Op weg naar Pinksteren ( 3 )

Eén van de twaalf, Tomas ( dat betekent tweeling ) was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen zeiden: “ wij hebben de Heer gezien! “ zei hij: “ Alleen als ik de wonden van de spijkers in Zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in Zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar, en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. “ Ik wens jullie vrede “  zei Hij en daarna richtte Hij Zich tot Thomas. “ Leg je vingers hier en kijk naar Mijn handen, en leg je hand in Mijn zij. Wees niet langer ongelovig maar geloof. “ Tomas antwoordde: “ Mijn Heer, mijn God! “ Jezus zei tegen hem: “ omdat je Mij gezien hebt geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien, en toch geloven. ( Johannes 19 : 19 – 29 ) 

Onweerlegbaar bewijs van de opstanding van Jezus was dat Hij Zichzelf levend liet zien. ( Hand. 2 : 3 ) Opvallend detail aan de verschijningen waren dat ze op de sabbat plaatsvonden. Een christelijke bijeenkomst werd plechtig gevierd, en door Jezus geëerd. De leerlingen kwamen samen om hun gevoelens te delen, elkaar te bemoedigen en er over na te denken welke maatregelen ze moesten treffen nu hun omstandigheden zo dramatisch veranderd waren. 

De leerlingen misten de moed om openlijk bijeen te komen. Angst en onzekerheid hielden hen in een wurgende greep. Ze kwamen bij elkaar maar hielden de deuren dicht zodat ze niet gezien zouden worden en er geen ongewenste pottenkijkers bij konden. Ze waren doodsbang voor de Joden. Die hadden Jezus verraden, en gedood. Zou hen een beter lot te wachten staan? Het ruwe kruishout, de spijkers, het hele doemscenario stond voor altijd in hun geheugen gegrift. 

Terwijl de deuren gesloten waren stond Jezus in hun midden. Niets kon Zijn tegenwoordigheid beletten. Opvallende details aan Zijn verschijning waren Zijn hartelijke en vertrouwde begroeting. Het leek alsof er niets aan de hand was. Jezus kwam met vrede. De zin van Zijn begroeting was nu heel bijzonder. Jezus had als erfenis Zijn vrede achtergelaten. ( Johannes 14: 27 ) Die werd hier uitbetaald. Vrede met God. Vrede in hun geweten. Vrede onder elkaar. Alle vrede werd ineens uitbetaald. Vrede in Christus. Alle schuld was voldaan.

Zo was het een week later ook. Jezus stelde een nieuwe verschijning uit totdat Tomas er ook bij aanwezig zou zijn. Terwijl iedereen  blij was kon Tomas dat nog niet zijn. Waar had hij gezeten? Toch verliet hij de kring van leerlingen niet en kwam de volgende sabbat naar de samenkomst. Jezus wist alles. Zoals gewoonlijk kwam Hij direct to the point. Het ongeloof van Tomas was niet goed. Hij had moeten zorgen dat hij er op de sabbat bij was geweest. Hoewel hij eigenlijk niet kon geloven dat Jezus was opgestaan, zocht hij Hem.Tomas wilde de wonden van de spijkers zien. Jezus kwam Hem volkomen tegemoet maar Tomas kreeg er een berisping bij. “ Omdat je Mij gezien hebt, geloof je Tomas” zei Jezus. “ Gelukkig zijn zij, die Mij niet gezien hebben, en toch geloven. “ 

Tomas werd afgezonderd van de andere leerlingen om tot geloof gebracht te worden. Christus wilde Zichzelf aanpassen om Tomas niet achter te laten. Het is aangrijpend wat Jezus daarna gezegd heeft. Als we niet geloven, blijven we zonder Christus, zonder genade, zonder hoop en zonder blijdschap! 

Tomas geloofde uiteindelijk. Het geloof kwam als overwinnaar te voorschijn. Hij legde een openlijke belijdenis af en Jezus erkende dat Tomas een gelovige was. Maar Hij verweet Hem zijn eerdere ongelovigheid. Als wij alleen maar genoegen kunnen nemen met een bewijs van onze zintuigen en alleen maar kunnen geloven waar we ooggetuigen van waren, hoe moet de wereld dan tot het geloof in Christus worden bekeerd? 

Jezus prees het geloof van mensen die geloven op makkelijker voorwaarden. Tomas was als gelovige oprecht gezegend. Maar meer gezegend zijn zij die niet gezien hebben, en toch geloven. Dit geloof is mooier dan dat van hen die zagen en toen pas geloofden, en geeft blijk van een betere geestesgesteldheid. Je ziet maar weer dat de Heere Jezus geen boodschap heeft aan onze moeilijke vragen. 

 

 

Geef een reactie