link deleted]sklep

Geef een reactie