Praten met een pionier!

Vraaggesprek met ds Paul Visser. 

Als enthousiast gemeentelid van PKN gemeente de Ontmoeting in Middelburg maak ik deel uit van een missionaire Bijbelkring onder leiding van ds. Paul Visser. Afgelopen winter behandelden we een belangrijk thema : hoe we aanstekelijke christenen kunnen zijn. Mensen die anderen enthousiast maken met het geloof in Jezus Christus. Geen perfecte mensen, wel mensen die het heerlijk vinden om mee te maken dat de geloofsvonk overslaat op mensen van hun werk, mensen uit de kerk, en mensen van de straat, eigenlijk op iedereen. Want Jezus nodigt iedereen uit om Zijn koninkrijk binnen te komen. Aan het eind van vele avonden nadenken en praten, bidden, lachen, en soms ook huilen, sluiten we de bijeenkomsten af. Ik wil graag iets meer weten over deze pionier, die nu eens televisiedominee is, dan weer Focus-avonden inleidt of themadiensten komt verzorgen. We spreken af voor een interview. Van te voren duik ik het internet op. De berichten buitelen over me heen. Ik zou er zo een interview uit kunnen samenstellen, maar dat doe ik niet. Ik ben benieuwd of er nog iets nieuws te horen zal zijn, want ik heb zo mijn eigen vragen. Maar eerst lees ik wat geschiedenis:  

“ Ik ben Paul Visser, getrouwd met Tine, vader van drie volwassen kinderen, van wie er twee getrouwd zijn, en daarbij opa van twee prachtige kleinzoons. Naast mijn werk lees ik graag een goed boek, kijk geregeld naar een actueel praatprogramma of een realistische film en speel zo nu en dan een potje snooker. “ lees ik. 

“ In 1981 zette ik mijn eerste voetstappen in Amsterdam en was daar tot 1984 vicaris bij de Jeruzalemkerk. Daarna ben ik predikant geworden, diende een viertal gemeenten (Aalburg, Harderwijk, Bergambacht en Den Haag) en deed in 2010 mijn intrede als gemeentepredikant van de Noorderkerk. Na de komst van mijn collega Johan Visser in september 2017 werk ik als pionier-predikant van de Noorder. Samen geven wij invulling aan de kerkdiensten op zondag. Daarnaast geeft deze nieuwe rol mij meer dan voorheen ruimte om de ontmoeting en de verbinding te zoeken met allerlei mensen in de stad, en zodoende onze kerk steeds meer te maken tot een ‘huis voor de ziel’: een open plek voor ieder die niet aan zichzelf voorbij leeft, maar zoekt naar zingeving en in dat licht meer te weten wil komen over zichzelf en de bijbel, over God en geloven. Op verschillende manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven, door gespreksgroepen als ‘Hart op Tafel’,  ‘Bijbel op Tafel’, ‘Geloof leren’ en andere activiteiten. Ik sta ook altijd open voor een open en vrijblijvend gesprek.” 

Ik zit dus helemaal goed met een interview! Helaas is onze tijd beperkt. 

Paul, zou je in enkele kernwoorden weer willen geven wat het betekent om een evangelist te zijn? 

“ Een evangelist is iemand die gegrepen is door het evangelie, en heel goed weet wat de kern van het geloof inhoudt. Wie Christus is, wat ons in Hem gegeven is. Een evangelist is een persoon  die daar niet alleen vol van is, maar er ook op een intelligente manier over na kan denken. Een evangelist is iemand met communicatieve vaardigheden. Hij is in staat om dat wat hij zelf begrepen heeft op een enthousiaste zorgvuldige manier op anderen over te dragen. Een getuigenis geef je over wat je gehoord en gezien hebt. Je bent één en al oog en oor voor je omgeving en hebt  feeling voor wat er in mensen omgaat. Je kunt op de goede manier op andere mensen afstemmen  en vanuit de ontvanger denken. Als dat niet zo is dan roep je maar wat en gaat je boodschap over het hoofd van de mensen heen.”

Dat klopt. Het klinkt eenvoudig, maar is het dat ook? 

Wat denk je als je voor een groep mensen staat die weinig of niets van het Evangelie afweten? 

“ Ik herinner mij een grote groep Amsterdammers die in de kerk kwamen, ze wilden weleens een predikant zien. Ik moest iets vertellen over kerst. Ik dacht : “ die mensen zijn als ik en ik ben als zij. De Heilige Geest heeft mij de ogen geopend, hun ongeloof is logisch, ik ben niks beter dan zij zijn.  Het feit dat ik geloof, dank ik aan Hem en maakt mij niets beters. Als je de entourage en het verschil in uiterlijk eraf haalt dan zie je dezelfde mensen. Het verschil wordt gemaakt doordat ik God ontdekt heb. Dat zet mijn leven in een ander licht. Deze realisatie heeft geleid tot een relatie met God. Ik ga uitleggen dat God de Levende is, en wat voor verschil dat in mijn leven uitmaakt. An sich is er geen verschil tussen hen en mij, hoe ga ik die mensen vertellen wat ik ontdekt heb?  Ik schep geen afstand maar leg een verbinding. Ons verlangen naar geborgenheid maakt ons gelijk. We hebben allemaal een bepaalde hoop op geluk, daarin lijken we op elkaar. Ik snap dat ze dat niet overnemen maar ik ga uitleggen wat ik ontdekt heb, dat heet een getuigenis. Mijn ervaring ga ik niet ontkennen als ze hem niet geloven, maar ik ga die ook niet bewijzen. Ze mogen alles vragen, maar niet op mijn geloof afgeven. Nu hoef ik alleen maar uit te leggen hoe ik God op het spoor bent gekomen. Door Zijn Geest laat Hij mij op een andere manier in het leven staan. Gods goedheid verrijkt mijn  leven, maakt het mooier. Ik kom in een nieuwe vrijheid te staan en ben niet gebonden aan mijn eigen opties. Ik heb vervolgens dat verhaal over kerst verteld. Het kleine van God dat je hele leven verandert, zoals bij Maria. God komt met een geheim. Alle mensen luisterden ademloos en zeiden: “  als het zo is, dan zou ik er meer over willen weten! “

Dat is toch schitterend?! Mensen willen dus geen gelikt praatje horen, maar een eerlijk verhaal.

“ Dat heb ik in Amsterdam en den Haag geleerd ik kan niet anders dan zo over God praten. Toen ik jong was was ik ongelovig. Ik dank het helemaal aan God dat ik gelovig geworden bent. Ik snap heel goed dat mensen ongelovig zijn. Mijn ouders waren gelovig. Als ik eerlijk ben dan leef ik heel erg uit Gods genade, en ik weet tegelijk dat ik nog gewoon een mens ben. Dat wil ik niet etaleren maar ik heb het ontdekt. Het is een liefde die mij vernieuwd . Het verschil zit in God maar niet in mij. Ik ben van een Ander Daardoor wordt ik ook een beetje anders.” 

Franciscus van Assisi zei “ verkondig het evangelie, en soms met woorden. Spreekt deze quote je aan? “ Zeker, dat klopt, het eerste wat mensen zien is je leven, daarna zijn ze geneigd om naar je woorden te luisteren. Dit mag geen uitvlucht zijn natuurlijk.  Je leven gaat voorop. Hoe kijk je uit je ogen?  Heb je een chagerijnig gezicht of lach je vriendelijk? “Laat uw vriendelijkheid aan alle mensen bekend zijn” zei Paulus ( Filip. 6 )  Als ik een zuurpruim ben kan ik beter vrachtwagenchauffeur worden. Wees vriendelijk, dat is het eerste. Dat geeft een opening, wees betrouwbaar, eerlijk en behulpzaam. Zorg ervoor dat leer en leven één verhaal zijn.

Gelukkig zijn er ook heel vriendelijke chauffeurs, maar het principe van deze uitspraak is duidelijk!

Maar er zijn ook christenen die niet zo vrolijk kijken. Hoe zit het met ons zondebesef? Daar wil ik ook nog iets over vragen. Wij hebben de Heere Jezus gekruisigd door onze zonden. Hij schonk ons als tegendaad het leven en vrede. Dat ervaart een mens niet elke dag. Is dat nodig? 

 “ Af en toe , als je een keer echt onderuit bent gegaan, dan is het nodig dat je in tranen bent.  Dan  is het nodig dat je dit beleeft. maar niet elke dag, geen opgepimpte vroomheid. We zijn gerechtvaardigd uit het geloof en hebben vrede door God . Mensen vermoeien zichzelf hiermee. zonde, vergeving, veroordeling, dat is een schip dat steeds op de helling gaat maar nooit in de vaart komt. “ 

Ja inderdaad, er staat niet voor niets in de Bijbel : Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en mijn discipelen bent. ( Johannes 15: 8  ). 

Je bent al een leven lang predikant. Welke aspecten van het predikantschap spreken je het meest aan, en waarom? 

“ Wat mij het meest aanspreekt is preken in de zin van elke keer weer verrast worden, uitleggen, doorgeven, op de golflengte komen. De preek is het moment waarop God zomaar het woord kan nemen, waardoor mensen bemoedigd worden, genade ontvangen. Zo spreekt God. Ik vind dat echt het meest bijzondere, maar ook het allermooiste. Daarnaast houd ik van open contacten, gesprekken, met elkaar ontdekken, doorgaan, kringen leiden waarin je met elkaar dingen op het spoor komt, goed uitleggen, hele persoonlijke ontmoetingen waarin je wordt verrast door wat je voor elkaar kunt betekenen, waarin je echt het hart van een ander kunt bereiken. mensen ontmoeten die ergens heel anders inzitten, maar veranderen. Ik zoek altijd die ontmoeting, en ik geniet er ook van. Beleid maken, cijfers en regeltjes, daar vind ik niks aan.” 

De Heere God die het Woord neemt, ja, daar zijn we allemaal naar op zoek! 

Zou je enkele Bijbelgedeelten willen noemen die voor jou van extra betekenis zijn? 

“ Hij zal zwijgen in Zijn liefde, Hij zal Zich over u verheugen met gejuich.” ( Sefanja 3 : 17 ) 

“ Hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welk is in Christus Jezus, onze Heere. ( Romeinen 8 : 39 ) 

Er is niets mooiers voor leerlingen van Jezus om het zomaar even over de essentie van het koninkrijk van onze God te hebben! Met goede moed gaan we verder, om het zaad te zijn van Gods Woord. Paul, dank je wel, Gods zegen samen met Tine in de nieuwe gemeente in Rotterdam die je van de Heere toegewezen kreeg. 

 

 

Geef een reactie