Psalmen 19

Psalmen 19 

Voor de koorleider, een psalm van David. 

De hemel verhaalt van Gods majesteit. 

Het uitspansel roemt het werk van Zijn handen. 

De dag zegt het voort aan de dag die komt, 

De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. 

Toch wordt er niets gezegd, geen woord 

gehoord, het is een spraak zonder klank. 

Over heel de aarde gaat hun stem. 

Tot aan het einde van de wereld hun taal. 

Daar heeft Hij een tent opgesteld voor de zon. 

Een jonge bruidegom die het bruidsbed verlaat. 

Een held die vrolijk voortrent op zijn weg. 

Aan het einde van de hemel komt zij op, 

Aan het andere einde voltooid hij zijn loop. 

Niets blijft voor zijn gloed verborgen. 

De wet van de Heere is volmaakt, 

Levenskracht voor de mens. 

De richtlijn van de Heer is betrouwbaar, 

Wijsheid voor de eenvoudige. 

De bevelen van de Heer zijn eenduidig. 

Vreugde voor het hart. 

Het gebod van de Heer is helder, 

Licht voor de ogen. 

Het ontzag voor de Heer is zuiver. 

Houdt stand, voor altijd. 

De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, 

Rechtvaardig, geheel en al. 

Ze zijn begeerlijker dan goud

Dan fijn goud in overvloed. 

En zoeter dan honing, honing vers uit de raat. 

Uw dienaar laat zich erdoor verlichten

Wie ze opvolgt wordt rijk beloond. 

Maar wie kan al zijn fouten kennen? 

Spreek mij vrij van verborgen zonden. 

Bescherm mij, uw dienaar, en laat hoogmoed niet over mij heersen, 

En bevrijd mij van grote zonde, 

Laten de woorden van mijn mond U behagen, 

De overpeinzingen van mijn hart U bekoren, 

Heere, mijn Rots, Mijn Bevrijder! 

Geschreven voor mijn zoon Niek, ter gelegenheid van zijn huwelijk voor de wet.

psalm 19 is een loflied op de glorie van de Heere, en tegelijkertijd een leerdicht. Ze bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte gaat over de Goddelijke openbaring via de schepping, het tweede gedeelte gaat over de Goddelijke openbaring via de heilige wet van God. De psalm eindigt met een gebed. De hemel en de aarde met alles wat de Heere in zes dagen geschapen heeft, is de onhoorbare stem van de glorie en de grootheid van God. Gods roem blijkt duidelijk in de werken van de schepping en de vaste opeenvolging van dag en nacht. Elke dag en elke nacht vertolken de goedheid van God, en wanneer zij hun taak volbracht hebben, laten ze het aan de volgende dag en de volgende nacht over om hetzelfde te zeggen. Het licht en de invloed van de zon doen daar nog een schepje bovenop. De helderheid waarmee de zon verschijnt wordt vergeleken met een rijk geklede en versierde bruidegom die uit zijn slaapkamer komt, en vrolijk de dag tegemoet treedt.  Hoewel de roem van de Heere duidelijk blijkt uit de natuur, is ze nog duidelijker op te maken uit Zijn Woord. De Heilige Schrift is een regel voor ons en voor de verwachting die wij van Hem mogen hebben. De wet van God is volmaakt gevuld met alle goeds en volmaakt geschikt om onze ziel te bekeren, om ons terug te brengen tot onszelf, tot onze God, en tot onze plicht. De richtlijnen van de Heere zijn betrouwbaar, je kunt ervan op aan en ze maken je wijs. Het is een andere wijsheid dan die waarin je jezelf bekwaamt als je een wetenschappelijke studie volgt. Het is een wijsheid die je zal helpen om goede morele beslissingen te nemen bij het uitoefenen van je beroep. Alles wat God beveelt is precies in overeenstemming met de eeuwige regels en beginselen van goed en kwaad. Ze leggen een fundament in je hart van duurzame blijdschap. Als je respect voor Hem hebt, en Hem oprecht en eerlijk dient dan bezit je meer dan alle rijkdom die de aarde je te bieden heeft. Koning David – die deze psalm geschreven heeft, liet zich door de voorschriften en wetten van de Heere verlichten. Maar hij zei ook eerlijk dat hij zijn eigen fouten niet goed genoeg kende. Toen begon hij een gebed. Hij bad of de Heere hem wilde beschermen, zijn zonden wilde vergeven, en hem een nederig hart wilde geven. Hij bad of de Heere zijn woorden en gedachten goed wilde keuren. Hij geloofde dat de Heere hem alles vergaf wat niet naar Zijn wil was,  daarom eindigde hij de psalm met een uitroep: Heere, mijn Rots, en Mijn Bevrijder! Jezus Christus, Hem alleen zij alle dank en eer! Als je deze God dient dan zul je van Hem leren wat je nodig hebt om goed te leven en zalig te sterven. Met Hem zul je echt gelukkig zijn.   

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *