Op weg naar Pasen ( 4 )

De lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus is zo belangrijk dat de Bijbel twee lange hoofdstukken besteed heeft aan de beschrijving van een dag uit Jezus` leven. Dat deden alle vier de evangelisten. Ze volgden het lijden van Jezus op de voet, en probeerden elk op hun eigen manier Zijn lijden heel precies te beschrijven. 

‘ Het was vlak voor het Joodse Paasfeest. Joden eten dan brood zonder gist. De priesters en de wetsleraren wilden Jezus doden, maar ze waren bang voor het volk. Toen kwam de duivel in Judas Iskariot, één van de twaalf leerlingen. Judas ging naar de priesters en de officieren van de tempel. Hij besprak met hen hoe ze Jezus gevangen konden nemen, en hoe hij daarbij kon helpen. De priesters en de officieren waren daar erg blij mee, en ze beloofden om hem daarvoor te betalen. Dat vond Judas prima. Hij begon na te denken over een goed moment om Jezus gevangen te nemen. Want dat moest gebeuren zonder dat het volk het zou merken.’ ( Lucas 22 : 1 – 6 ) 

‘ Het Pascha kwam naderbij ‘. Met deze woorden bereidde Lucas zijn lezers op de naderende gebeurtenissen voor. Lucas lichtte voor zijn niet-Joodse lezers een tipje van de sluier van het Joodse Pascha op en vertelde dat het Pascha ook wel het feest van de ongezuurde broden genoemd werd. Eigenlijk is het Pascha de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, maar in de tijd van het Nieuwe Testament werden de namen ook wel door elkaar gebruikt. De religieuze leiders, de overpriesters en de schriftgeleerden waren van plan waren om Jezus te doden. Maar ze moesten rekening houden met het volk. Ze waren doodsbenauwd voor een oproer. Daarom zochten ze naar een mogelijkheid om Jezus geruisloos uit de weg te ruimen. Nu het bijna Pascha was, bevonden zich al veel pelgrims in de stad Jeruzalem. Ze waren van heinde en ver gekomen om het grootste rituele feest mee te vieren. Maar de plannen van de geestelijke elite moesten zorgvuldig uitgedacht en uitgevoerd worden. Want het volk luisterde graag naar de rabbi uit Nazareth, en de mensen zouden het zeker niet accepteren dat Hij gevangen genomen werd. 

Het is belangrijk om je te realiseren dat het plan van verraad niet in de eerste plaats van Judas vandaan kwam. Het was het plan van satan, de tegenstander van God, en van Zijn Messias om Jezus te verraden. Jezus` leven was een voortdurende confrontatie met de satan en zijn demonen ( vgl Lucas 4 : 31 – 41 / 8 : 26 – 39 / 11 : 14 – 28 / 13 : 26 ), maar twee keer ging het om een aanval van de satan zelf. Bij de verzoeking in de woestijn ( Lucas 4 : 1 – 13 ) en hier in dit gedeelte. 

De satan kwam ineens in Judas. Hoe erg was dat. Judas was drie jaar lang onafgebroken met Jezus opgetrokken, en had Hem van nabij meegemaakt. Jezus Zelf had hem uitgekozen, toch werd hij een werktuig van de satan. Nergens lees je iets over de innerlijke ontwikkeling van Judas die hem zover gebracht heeft dat hij tot deze daad kwam. Toch kan hij onmogelijk een echte discipel van Jezus zijn geweest, dan was dit nooit gebeurd. 

Judas ging praten met de hogepriesters en hoofdlieden hoe hij ervoor kon zorgen dat zij Jezus in handen kregen. De haat tegen Jezus was Judas niet ontgaan, daarom wendde hij zich tot hen. De komst van een discipel van Jezus moet die mensen verbaasd hebben. De hoofdlieden van de tempel waren beambten die de orde in de tempel moesten handhaven, een soort tempelpolitie. Waarschijnlijk droegen zij ook zorg voor het financiële beheer van de tempel, zodat zij konden beschikken over de schatkist. 

De autoriteiten waren in hun nopjes met de komst van Judas, en bedachten razendsnel hoe ze hun plan om Jezus uit de weg te ruimen ten uitvoer konden brengen. Volgens Matth. 26 : 15 vroeg Judas om geld. Dat was geen probleem, de priesters en schriftgeleerden kwamen overeen om aan zijn verzoek te voldoen. Voor dertig zilverlingen was Judas bereid de Zoon van God over te leveren aan zijn moordenaars. Hoewel zijn Meester hem gewaarschuwd had voor de kwalijke rol die geld kon spelen in het leven van de mens, negeerde hij Zijn wijze lessen en koos voor het geld. 

Na het duistere overleg verdween Judas uit de tempel, en bereidde zich voor om zijn sinistere plan ten uitvoer te brengen. De Joodse leiders hadden hem op het hart gedrukt dat hij Jezus moest overleveren zonder een volksoploop te veroorzaken.
Onder het woelige stadsleven van Jeruzalem lag de donkere macht van satan klaar om haar Vredevorst te doden. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *