Op weg naar Pasen ( 30 )

Wie was de centurio? ( Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes ) 

Over de rol van de centurio bestaan allerlei meningen. De centurio was belast met de terechtstelling van de veroordeelden. ( Marcus 15 : 44 ). De hoofdman had staan kijken naar Jezus en Hem aandachtiger gadegeslagen dan de soldaten. De centurio stond recht tegenover Jezus omdat hij hoogstwaarschijnlijk in het midden gestaan heeft om het geheel te kunnen overzien. Blijkbaar heeft hij Jezus geobserveerd zoals Hij daar aan het kruis hing, met name de manier waarop Hij stierf. De hoofdman heeft de luide uitroep van Jezus gehoord, en zijn sterven gadegeslagen. Dit heengaan was anders dan het sterven van andere veroordeelden. Jezus was een vreemde voor de centurio, en hij sprak hem dan ook aan met ‘ deze mens’ . Bovendien noemde hij Hem de Zoon van God. Hoe kwam de hoofdman bij deze uitspraak? Ongetwijfeld heeft de hoofdman van de andere soldaten gehoord dat Jezus Zichzelf zo noemde. Dat moet de officier op zijn minst intrigerend gevonden hebben. Het hele gebeuren daar aan dat kruis heeft hij aandachtig gadegeslagen. Terwijl veroordeelden meestal onder luid gevloek en gekerm stierven, bleef deze Man stil, en hielp zelfs nog mensen, dat begreep de centurio ook nog wel. 

Nadat de duisternis ingevallen was, en de centurio een hevige aardbeving voelde ontstaan, was hij overtuigd van het feit dat Jezus Iemand was die niet met de andere gehangenen vergeleken kon worden. De centurio werd door het zien van de aardbeving met grote vrees bevangen. Het hele gebeuren was zo overweldigend dat hij onwillekeurig erkende dat deze veroordeelde de Zoon van God was. Zoon van God zonder lidwoord was in de mond van deze heiden onbepaald en betekent : een goddelijk persoon. Hoogstwaarschijnlijk hebben de Romeinen dus Jezus niet als Messias beleden, maar ze hebben op hun manier erkend dat hier iemand stierf die met de godenwereld in contact stond. Toch was de reactie van de centurio heel bijzonder en vormde ze alles bij elkaar opnieuw een getuigenis van Jezus` onschuld! 

De wrede Romeinse soldaten moeten onwillekeurig respect gehad hebben voor Jezus. Johannes beschreef dat ze bij de andere gekruisigden de benen braken, om hun dood te bespoedigen maar niet bij Jezus. Ze hadden gezien dat Hij al gestorven was, en braken zijn benen niet. Zo is er opnieuw een profetie in vervulling gegaan: Hij waakt zelfs over Zijn beenderen, niet één ervan wordt verbrijzeld. ( Psalm 34 : 21 ) De centurio, en zijn soldaten. Adembenemend dicht bij de Verlosser. Waren ze ook verlost? 

Wij, zo adembenemend dicht bij onze Verlosser! 

One response to “Op weg naar Pasen ( 30 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *