Psalmen 45 ( 2 )

Psalmen 45 : 11 – 18 

Alle ware gelovigen zijn uit God geboren. Ze zijn kinderen van de Koning der koningen. De Kerk wordt in psalm 45 vergeleken met de koningin zelf – de gemalin van de Koning die Hij Zich door een eeuwig verbond ondertrouwd heeft. Deze koningin staat aan Zijn rechterhand in het fijnste goud van Ofir. Zij is de bruid, de vrouw van het Lam, en haar versierselen zijn haar genadegaven. Ze worden vergeleken met fijn lijnwaad, rein en blinkend. ( Openbaringen 19 : 8 ) om hun zuiverheid, en met het goud van Ofir om hun kostbaarheid. Want – net zoals onze verlossing – hebben wij onze versiering niet te danken aan aardse, zichtbare, en dus vergankelijke dingen, maar aan het dierbare bloed van de Zoon van God, de Heere Jezus Christus. 

Het laatste deel van Psalm 45 is gericht tot de koninklijke bruid die aan de rechterhand van God staat, Die de koninklijke Bruidegom is. Zij is de ware gelovige, de bekeerde mens, de Kerk van God. God, Die tegen de Zoon zegt “ Uw troon is eeuwig en waarachtig “,  spreekt tot de Kerk. 

Hij spreekt haar van de plichten die van haar verwacht worden, en die goed beschouwd moeten worden door allen die een onderdaan van Koning Jezus willen worden. “ Hoor daarom, en neig uw oor, luister naar Mij. “ Dat wil zeggen: “ Onderwerp je aan alle voorwaarden die de verbintenis met Jezus van je vragen, en breng je wil daarmee in overeenstemming. “ 

De bruid van Christus moet afzien van alle andere mensen. “ Vergeet je volk en het huis van je vader. “ zoals dat in Israël de gewoonte was. Dit laat zien hoe noodzakelijk het was voor bekeerlingen vanuit het Jodendom of het heidendom tot het geloof van Christus,  om de oude zuurdesem volledig uit te werpen en niet te blijven hangen in een christelijke belijdenis, in de Joodse ceremoniën of in oude heidense gebruiken of afgoderijen. Die zouden het christendom tot een verbasterde godsdienst maken. 

Dit leert ons hoe noodzakelijk het is om, als wij ons leven overgeven aan de Heere Jezus Christus, onze vader en moeder, en alles wat ons dierbaar is in dit leven, op de tweede plaats te leren stellen: Minder lief te hebben dan de Heere Jezus Christus. De schoonheid van de heiligheid van de Kerk en van de afzonderlijke gelovigen heeft grote waarde in de ogen van Christus Jezus. De Bruid van Christus moet haar Bruidegom liefhebben, eerbiedigen,eren en gehoorzamen. 

“ Hij is uw Heer, zo buig u voor Hem neer. “ Wij moeten Hem als God en Heer aanbidden. Want dit is de wil van God dat allen Christus, de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Dit heilige leven zal de gelovige, de Bruid, de Kerk, hoog geacht doen zijn in ieders oog. De heerlijkheid van de Kerk is een geestelijke heerlijkheid, zij vormt de heerlijkheid van onze ziel. De heerlijkheid in Gods oog is een onderpand van de eeuwige heerlijkheid. 

Onze wandel als christenen hier op aarde moet verrijkt worden met goede werken. Zoals goud met veel zorg en voorzichtigheid bewerkt wordt, zo bewerkt een christen zijn leven. Er is niemand die tot Christus gebracht wordt, dan de mens die door de Vader Zelf aangebracht wordt. Hij alleen heeft de taak op Zich genomen om dit werk te volbrengen. Alleen de uitverkorenen worden zo tot Christus gebracht. Dit betekent het ingaan in het paleis van de Koning. In plaats van de Oud- Testamentische Kerk waarvan de bedeling voorbij gegaan is ( Hebr. 8 : 13 ), zoals de vaderen die heengingen, zo zal er een Nieuw- Testamentische Kerk zijn, die in dezelfde olijfboom ingeënt is. 

De lof van deze verbintenis zal bestendig zijn in de lofprijzingen van de Koninklijke Bruidegom ( vs 18 ) “ Ik zal Uw Naam bezingen, geslacht na geslacht. Alle volkeren zullen U prijzen, eeuwig en altijd. “ God de Vader gaf Christus Jezus een Naam boven alle naam. En Hij belooft hier om die Naam bestendig te maken door in ieder tijdperk dat de wereld kent een opeenvolging van leraren en christenen in stand te houden. Zij zullen Zijn Naam verheffen, en Zijn Naam zal heerlijk zijn tot in alle eeuwigheid! ( Psalm 72 : 17 )

Zo zal er altijd een volk zijn dat de lof van de Heere zal verkondigen. Zeker, wij zullen vervolging, druk en kruis moeten dragen hier op aarde. We zullen smaad en hoon te verduren krijgen. Maar de Heere zal onze Banier zijn tot in alle eeuwigheid!

 

4 responses to “Psalmen 45 ( 2 )

  1. You are in reality a excellent webmaster. The website loading pace is incredible.
    It seems that you are doing any distinctive trick. Also, the contents are masterwork.
    you have performed a fantastic process on this matter!

    Similar here: <a href="[Link deleted]zakupy and also here: <a href="[Link deleted]internetowy

Geef een reactie