Psalmen 37

Wie hier op aarde om zich heen kijkt begrijpt de leiding van God lang niet altijd. Overal zie je onrecht. De problematiek in de derde wereldlanden spreekt haar eigen taal. Krottenwijken, een laag BNP, een te lage scholingsgraad, allerlei politieke en sociale problemen zorgen ervoor dat de meeste mensen in een ontwikkelingsland maar weinig kansen krijgen. In totaal leven 1 op de 6 mensen – dat zijn er meer dan 1 miljard – in krotten. De sloppenwijken in Brazilië, Indonesië en Zuid – Afrika zijn berucht, maar ze komen ook veel voor in landen als Afrika, Zuid – Amerika en Azië. Op het Europese continent met name in steden als Napels, Sevilla en Istanboel, zijn die er nog steeds. In Syrië woedt al bijna tien jaar lang een burgeroorlog. Onschuldige burgers lopen aan de lopende band dodelijk gevaar. Op het wereldtoneel trekken de desastreuze gevolgen van de corona crisis zijn sporen. Amerika stapt vol kritiek uit het klimaatverdrag van Parijs. In kleinere kring zie je bijstandsmoeders met een uitkering die maar nauwelijks in hun dagelijks onderhoud kunnen voorzien terwijl het andere mensen financieel voor de wind gaat. De tragiek van pleegzorg brengt allerlei sociale en emotionele misstanden aan het licht.  

Wie niet in God gelooft vraagt zich in alle oprechtheid af hoe het komt dat er zoveel misstanden kunnen zijn hier op aarde. David vroeg zichzelf dat ook al af. Het geloof in de souvereiniteit van God maakt niet alles goed. De praktijk van elke dag kan schril afsteken tegen de troost van dit gegeven.  

Wij zijn geneigd om ons aan God te irriteren, alsof Hij onvriendelijk voor de wereld en zonder zorg voor de meeste mensen zou zijn. Soms kunnen we zomaar verdrietig zijn of boos worden over de  leiding van God.Toch adviseert David ons om ons vertrouwen op Hem te stellen, op Hem alleen. 

Mensen die het voor zichzelf tot een gewoonte maken om op Hem te vertrouwen, en uit Zijn Woorden te leven, ervaren de werking van de Heilige Geest in hun hart. Ze voelen zich goed omdat God bij hen is. Zelfs onder de moeilijkste levensomstandigheden vind je die mensen met een ongebroken hoop. Ze blijven het goede doen, en zegenen anderen.Als God de vreugde van ons hart is, dan ligt op de bodem ervan blijdschap. Geen enkele tegenslag en zelfs de grootste catastrofes zijn niet in staat om die uit te doven. Dat is echt een groot wonder. De leiding van de Heilige Geest zorgt ervoor dat de opmerkzame mens zijn vertrouwen op de Heere elke dag wel op een bepaalde manier bevestigd ziet.Als wij met God in ons hart om ons heen kijken dan komt er onwankelbare rust in onze ziel.  We leren ons te schikken naar Gods beleid en naar alles wat Hij doet. 

Toen David dat besefte schreef hij met een vaardige pen psalm 37. 

“ Wees niet jaloers op slechte mensen. Erger je niet aan mensen die kwaad doen. Want ze verdwijnen snel, als gras dat verdort, zoals een bloem die verdroogd. Vertrouw op de Heer en doe wat goed is. Zoek je geluk bij de Heer, want Hij zal je alles geven wat je vraagt. Laat je leiden door de Heer, Vertrouw op Hem, Hij zal je helpen. Hij zal alles geven waar je recht op hebt. Je zult stralen als het licht in de ochtend, als de zon in de middag. “ ( Psalm 37 : 1 – 6 ) 

De zon is cruciaal voor het ontstaan van het zonnestelsel en het onderhouden van het leven op aarde.  Natuurkundig gezien is zij ontstaan uit het samenkrimpen van een grote interstellaire gaswolk onder invloed van haar eigen zwaartekracht. De gaswolk bestond voor het grootste deel uit waterstof (H) en helium (He), de meest voorkomende elementen in het heelal. Door het inkrimpen van de wolk werden temperatuur en dichtheid in het centrum ervan steeds hoger, tot deze zó hoog werden dat er kernfusie mogelijk werd: als waterstofatomen voldoende hevig met elkaar botsen, smelten ze samen om uiteindelijk heliumatomen te vormen. Dit is een proces waarbij veel energie vrijkomt, en deze energie wordt uiteindelijk door de zon uitgestraald onder verschillende vormen van elektromagnetische straling: X-stralen, ultraviolet licht, zichtbaar licht, infrarood licht, microgolven en radiogolven.Op deze manier straalt de zon al zo’n tien tot twintigduizend jaar  stabiel licht en warmte uit. Zo stabiel en veelkleurig is de liefde van onze God. 

David noemde het licht in de ochtend. Als herdersjongen moet hij vaak genoeg de vroege morgen gezien hebben toen hij zijn schapen naar groene weiden voerde. ( Psalm 23 ) Zowel het eerste uur na zonsopgang, als het laatste uur vóór zonsondergang hebben een prachtige goud/geel/oranje gloed. Dat licht zorgt voor een warme en zachte sfeer. De schaduwen zijn op dat moment ook nog mooi subtiel en het licht is zó zacht dat je mensen zelfs rechtstreeks richting de zon kan laten kijken, zonder dat ze met de ogen knipperen. Het is waarschijnlijk dat David dit tijdstip van de dag voor zijn psalm uitgekozen heeft omdat de ochtend de uitgelezen tijd is om met God op te trekken. Stil te zijn voor Hem, en je dag aan Hem voor te leggen. Zo ontvang je de kracht voor de opgaven die de dag aan je stelt. Je zult je niet zo snel ergeren aan andere mensen want je bent bij God geweest. 

Geef een reactie