Op weg naar Pasen ( 26 )

‘Zo bespotten de soldaten Jezus. Daarna trokken ze Hem de mantel weer uit, en ze trokken Hem Zijn eigen kleding weer aan. Toen brachten de soldaten Jezus weg om Hem aan het kruis te hangen. Toen ze de stad uitgingen, kwamen ze een man tegen. Hij heette Simon en kwam uit Cyrene. De soldaten dwongen hem om het kruis te dragen. Ze kwamen bij de plaats die Golgotha heet. Die naam betekent: schedelplaats. Daar gaven ze Jezus wijn met een bittere smaak. Toen Hij het proefde, wilde Hij het niet opdrinken. Toen hingen de soldaten Jezus aan het kruis. Daarna verdeelden ze Zijn kleren door erom te loten. Ze blijven bij het kruis om Jezus te bewaken. Boven Jezus` hoofd hingen ze een bordje. Daar stond op waarom Jezus gedood werd: ‘ Dit is Jezus, de koning van de Joden. ‘ Daarna werden er ook twee andere mannen aan een kruis gehangen, twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond tussen de andere kruisen in. De mensen die voorbijkwamen lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd, en riepen: ‘ Daar hangt die man die de tempel wilde afbreken. En die binnen drie dagen een nieuwe wilde bouwen. Red jezelf! Als je de Zoon van God bent, kom dan van dat kruis af! ‘De priesters, de wet leraren en de leiders van het volk bespotten Jezus op dezelfde manier. Ze zeiden: ‘ Andere mensen heeft Hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan Hij niet. Hij is toch de Koning van Israël? Dan moet Hij maar eens van dat kruis afkomen! Dan zullen we in Hem geloven. Hij vertrouwde toch op God? Hij zei zelfs dat Hij de Zoon van God was. Als God echt van Hem houdt, moet Hij Hem maar redden. ‘Ook de twee misdadigers die naast Jezus aan een kruis hingen, begonnen Hem uit te schelden. Om twaalf uur in de middag werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker. Toen, om drie uur `s middags, riep Jezus luid: ‘ Eli, Eli. Lama, Sabachtani? ‘ Dat betekent: ‘ Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij alleen gelaten? ‘ De mensen die daar stonden zeiden: ‘ Hij roept Elia!’Meteen pakte iemand een spons. Hij liet die vollopen met zure wijn. Toen deed hij de spons op een stok, en zo gaf hij Jezus te drinken. De anderen zeiden: ‘ Nu zullen we eens zien of Elia Hem komt redden. ‘ Maar Jezus riep opnieuw. Toen stierf Hij. ‘ ( Matth. 27 : 31 – 51 Lucas 22: 26 – 46 ) 

De spottende huldiging van Jezus was voorbij. Ruwe soldaten trokken Hem de mantel weer af, en deden Hem Zijn eigen kleed weer aan. Zonder erbarmen werd Jezus meegetrokken, de stad uit, richting Golgotha. 

Terwijl Jezus in de zaal van Kajafas als profeet te kijk gesteld werd, zou Hij dat nu als Koning ervaren. Een koning als Jezus was, was voor de Joden onaanvaardbaar, die wilden ze niet. Ze hadden een afschuw van Hem. 

Een deel van de veroordeling van een misdadiger berustte in de dwang om zelf het martelwerktuig te moeten dragen waaraan hij opgehangen zou worden. Jezus werd een ruw houten kruis op de gegeselde rug gelegd. Maar Jezus wankelde, en kon niet meer. 

Tussen de vele toeschouwers langs de kant van de weg stond een man, Simon. Een Pesachpelgrim die op weg naar Jeruzalem was om daar het feest te vieren. Simon kwam uit Noord-Afrika, vanuit een plaats waar veel Joden woonden. Iedere Jood ging als het even kon naar Jeruzalem met Pesach. 

De Romeinse soldaten zagen Jezus wankelen, en begrepen dat ze iets moesten verzinnen om Hem op Golgotha te krijgen voordat Hij al gestorven zou zijn vanwege de zware mishandelingen die Hem ten deel waren gevallen. Ze trokken Simon uit de menigte en dwongen hem zonder scrupules om het zware kruis te dragen. Zo naderde de droevige stoet de plaats buiten de stad waar misdadigers ter dood gebracht werden. Golgotha lag zo gesitueerd dat iedere voorbijganger, op weg naar de heilige Stad daarlangs trok en kon zien wie er gekruisigd werd, en waarom. 

Dof plofte het kruis op de zanderige bodem. Ruw werd Jezus van Zijn mooie linnen kleed ontdaan. Voordat Jezus gekruisigd werd gaven de soldaten Hem zure wijn, vermengd met bitterheid te drinken. De substantie waarmee Zijn drank aangelengd werd, was een onaangenaam smakende bittere vloeistof die de pijn toch nog wat verlichtte. Jezus proefde er even van, maar toen Hij merkte wat er de bedoeling van was, wees Hij de beker af. Hij wilde alle pijn voor honderd procent dragen. De Man Jezus werd naakt met gespreide armen op het kruis gelegd, en vastgespijkerd. Het zou een sterven door uitputting worden, een lange martelende dood. De mooie linnen kleding van onze Heere Jezus Christus werd verdobbeld, en verdeeld onder de soldaten. Ze spijkerden de Naam van Jezus boven Zijn hoofd en maakten Hem op die manier bespottelijk, als de koning der Joden. Zo ging opnieuw een profetie in vervulling. ( Psalm 22 : 19 ) 

Omdat het stervensproces wel dagen kon duren, hielden soldaten de wacht. Niemand zou het wagen om Jezus te komen redden, want dan kregen ze het met de Romeinse wacht te doen. 

Tegelijk met Jezus werden er twee moordenaars gekruisigd. Waren het struikrovers die onschuldige pelgrims op weg naar de heilige Stad overvielen en doodden? De rijke buit aan offergaven had de Stad vaak niet bereikt en was verdwenen in de handen van struikrovers. Maar als deze lieden gepakt werden, wachtte hen veroordeling en kruisiging. Hoe het ook precies geweest is, de profetie van Jesaja ging in vervulling. ( Jes. 53 : 12 ) 

Daar, op die sinistere plek in de vorm van een schedel, daar op Golgotha kwamen allerlei groeperingen samen aan de voet van het kruis van de Verlosser van de wereld. Voorbijgangers, die waarschijnlijk geïnterpreteerd moeten worden als de op sensatie beluste menigte die om Zijn dood geroepen had, vormden de eerste groep. 

Dan stonden daar ook de leiders van het volk, die net zo gemeen waren als de woedende menigte. Het is bijzonder wat haat met een mens kan doen. Zelfs de hoogst opgeleiden van het volk, mensen die je als integer zou willen bestempelen, verloren hun waardigheid en integriteit om de Heere Jezus. De leiders bespotten het Godsvertrouwen van Jezus. Als Hij werkelijk zo’n speciale relatie met God had, dan mocht die Hem weleens komen redden. Zelfs de twee roofmoordernaars aan weerszijden van Jezus spotten mee. Hoon en spot van alle kanten, en een zwijgende hemel. 

Een zwijgende hemel? Ineens werd het aardedonker, daar op Golgotha. Een bijzondere ingreep van God in het natuurgebeuren zorgde ervoor dat alle woorden verstomden en alle handelingen stopten. De duisternis stond in schril contrast tot de volle maan waaronder Pesach geacht werd gevierd te worden. 

De duisternis zag op oordeel, op een teken van Gods toorn ( Amos 8 : 9 ). 

De duisternis wekte diepe emoties op bij onze Heere Jezus Christus. Totaal van Zijn Vader verlaten riep Hij het uit naar de hemel. Het was echter geen uitroep van wanhoop, maar de uiting van een Man die onrechtvaardig leed, maar toch op het recht van Zijn Vader in de hemel bleef vertrouwen. ( Psalm 22 )

Geen opstand of wanhoop bij Jezus, maar gehoorzaamheid aan Zijn roeping tot op het laatste ogenblik van Zijn leven. 

Wat er verder ook nog gebeurde aan spotternij en wreedheid, Jezus overwon, daar aan dat gruwelijke kruis. De plannen van de satan konden het plan van God niet veranderen. Vrijwillig, volkomen één met de wil van Zijn Vader, gaf Jezus de Geest. Jezus` opdracht, die Hij van Zijn Vader ontvangen had, was ten einde. In Zijn sterven voltooide Hij Zijn roeping. Hij gaf Zijn leven als losprijs voor allen die Zijn verschijning hebben liefgehad!

3 responses to “Op weg naar Pasen ( 26 )

  1. Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you been blogging for?

    you made blogging look easy. The overall glance of
    your web site is wonderful, let alone the content material!
    You can see similar here <a href="[Link deleted]

Geef een reactie