Op weg naar Pasen ( 18 )

Johannes 13 

Het was de laatste avond die Jezus met Zijn leerlingen doorbracht. Jezus zou de hele avond vullen met aanwijzingen, en wijze raadgevingen waaraan Zijn leerlingen later terug zouden kunnen denken. Jezus wist dat nu voor Hem het beslissende moment naderde waarop Hij vanuit de wereld terug zou gaan naar Zijn Vader in de hemel. Zijn hart werd totaal in beslag genomen door de mensen die in deze wereld bij Hem hoorden. Tot het allerlaatste moment bleef Hij met Zijn hele hart van hen houden.  

Jezus wist dat Hij van Zijn Vader alle macht gekregen had. Hij wist dat Hij bij God vandaan gekomen was, en ook weer naar Hem terug zou gaan. De tijd was aangebroken om Zijn leerlingen voor te bereiden op Zijn dood. Het was de donderdag voor Pasen, de 14e van de maand Nisan. Het feest van de ongezuurde broden was nog niet aangebroken. Toch was het op de 14e Nisan al wel Pascha. De tijd van Jezus` bediening liep ten einde. Jezus wist dat Hem nog slechts een korte tijd restte van Zijn terugkeer naar de hemel. Maar zover was het nu nog niet, het lijden moest nog in volle hevigheid losbarsten. Daarna zou Hij van Zijn leerlingen scheiden,  terwijl zij in de wereld moesten blijven. 

Het heengaan van Jezus door lijden en sterven wordt in de grondtaal meta bainein genoemd ( = naar een andere plaats gaan, verhuizen ) Het gebruik van dit werkwoord geeft aan dat Jezus niet ophoudt met wat Hij doet, maar Zijn werk bij de Vader voort zal zetten. ( vgl. Joh. 14 : 2 ) Jezus had Zijn leerlingen in de wereld lief. Hij wist exact wat er stond te gebeuren die nacht. Alle scenario`s stonden Hem als het ware op het netvlies geëtst. 

Maar terwijl de satan Zijn macht aanwendde om Hem ten onder te doen gaan, bleef Jezus rustig verder gaan met de uitwerking van het plan van Zijn Vader in de hemel. 

Al voor deze maaltijd had de satan Judas in het hart gegeven om Jezus te verraden. ( Matth. 26 : 14 – 16 / Lucas 22 : 1 – 6 ). De geldzucht was hem de baas geworden. Jezus kende het verraad van Judas al voordat deze het zelf wist. ( Joh. 6 : 70, 71 )Terwijl het werk van Judas duivelswerk was, zou het werk van Jezus Gods werk zijn. 

En zo gebeurde het dat Jezus opstond van de tafel, zijn overkleed aflegde, en een doek om Zijn middel bond, alsof Hij een slaaf was. Hij deed water in een bak, en begon de voeten van Zijn leerlingen te wassen. Vervolgens droogde Hij hun voeten af met de doek die Hij omgedaan had. Zelf het kwaad kon Zijn eindeloze liefde niet teniet doen. De daad die Jezus verrichtte, deed Hij in het besef van Zijn soevereine macht en heerlijkheid. ( Psalm 2 / Matth. 28 : 18 )

Hij wist dat God Hem alle macht in handen gegeven had. Jezus` lijden bestond dan ook niet in het willoos ondergaan van duivelse plannen. Johannes benadrukte enkele keren dat Hij dat lijden volledig vrijwillig onderging. Ondanks Zijn Goddelijke afkomst en bestemming was Jezus bereid om slavenwerk te doen. Jezus werd dienstknecht. 

De leerlingen hadden kort daarvoor nog ruzie gemaakt over het feit wie er de belangrijkste was. Er was in de bovenzaal geen slaaf aanwezig om de voeten te wassen. Maar niemand had het voorstel geopperd om de voeten van elkaar te wassen, liever waren ze met stoffige voeten aan tafel gegaan. Maar Jezus zag alles. Daarom stond Hij op van de tafel, en terwijl HIj wist dat de leerlingen zich te groot voelden om voeten te wassen, en Hij ook wist dat Zijn verrader aanwezig was, begon Hij alle voeten te wassen, die van Judas incluis. HIj legde Zijn bovenkleed af, wat een symbolische handeling leek te zijn voor het afleggen van Zijn leven, en sloeg een linnen doek om Zijn lendenen. Deze doek werd als handdoek gebruikt. Daar stond Jezus, als de geringste slaaf, omgord met nederigheid. ( 1 Petrus 5 : 5 ) Hierna deed Hij water in het wasbekken, en begon Zijn slavenwerk. 

Johannes heeft niet beschreven met welke voeten Jezus het eerst begon. Iedereen liet het  zwijgend toe. Behalve Petrus. Toen Jezus bij Simon Petrus kwam, riep die: “ Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen? “ Petrus wist nog niet wat Jezus deed. De voetwassing paste binnen het geheel van Zijn lijden en sterven, maar daarvan had Petrus nog geen notie. 

Jezus zei tegen hem: “ Nu begrijp je niet wat Ik doe, maar later zul je het begrijpen. “ Petrus weigerde beslist. Maar Jezus zei daarop dat Petrus niet bij Hem kon horen als hij Jezus niet zou laten begaan. Dit alles wees heen naar het plaatsvervangend lijden en sterven van Jezus voor Petrus, voor de leerlingen en voor de wereld. Na Jezus` dood en opstanding, en de uitstorting van de Heilige Geest, zou dit pas helder voor hen worden. Het zou geen verstandelijk weten betreffen, maar een kennis die voortkwam uit de omgang met God. 

 

Wie zich niet door Jezus laat wassen, heeft geen deel met Hem. Deze uitdrukking is afkomstig uit het Oude Testament, uit het spraakgebruik rondom de landverdeling, zoals je dat vinden kunt in Gen. 31 : 14 / Deut. 10 : 9 / Psalm 16 : 5 / Openbaringen 20 : 6. Door Zijn lijden en sterven verwierf Christus alle heerlijkheid. Die heerlijkheid wil Hij met Zijn kinderen delen. Gelovigen zijn mede-erfgenamen van Christus, en delen in alles met Hem. ( Rom. 8 : 17 ) Als je een deel van het werk van Christus niet aanvaard, dan sta je er helemaal buiten. Dat bedoelde Jezus tegen Petrus te zeggen. Voor Petrus was dit gewassen worden een bekend thema. De Joden waren veel rituele wassingen gewend, die waren verplicht. ( Joh. 2 : 6 ) Er bestaat maar één wassing die al die rituelen tot vervulling kan brengen, dat is de wassing met het bloed van Jezus Christus. Dat is de symboliek van de voetwassing. 

Toen Jezus de voeten van alle leerlingen gewassen had, deed Hij Zijn overkleed weer aan. Hij ging bij de leerlingen zitten, en zei: “ begrijpen jullie wat Ik gedaan heb? “ Jullie noemen Mij Meester en Heer. En dat is goed, want dat ben Ik. Ik ben jullie Heer en Meester, en toch heb Ik jullie voeten gewassen. Daarom moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Ik heb jullie het goede voorbeeld gegeven. Wat Ik gedaan heb, dat moeten jullie ook voor elkaar doen. Luister goed naar Mijn woorden. Een slaaf is niet belangrijker dan zijn meester. En iemand die gestuurd wordt, is niet belangrijker dan degene die hem stuurt. Als je dat begrijpt, en je daaraan houdt, zul je het echte geluk leren kennen, dan zul je zalig genoemd worden. ‘ 

Zalig heeft betrekking op iemand die bij de Heere God in de gunst staat. De navolging van Christus in je leven laat zien of Hem begrepen hebt.

8 responses to “Op weg naar Pasen ( 18 )

 1. Продвижение Вашего вебсайта – это процесс, который безусловно нужен любому сайту.

  Продвижение сайта создаёт все условия Вашему интернет ресурсу, чтобы о Вашем сайте узнало
  как можно большее количество посетителей,
  а в следствии ваших потенциальных клиентов.
  Благодаря нашей работе по продвижению Вашего сайта, о
  Вас узнают выгодные партнеры по бизнесу.

  Наша веб студия , занимается не только дизайном и созданием сайтов, но и такой
  необходимой и обязательной для жизнедеятельности Вашего веб ресурса услугой,
  как <a href="[Link deleted]и продвижение сайтов в поисковых системах.
  В чем смысл продвижение сайта .

  – А смысл заключается в том, что наши “мушкетёры”, являющиеся профессиональными специалистами в этой области делают всё необходимое, возможное и невозможное, чтобы поисковые системы интернета
  обнаруживали по запросам посетителей аналогичным тематике вашего портала в первую очередь именно Ваш сайт.

  Продвижение, вашего виртуального офиса или интернет-магазина силами
  наших “мушкетёров” заключается в том, что текстовое
  наполнение (“контент”) вашего сайта изобилует ключевыми словами или фразами, по которым поисковые роботы
  собственно и обнаруживают именно
  Ваш сайт среди множества ваших конкурентов аналогичной тематики.

  Продвижение сайта от нашей веб студии включает в себя обмен ссылками с вебсайтами аналогичной тематики Вашей компании или организации.
  А так же, особое внимание уделяется дизайну сайта и его удобству в использовании
  посетителями и потенциальными клиентами.
  Все эти факторы способствуют продвижению вашего
  вебсайта, и их же учитывает программа поисковой системы, когда обнаруживает именно ваш интернет ресурс.

  В нашем агентстве работают креативные, ответственные
  и хорошо знающие свое дело специалисты, которые имеют массу полезных
  тайн и хитростей в продвижении
  веб ресурса. И именно наши “мушкетёры” смогут
  сделать лучше и быстрее всех.
  Без продвижения Вашего интернет ресурса, создание дизайна,
  да и в общем Вашего сайта не будет иметь финансового смысла
  в вашем бизнесе!

 2. В каждом гараже можно отыскать большое количество вещей, которые уже давно стоят в уголке «мертвым грузом»,
  потеряв свою функциональность и актуальность не один год.
  Нужно ли держать весь этот ненужный хлам?

  Таким ненужным мусором является лом цветных металлов.
  Это сейчас его копят в
  гаражах, а буквально несколько десятков лет назад такое добро вывозилось на свалку.
  Сейчас же все изменилось. Цветной лом в одночасье стал ценным материалом.
  Его не выбрасывают, чтобы он лежал
  среди мусорных отходов, а подвергают дальнейшей переработке.

  Цветные металлы – это те металлы, в составе которых нет железа.
  Для них не свойственен магнитизм.

  Цветных металлов в округе полно.
  Людей окружает масса предметов, в
  составе которых можно найти частицы меди,
  олова, никеля, титана, свинца и прочих металлов.

  Промышленное производство
  растет большими темпами. Сегодня огромное количество организаций специализируется на переработке вторичного сырья,
  в том числе и цветных металлов, и можно легко сдать <a href="[Link deleted]приема металлолома .

  Разрабатывать новое месторождение теперь не особо и выгодно.
  Это очень затратно в материальном плане.
  К тому же добыча металлов
  вредит окружающей среде в плане экологии.
  В противовес этому выступает переработка цветного лома, которая является относительно дешевой в ценовом диапазоне и более безопасной для природы.
  Цветные металлы уже давно широко
  применяются в разнообразных сферах
  производства. Они применимы для:
  1. Машиностроения,
  2. Радиоэлектроники,
  3. Областей бытовых коммуникаций.

  Самыми распространенными цветными металлами
  называют алюминий и медь. А
  самым редким – свинец.
  Цветные металлы распределяются
  по категориям. Они бывают:
  1. Тяжелыми.
  2. Легкими.
  3. Благородными.
  4. Малыми.
  5. Редкими.
  Цветной металлолом принимают в виде кусков без следов пайки,
  лакового покрытия и присутствия иных материалов.

  Электротехнический лом приносят сдавать в виде кабеля.
  Также люди сдают стекловолокно, микс (с присутствием эмали, масла или
  лака), стружку и обмотки двигателя.

  Несмотря на то, что в пунктах приема готовы
  принимать все, что приносят,
  на приемку некоторого лома цветных металлов
  все же есть ряд ограничений.
  Нельзя сдавать:
  1. Запаянные сосуды и боевые снаряды.

  2. Металл, содержащий взрывоопасные компоненты.

  3. Радиоактивные металлы.
  4. Лом с неметаллическими вкраплениями: с песком, пластиком, водой.

  5. Краденые приборы, могильные оградки, специализированное оборудование.

  Сдача цветного металла избавит дом от хлама и пополнит кошелек приятной суммой.

 3. Сертификат происхождения 2023 CT1
  Организация Таможня экспресс может оказать
  вам создать документ, подтверждающий
  страну происхождения товара, выданный уполномоченным органом-экспортером.

  Сертификаты происхождения требуются таможенным органам страны-импортера для
  тарифного регулирования
  импортируемых товаров, получения льготных тарифов,
  беспошлинного ввоза и освобождения
  от дополнительных налогов;
  ST-1 Certificateof Origin, General Certificateof Origin, A Certificateof Origin-выдается в странах ЕС, США, Канаде, Чехии,
  Словакии,Черногории и Турции на товары, подпадающие под тарифные преференции выдается на товары, на которые распространяются тарифные преференции в странах
  ЕС, США, Канаде, Чехии, Словакии, Черногории и Турции.
  Данная форма предусмотрена международными договорами,
  участником которых является
  Российская Федерация, вводящими
  количественные ограничения (квоты)
  на экспорт определенных товаров.

  Единая форма сертификата происхождения выдается на
  товары, экспортируемые во все страны, если
  не требуется другой <a href="[Link deleted]о происхождении товара форма
  Сертификаты происхождения выдаются Торгово промышленной палатой Российской Федерации на
  русском и английском языках.
  Сертификат происхождения выдается на
  каждую конкретную поставку, а срок действия
  сертификата происхождения составляет 12 месяцев с даты
  выдачи
  Сертификат происхождения выдается на каждую поставку, указанную в
  счете-фактуре. Каждый лист приложения к сертификату происхождения за дополнительную плату.
  Документы, необходимые для оформления сертификата происхождения СТ 1
  Перечень документов, которые должен
  представить производитель при экспорте продукции:
  реквизиты предприятия, регистрационные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет, статистический код),контракт, инвойс, упаковочный лист для экспорта, краткий техпроцесс, документы, касающиеся закупки сырья контракт, инвойс, импорт
  Письма на бланке производителя
  об использовании/отсутствии сырья.
  Список документов, когда экспортер не является производителем (повторная закупка продукции).
  Необходимые документы компании,
  регистрационные документы (свидетельство о регистрации, свидетельство о постановке на
  налоговый учет, статистический
  код),контракт, инвойс/счет фактура, экспортный упаковочный лист, документы,
  подтверждающие, что ваша компания приобрела данную продукцию-контракт, инвойс, письмо на бланке
  производителя об использовании/отсутствии
  импортного сырья. Достаточно отправить все документы в электронном виде.
  Товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, не требуют оформления сертификата происхождения, если они заявлены в международном таможенном транзите или в
  системе таможенного тарифа.
  Если грузоотправитель и экспортер являются разными юридическими лицами, укажите, что грузоотправитель (наименование и адрес) действует “от имени” экспортера (наименование и адрес); графа3 –средство и маршрут перевозки; графа
  4 -номер сертификата (регистрационныйномериформа),форма,странавыдачи,страна,накоторуюраспространяетсядействиесертификата;графа 5 –сертификат st1 на знак обслуживания:
  страна вывоза Если на лицевой стороне сертификата происхождения st.1
  недостаточно места, то вписывается
  тот же серийный номер, что и на сертификате происхождения st.1.
  допускается заполнение дополнительного бланка(приложения) с тем же серийным номером, что и на сертификате происхождения st.1,
  с подписью и печатью. Заполнение
  сертификата на оборотной стороне не допускается.

  Графа9 – Количество брутто или нетто (кг):указываются весовые
  или количественные характеристики товара, при этом
  разница между фактическим количеством товара и количеством, указанным в сертификате происхождения,
  недолжна превышать 5%. Если товар
  экспортируется (импортируется) физическим лицом,
  являющимся резидентом страны-участницы Соглашения, сертификат происхождения в соответствии со статьей 1 должен содержать графу1 –наименование
  и адрес грузоотправителя, графу 2
  -данные, при наличии-наименование; графы 5 и10 сертификата происхождения ST1 могут быть оставлены не заполненными при
  отсутствии данных. Графа12 сертификата происхождения ST1 должна быть
  датирована и подписана грузоотправителем.

 4. Что нужно знать перед покупкой
  Покупка квартиры – это всегда многогранная задача.
  Она требует времени, внимания и усердия со
  стороны покупателя.
  Как подготовиться к покупке
  Найдите квартиру, которая вам нравится, и договоритесь о цене.

  Проверьте юридические разрешение,
  если покупаете подержанную квартиру, или надежность застройщика, если покупаете
  новую.
  Соберите необходимые документы.

  Сначала решите, какой тип квартиры
  вам нужен. В каком районе она
  будет находится? В каком состоянии она будет находится.
  Сколько она стоит?
  Какая квартира в Сиане вам подходит.

  Прежде чем купить понравившуюся вам квартиру,
  необходимо проверить, является ли она законной.
  Проще говоря, это означает проверить документы и
  убедиться, что квартира действительно принадлежит
  продавцу и не является предметом судебного разбирательства, например.

  Более подробно об этом будет
  рассказано ниже.
  Если вы покупаете квартиру в новостройке, проверьте застройщика.
  Прежде всего, ищите документы и
  документацию, подтверждающие создание нового здания.
  В этом разделе более подробно объясняется, как выбрать
  застройщика, который не отдаст ваши деньги и квартиру.
  Также нелишним будет почитать
  отзывы о застройщиках в интернете.

  Я купил квартиру в новостройке в Санкт-Петербурге.
  Сначала я выбрал жилой дом или квартиру, которая соответствовала моим требованиям, затем поговорил с застройщиком.
  Я ездил в их офисы и посещал объекты, которые застройщик уже построил или только начал строить.
  Конечно, мы не смотрели никаких документов.
  Так получилось, что мы выбрали
  трех застройщиков, которые начали
  строительство более 20 лет назад,
  построили половину Санкт-Петербурга и
  не допустили за это время ни одной ошибки.

  Это дало нам большую уверенность.

  Вы можете одновременно осматривать квартиру и
  собирать документы для покупки.

  Если вы сможете подтвердить, что
  квартира юридически чиста, вы сможете быстрее ее продать.

  Что определяет цену? Цена квартиры зависит от ряда
  факторов. Назовем их внутренними и
  внешними факторами.
  Внешние факторы – это факторы, которые обычно влияют
  на спрос и цены на жилье:
  Местные условия района. Чем более обжитой
  район, тем дороже обычно стоит недвижимость.

  Например, цены на квартиры в Донбассе значительно
  упали, когда началась война.
  Цены на <a href="[Link deleted]недвижимость санкт петербург
  наоборот, растут. Это связано с тем, что уровень жизни в Москве достаточно высок и постоянно растет.

  Люди из других регионов переезжают в столицу, чтобы
  улучшить качество жизни.
  Сезонность. Цены на недвижимость колеблются в зависимости от времени года.
  Например, в начале года цены обычно
  ниже из-за низкого спроса. Весной цены растут, так как люди выходят из спячки и начинают покупать квартиры.
  Летом цены и спрос снова падают, так
  как люди уезжают в отпуск.

  Осенью спрос увеличивается,
  и цены взлетают. Эти колебания относятся и к вторичному жилью.

  На рынке нового жилья цены, как правило, постоянно растут.
  Это связано с тем, что этап строительства с
  каждым месяцем становится все лучше.

  Инфляция. Когда деньги дешевеют, цены на все растут, в
  том числе и на квартиры.
  Экономическая ситуация в стране, особенно на рынке ипотечного кредитования.
  Например, в 2020 году “Ковид” средняя
  процентная ставка по ипотеке снизилась на два процентных пункта, рынок ипотечного кредитования расширился, а выдача кредитов достигла
  рекордного уровня в России.
  Повлияла и программа льготной ипотеки, запущенная правительством.
  В результате возник ажиотажный спрос, вызвавший рост цен на жилье,
  как на новое, так и на вторичном рынке.

  Внутренние факторы – непосредственно связанные с
  коллективным жильем и квартирами в нем:
  Размер квартир.
  Размер квартиры, класс коллективного жилья Строительные материалы, озеленение и дизайн дворов, видеонаблюдение и охрана –
  все эти факторы определяют класс жилья и напрямую
  влияют на цену квартир в нем.
  Чем элегантнее здание, тем выше цена квартиры.

  Количество этажей в квартире Квартиры на первом этаже
  всегда будут стоить дешевле.
  В новых зданиях, чем выше этаж, тем выше цена.
  Квартиры на нижних этажах могут быть дешевле, особенно если в
  здании нет лифта. Кроме того, крыша может протекать.

  Соседство. Сюда входит близость к центру города, инфраструктура, транспортное сообщение и экология (есть ли поблизости
  промышленные предприятия или парки).

  Состояние квартиры и дома.
  Если недвижимость новая, учитывается
  также стадия строительства и состояние отделки.

  Как купить квартиру в Москве
  Подробно эти факторы рассматриваются в
  двух статьях: “Как сэкономить при покупке квартиры в новостройке”.

  Расскажу о собственном опыте: в конце 2019 года
  я искал двухкомнатную квартиру в новостройке.
  Не просто двухкомнатную, а с большой кухней/гостиной площадью от 15 м² и двумя отдельными спальнями.
  Такой тип расположения
  комнат называется европланировкой.
  Также было важно, чтобы квартира находилась недалеко от метро, имела закрытый двор и охрану.

  Двухкомнатные квартиры комфорт-класса предлагаются по
  цене от 5 до 8 млн рублей. Цены зависели от расположения
  жилого комплекса, близости или удаленности
  от метро, времени сдачи дома,
  этажности, планировки и отделки, а также,
  возможно, от других факторов: квартиры,
  сданные в 2020 году, стоили дороже, чем сданные в 2022 году.
  Разница в цене достигала 2 млн рублей.

  У меня был выбор между двумя
  новостройками в одном и том же месте.
  Главное для меня было то, что они
  были с европланом. В итоге победил
  дом с внутренним двором, несмотря на то, что квартиры
  в нем дороже. На данный
  момент рядом нет подвала, но его обещают построить к 2023-2025 годам.

  Разница в цене на одну и ту же квартиру в
  одном и том же доме может составлять сотни тысяч или миллионы рублей.
  Например, в моей новостройке двухкомнатная
  на первом этаже стоила дешевле остальных –
  5,5 миллиона рублей; на третьем этаже –
  5,9 миллиона рублей; с четвертого по восьмой этажи – 6,165 миллиона рублей; с девятого по 20-й этажи – от 6,5 миллиона рублей в зависимости от этажа.
  При этом планировки одинаковые.

  Я собиралась купить квартиру на третьем
  этаже, потому что она была в моем ценовом диапазоне.
  Пока я собирал документы, квартиру уже купили, и мне
  пришлось выбирать из оставшихся вариантов.
  В итоге я получил скидку в 165 000 рублей и купил квартиру на седьмом этаже за
  6 млн рублей.
  Теперь цена выросла. Квартира с моей
  планировкой за шесть месяца выросла в
  цене до 7,7 млн рублей, но это было на 19-м этаже.
  В новостройке продаются квартиры с разными планировками:
  евро-3 на первом этаже стоит 8,
  1млн рублей, а на 20-м этаже – 8,6 млн рублей.
  Планировка и площадь одинаковы.

  В начале 2022 года цены на квартиры в моем доме выросли вдвое.
  Планировки, подобные моей, больше
  не продавались, поэтому я рассчитал приблизительную стоимость моей квартиры в 2022 году,
  умножив текущую цену за квадратный метр аналогичной
  квартиры на площадь моей
  квартиры: 223 178 Р х 57,4 м² = 12 810
  441 млн рублей. РУБЛИ.

 5. Мое осознанное духовное путешествие началось в 2009 году,
  когда я познакомилась с Рейки.

  С этого момента мое мировоззрение
  начало меняться. Я начала практиковать
  нынешнюю реальность, где все возможно, практикуя снизу вверх.

  Когда я поняла, что окружающий мир –
  это то, что мы себе представляем и во
  что верим, мой мир начал волшебным
  образом меняться. Чем больше
  я доверяла миру и принимала все происходящее с благодарностью,
  тем легче становился мой путь.

  По мере того как я взрослела в
  материальном мире, я начала идти
  по пути самопознания. Духовный рост, практика, медитация, путешествия и
  изучение мира, множество новых исследований…

  Чем больше я продвигалась по пути
  познания, тем интереснее становилось развиваться, а изменение моего образа мышления
  облегчило все в материальном мире.

  Сейчас я живу полной жизнью и счастлива,
  что развитие материальной стороны привело
  к духовному осознанию себя и мира.

  Путь самопознания привел меня все глубже
  и глубже к познанию себя и процессов, происходящих во
  Вселенной. Чем больше я узнавала о себе и выбирала духовный путь, тем лучше становился
  внешний мир. Двигаться вперед становилось легче и интереснее.

  Изменилось и мое восприятие внешнего
  мира. Все процессы стали более тонкими, и я начала
  видеть вещи по-другому. Как только устанавливается контакт с интуицией и
  самим собой, у меня больше нет сомнений в отношении мира.

  Я не навязываю свое видение и не даю советов, как жить дальше.
  Я просто делюсь своим путем <a href="[Link deleted]со своими страхами .

  В моей жизни есть время для постоянного обучения и практики.

  На своем духовном пути я прочитала много книг,
  Я прошла много тренингов. Но самое главное –
  я практиковала все техники.

 6. Wow, fantastic blog format! How long have you ever been running a blog
  for? you made running a blog look easy. The total glance of your website is
  great, as well as the content! You can see similar here <a href="[Link deleted]online

Geef een reactie