Op weg naar Pinksteren ( 3 )

 
(Lucas 24: 13 – 34)
Twee over de weg.
Ongeloof, verbijstering.
Hun Meester.
Nooit meer.
Vertroebelde blik.
 
“ Quo vadis?”
Vreemdeling, vraag niets.
Jezus, Machtig Profeet!
Woord en Daad in Eén.
Voor God en ons!
Gekruisigd, gestorven, begraven.
Verdwenen hoop.
Vrouwenpraat.
Jezus.
Het graf leeg.
Waar het verstand?
Zo weinig geloof?
Geen begrip?
Lijden voor glorie!
Mozes voor ons,
Gebroken brood.
Zegenende handen,
Open ogen-
Brandend hart!
En zij zagen niemand, dan Jezus alleen.
 
 
 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *