Psalmen 18

Een lied van David, de dienaar van de Heer. Voor de zangleider.
Ik heb U lief, Heer. U geeft mij kracht.
U beschermt me, bij U ben ik veilig.
God, bij U kan ik me verbergen.
U helpt mij, en U bevrijdt mij.
U redt mij van mijn vijanden.
Breng eer aan de Heer!
Want ik riep naar Hem om hulp.
En Hij heeft mij gered van mijn vijanden.
Ik was al bijna dood.
Het land van de dood zag ik al.
En ik was heel bang.
De dood was heel dichtbij.
Hij had me al bijna te pakken.
Toen schreeuwde ik om hulp naar mijn God.
Vol angst riep ik naar de Heer.
En Hij hoorde mij roepen.
Vanuit de hemel hoorde Hij mijn stem.
Toen schudde en beefde de aarde.
De bergen schudden heen en weer.
Want de Heer was woedend.
Er kwam rook uit Zijn neus.
En vuur uit Zijn mond.
De Heer spuugde vlammen van vuur uit.
Hij opende de hemel
En Hij kwam naar de aarde.
Op donkere wolken kwam Hij naar beneden.
Hij kwam omlaag op Zijn hemelse wagen.
De wind blies Hem vooruit.
Hij verborg Zich in de duisternis.
Het was donker om Hem heen.
Donker van wolken en regen.
Vuur ging voor Hem uit.
Wolken van hagel en vuur.
Uit de hemel klonk de donder van de Heer.
De Allerhoogste liet Zijn stem horen.
Hagel en vuur kwamen neer op de aarde.
De Heer stuurde bliksem.
Om Zijn vijanden te verjagen.
Met pijlen van vuur maakte Hij hen bang.
De Heer was boos, Hij was woedend!
Hij liet de aarde beven.
De bodem van de zee werd zichtbaar.
Zelfs de zuilen onder de aarde waren te zien.
Zo kwam de Heer uit de hemel om mij te redden.
Hij redde mij van de dood.
Hij bevrijdde mij van mijn vijanden.
Van de machtige mensen die mij haatten.
Die sterker waren dan ik.
Zij vielen aan toen ik geen kracht meer had.
Maar de Heer hielp mij.
Hij bevrijdde mij uit het gevaar.
Hij redde mij, omdat Hij mij liefhad.
De Heer was goed voor mij.
Omdat ik Hem trouw was.
Hij heeft me geholpen
Omdat ik onschuldig was.
Want ik leefde zoals de Heer dat wilde.
Ik was altijd trouw aan mijn God.
Ik hield me aan Zijn wetten.
Ik luisterde altijd naar Zijn regels.
Ik leefde precies zoals Hij dat wilde.
Nooit deed ik slechte dingen.
De Heer heeft mij geholpen
Omdat ik Hem trouw was.
Hij zag dat ik onschuldig was.
Heer, voor trouwe mensen bent U trouw.
Voor goede mensen bent U goed.
Voor eerlijke mensen bent U eerlijk.
Maar voor slechte mensen bent U een vijand.
U bevrijdt mensen die onderdrukt worden.
Maar mensen die zichzelf geweldig vinden
Die maakt U onbelangrijk.
Heer, mijn God, U brengt licht in mijn leven.
U helpt mij als ik het moeilijk heb.
En als U mij helpt, dan kan ik alles.
Dan kan ik een leger aanvallen.
Dan kan ik een stad veroveren.
Alles wat de Heer doet, is goed.
Alles wat God zegt, is volmaakt.
Hij beschermt mensen die Hem om hulp vragen.
Er is geen andere God dan de Heer.
Alleen bij Hem ben ik veilig.
Want Hij geeft mij kracht.
Hij helpt mij om goed te leven.
Hij maakt mij zo snel als een hert.
En Hij zorgt ervoor dat ik niet val.
Hij leert mij om te vechten.
En om te schieten met pijl en boog.
Heer, U hebt mij beschermd en gered.
U steunde mij met Uw sterke handen.
U was bij me, en dat gaf mij kracht.
U maakte voor mij de weg vrij.
Zo kon ik verdergaan.
Ik kon mijn vijanden achtervolgen,
En ik kon ze inhalen.
Ik ging pas terug naar huis
Toen ik ze vernietigd had.
Ik sloeg ze allemaal neer.
Ze stonden niet meer op.
Ze lagen dood bij mijn voeten.
U gaf mij kracht voor de strijd.
Zo kon ik mijn vijanden verslaan.
Ze probeerden te vluchten,
Maar ik doodde ze allemaal.
Ze schreeuwden om hulp,
Maar U antwoordde niet.
Ik vertrapte hen
Zoals je vuil op straat vertrapt.
Ze leken op stof dat wegwaait in de wind.
Niets bleef er van hen over.
Toen iedereen zich tegen mij verzette,
Was U het die mij redde Heer.
U maakte mij koning van veel landen.
Zelfs volken die ik niet kende, dienden mij.
Vreemdelingen luisterden naar mij,
Ze gehoorzaamden mij meteen
Want ze waren bang.
Ze beefden van angst
Ze verlieten hun sterke steden om mij te dienen.
De Heer leeft!
Laat iedereen Hem danken.
Want Hij heeft mij beschermd.
Laat iedereen Hem eren.
Want Hij heeft mij gered.
Door God heb ik volken overwonnen.
Door God werd ik koning van veel landen.
Hij bevrijdde mij van mijn vijanden.
Hij maakte mij sterker dan mijn tegenstanders.
Hij heeft mij gered.
Daarom wil ik de Heer danken,
Alle volken mogen dat weten!
Ik wil een lied zingen over de Heer.
Want Hij laat Zijn koning overwinnen.
Hij is trouw aan de koning die Hij uitgekozen heeft,
Hij is trouw aan David en zijn familie,
Voor altijd!

 

 

4 responses to “Psalmen 18

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *